23-04-09

Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen: Open Brief Nederlandse kamerleden


soins_intensifs_002Brussel, 23.4.2009

Nederland - 1ste en 2de Kamer

Geachte Kamerleden,

Betreft: Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen - Een Belgisch Guantanamo in Nederland ?

Ongetwijfeld heb U vernomen dat de Belgische minister van Justitie, Stefaan De Clerck (CD&V - Christen-Democraten), zoals zijn politieke vriend en voorganger de heer Jo Van Deurzen (CD&V), opnieuw een verzoek heeft gericht tot de Nederlandse regering om enkele duizenden Belgische gevangenen uit de overvolle Belgische gevangenissen, in Nederlandse gevangenissen op te sluiten.

Minister De Clerck onderneemt echter niets om de overbevolking in de Belgische gevangenissen tegen te gaan.
Dossiers worden er systematisch geblokkeerd door diensten zoals de PSD (Psycho Sociale Dienst) en de DIG (Dienst Individuele Gevallen) die beiden tevens 'onderbemand' zouden zijn; er bestaan, na verschillende jaren, maar een 700-tal electronische enkelbandjes en het systeem voor electronisch toezicht is volledig geblokkeerd zodat heel wat gevangenen die ervoor in aanmerking komen, opgesloten blijven; er wordt geen werk gemaakt van alternatieve bestraffingen; zwaar zieke gevangenen worden tot stervens toe in de gevangenis opgesloten terwijl er dus zogenaamd onvoldoende plaats in de gevangenissen is; talrijke verdachten zitten, in afwachting van hun proces, soms jarenlang in voorhechtenis; De Clerck zorgt ervoor dat de meeste gevangenen tot de laatste snik hun straf moeten uitzitten; verzoeken tot voorwaardelijke vrijlatingen worden niet toegekend; er wordt bijna geen aandacht besteed aan de reintegratie en herclassering van gevangenen; gevangenen hebben niet de minste rechten en worden dagelijks onderworpen aan willekeurige tuchtmaatregelen. Dat bemoeilijkt hun maatschappelijke reintegratie waardoor heel wat gevangenen kort na hun vrijlating hervallen enzoverder.
Er bestaat dus gewoon geen gevangenispolitiek in België !

Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen steken, betekent geen oplossing en is -volgens mij- in strijd met de nationale en europese wetgevingen.


Ik stel mij bovendien de volgende vragen terzake:
- Ik neem aan dat de Belgische gevangenen die zonder hun toestemming (en mogelijks tegen hun wil) in Nederlandse gevangenissen worden opgesloten, Nederlandse staatsburgers zijn geworden en dus onder de Nederlandse wetgeving en rechtsspraak vallen.
- Hoe staat het met de (onbestaande) toezichtscommissies die moeten controleren of de rechten van de gevangenen in de Nederlandse gevangenissen gerespecteerd worden ?
- Hoe staat het met de rechten van deze gevangenen ?
- Tot welke diensten moeten deze gevangenen zich met hun klachten over hun behandeling richten ? Door wie worden de klachten onderzocht en behandeld ?
- Moeten de PSD die nu al reeds niet in staat is om haar rapporten af te maken en de DIG die met een maandenlange achterstand van haar dossiers kampt, zich thans naar Nederland verplaatsen ?
- Moeten de Belgisch-Nederlandse gevangenen hun juridische procedure(s) bij de Belgische of de Nederlandse justitie opstarten ?
- Zullen de advocaten wel bereid zijn om hun cliënten in de Nederlandse gevangenissen te gaan bezoeken en betekent dit geen aantasting van het fundamentele recht op verdediging ?
- Gaan deze gevangenen nog bezoek krijgen als hun naasten telkens van België naar Nederland (en terug) moeten reizen ? Hoe staat het met het bezoekrecht en het recht op sociaal contact van de gevangenen ? Wie betaalt de reiskosten ?
- Gevangenen hebben het recht om te telefoneren. Wie gaat de telefoonkosten van Nederland naar België betalen ?

De bovenstaande lijst is natuurlijk verre van volledig.

In de hoop dat het verzoek van de Belgische minister van justitie aan een kritisch onderzoek wordt onderworpen, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis (België)

http://gevangenen-prisonniers.skynetblogs.be/


FOTO:

Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

Commentaren

Nederlandse Kamer
Uw bericht aan de VVD is ontvangen


Geachte heer/mevrouw,

Hartelijk dank voor uw email aan de VVD-Tweede Kamerfractie.

In verband met het grote aantal e-mailberichten dat wij dagelijks ontvangen, kan de beantwoording van uw e-mail langer op zich laten wachten dan u van ons gewend bent. Onze excuses hiervoor. Wij streven er naar alle vragen te beantwoorden.

Alle opmerkingen worden uiteraard doorgegeven aan de leden van de VVD-fractie. E-mails gericht aan een VVD-Kamerlid sturen wij door.

Algemene reacties, klachten of opmerkingen worden niet beantwoord, maar wel gelezen en geregistreerd.


Met vriendelijke groet,

VVD Voorlichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Gepost door: JaapjeJaap | 23-04-09

Vlaams Parlement
Brussel, 23.4.2009

Geachte Heer Vannieuwkerke,

Betreft: Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen


Hartelijk dank voor uw parlementaire vraag in verband met de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorwaardelijke vrijlating om gezondheidsredenen) waarvan de uitvoering door minister De Clerck nog steeds geblokkeerd wordt.

Zoals u weet, heeft de Belgische minister van justitie Stefaan De Clerck de Nederlandse regering (in navolging van zijn justitievoorganger Vandeurzen), opnieuw verzocht om Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen op te sluiten.

Wij vinden dit echter onaanvaardbaar, zonder dat dit daarom direct met Marcel Vervloesem van onze vereniging heeft te maken.

Een gevangene sanctioneren ? Geen probleem: stuur hem niet naar het 'verre' Brugge of Hasselt (voor sommige mensen al heel moeilijk om te bezoeken) maar stuur hem/haar naar Nederland ! Ook het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens wordt hiermee geschonden (het recht op verdediging wordt aangetast doordat heel wat advocaten die verplaatsing naar Nederland niet wensen te maken zodat de gevangene zonder advocaat komt te zitten, het bezoekrecht en de mogelijkheid tot sociale reintegratie (via verlofregelingen) van de gevangene worden ook beperkt).

De Clerck denkt alleen maar aan zijn eigen en blijft de gevangenissen volproppen. Wat doet iemand als Marcel Vervloesem immers onder zijn huidige gezondheidstoestand nog in een gevangenis ? Is een gevangenis misschien de beste plaats geworden om ongeneeslijke zieken te laten revalideren ? Waarom sturen we al de ongeneeslijke zieke mensen niet naar de gevangenis waar ze rustig en in de beste omstandigheden kunnen sterven en/of euthanasie kunnen aanvragen ?
Dat zou misschien goed zijn voor De Clerck die van een 'menselijke justitie' spreekt.

Ik schreef naar de Nederlandse kamerleden en schrijf ondermeer nog naar de Nederlandse justitieminster.

In de hoop in verband met bovengenoemd onderwerp op uw steun te kunnen rekenen, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,


Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

---
Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen: Open Brief
Nederlandse kamerleden

Brussel, 23.4.2009

Nederland - 1ste en 2de Kamer

Geachte Kamerleden,

Betreft: Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen

Ongetwijfeld heb U vernomen dat de Belgische minister van Justitie, Stefaan De Clerck (CD&V - Christen-Democraten), zoals zijn politieke vriend en voorganger de heer Jo Van Deurzen (CD&V), opnieuw een verzoek heeft gericht tot de Nederlandse regering om enkele duizenden Belgische gevangenen uit de overvolle Belgische gevangenissen, in Nederlandse gevangenissen op te sluiten.

Minister De Clerck onderneemt echter niets om de overbevolking in de Belgische gevangenissen tegen te gaan.
Dossiers worden er systematisch geblokkeerd door diensten zoals de PSD (Psycho Sociale Dienst) en de DIG (Dienst Individuele Gevallen) die beiden tevens 'onderbemand' zouden zijn; er bestaan, na verschillende jaren, maar een 700-tal electronische enkelbandjes en het systeem voor electronisch toezicht is volledig geblokkeerd zodat heel wat gevangenen die ervoor in aanmerking komen, opgesloten blijven; er wordt geen werk gemaakt van alternatieve bestraffingen; zwaar zieke
gevangenen worden tot stervens toe in de gevangenis opgesloten terwijl er dus zogenaamd onvoldoende plaats in de gevangenissen is; talrijke verdachten zitten, in afwachting van hun proces, soms jarenlang in voorhechtenis; De Clerck zorgt ervoor dat de meeste gevangenen tot de laatste snik hun straf moeten uitzitten; verzoeken tot voorwaardelijke vrijlatingen worden niet toegekend; er wordt bijna geen aandacht besteed aan de reintegratie en herclassering van gevangenen;
gevangenen hebben niet de minste rechten en worden dagelijks
onderworpen aan willekeurige tuchtmaatregelen (de zogezegde toezichtsraden uit de Wet Dupont werden nooit opgericht). Dat bemoeilijkt hun maatschappelijke reintegratie waardoor heel wat gevangenen kort na hun vrijlating hervallen enzoverder.
Er bestaat dus gewoon geen gevangenispolitiek in België !

Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen steken, betekent geen oplossing en is -volgens mij- in strijd met de nationale en europese wetgevingen.


Ik stel mij bovendien de volgende vragen terzake:
- Ik neem aan dat de Belgische gevangenen die zonder hun toestemming (en mogelijks tegen hun wil) in Nederlandse gevangenissen worden opgesloten, Nederlandse staatsburgers zijn geworden en dus onder de Nederlandse wetgeving en rechtsspraak vallen.
- Hoe staat het met de (onbestaande) toezichtscommissies die moeten controleren of de rechten van de gevangenen in de Nederlandse gevangenissen gerespecteerd worden ?
- Hoe staat het met de rechten van deze gevangenen ?
- Tot welke diensten moeten deze gevangenen zich met hun klachten over hun behandeling richten ? Door wie worden de klachten onderzocht en behandeld ?
- Moeten de PSD die nu al reeds niet in staat is om haar rapporten af te maken en de DIG die met een maandenlange achterstand van haar dossiers kampt, zich thans naar Nederland verplaatsen ?
- Moeten de Belgisch-Nederlandse gevangenen hun juridische
procedure(s) bij de Belgische of de Nederlandse justitie opstarten ?
- Zullen de advocaten wel bereid zijn om hun cliënten in de
Nederlandse gevangenissen te gaan bezoeken en betekent dit geen aantasting van het fundamentele recht op verdediging ?
- Gaan deze gevangenen nog bezoek krijgen als hun naasten telkens van België naar Nederland (en terug) moeten reizen ? Hoe staat het met het bezoekrecht en het recht op sociaal contact van de gevangenen ? Wie betaalt de reiskosten ?
- Gevangenen hebben het recht om te telefoneren. Wie gaat de
telefoonkosten van Nederland naar België betalen ?

De bovenstaande lijst is natuurlijk verre van volledig.

In de hoop dat het verzoek van de Belgische minister van justitie aan een kritisch onderzoek wordt onderworpen, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis (België)

http://gevangenen-prisonniers.skynetblogs.be/

Gepost door: Jan Boeykens | 24-04-09

Nederlandse Kamer
Van: Nieuwenhuizen B. b.nieuwenhuizen@tweedekamer.nl
Aan: Jan Boeykens
Datum: 23 apr. 2009
Onderwerp: Out of Office AutoReply: Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen

Ik ben afwezig tot woensdag 6 mei as. In noodgevallen kunt u mij bellen of een sms-bericht zenden.

I will not be in the office until wednesday May 6 . In case of urgency please call or send an sms.Informatie uit de Tweede Kamer gecombineerd met achtergronddossiers en het laatste politieke nieuws.
Informatie ter oriëntatie op een bezoek, uitleg over hoe wetten tot stand komen en een rondgang door de geschiedenis van de Staten-Generaal.
Kijk nu op www.tweedekamer.nl

If you are unable to access the link, please dial +31 70 3182211.
Additional information is available on the website www.tweedekamer.nl and www.houseofrepresentatives.nl

Gepost door: Jan Boeykens | 24-04-09

Justitie Nederland weigert Belgische gevangenen
NEDERLAND

zaterdag 29 maart 2008

Nederland stelt zijn gevangenissen niet beschikbaar voor criminelen die in België zijn veroordeeld. België wil cellen die in Nederland leegstaan gebruiken, omdat de gevangenissen in dat land overvol zitten.

Maar het overnemen van Belgische gedetineerden is juridisch niet mogelijk, aldus een woordvoerder van Justitie in reactie op berichtgeving van RTL Nieuws.

Tekort

België komt momenteel zo'n 1.600 cellen tekort. In Nederland is juist sprake van een overschot van honderden cellen.

De Belgische autoriteiten hebben het Nederlandse ministerie van Justitie in december officieel benaderd met de vraag of ze leegstaande cellen tijdelijk kunnen gebruiken.

Huren

De Belgen willen voor een periode van drie jaar driehonderd plaatsen huren in Nederland. Bij voorkeur in gevangenissen in de buurt van Breda en Maastricht.

De VVD in de Tweede Kamer wil opheldering over de afwijzing van het verzoek.

Gepost door: JaapjeJaap | 24-04-09

VVD-kamerlid Raymond de Roon oefent druk uit
NEDERLAND

Cellen leegstand! - spoeddebat celcapaciteit 3 april 2008

Kamerlid de Roon (PVV): verhoog pakkans zware criminelen met 100%; stop met het opheffen van gevangenissen; werk met België samen om boeven op te sluiten.

Voor al deze punten brak de Roon een lans in een spoeddebat met de staatssecretaris van Justitie, die al vier gevangenissen heeft gesloten en nu ook de gevangenis in Maastricht wil opheffen. Van wat er nog over is gebleven aan gevangenissen, laat de regering maar liefst meer dan 2.000 cellen leeg staan. De regering wil nog meer gevangenissen sluiten. De Roon bepleitte juist dat het tegendeel moet gebeuren.


Spreektekst Raymond de Roon:

Bij mijn fractie zijn veel e-mails binnengekomen van burgers, die erop attenderen dat België op zoek is naar celcapaciteit en Nederland de hier leegstaande cellen niet ter beschikking stelt.
En daarna kwam er nog een tweede golf e-mails, die erop wezen dat in het bijzonder de gevangenis Overmaze (Maastricht) zou worden gesloten, terwijl de nabije Belgische justitie celcapaciteit te kort komt. Volgens berichtgeving in de media, zouden de leegstaande Nederlandse cellen om juridische redenen toch niet zo makkelijk ingezet kunnen worden om Belgische gedetineerden te huisvesten.
Maar volgens de media zou België anderzijds het gebruik van Nederlandse bajesboten versmaden. Om uiteenlopende redenen willen de Belgen die bajesboten niet gebruiken. Een daarvan intrigeert mij in het bijzonder.
Volgens een Belgische justitiewoordvoerder is de kostprijs per dag per gedetineerde een stuk hoger, dan wat zij in België daarvoor gewend zijn.
Kunnen wij op het punt van de kostenbeheersing misschien iets van de Belgen leren? Dat zou toch mooi zijn. De kosten van ons gevangeniswezen liegen er niet om. Staatssecretaris, bent u bereid om te onderzoeken wat wij van de Belgen kunnen leren? Kunnen zij ons helpen om de kosten van ons gevangeniswezen omlaag te brengen?

Maar laten we ook even acht slaan op de juridische belemmeringen om zomaar even wat Belgische gedetineerden in leegstaande cellen in Nederland op te kunnen vangen. Of, in voorkomend geval, natuurlijk het omgekeerde: Nederlandse boeven opsluiten in België als we zelf cellen te kort hebben.
Juridische belemmeringen die in de weg staan aan uitvoering van goede ideeën, zijn er toch om geslecht te worden? Of niet, soms?
Wij hebben een geoliede praatclub met de Belgen, genaamd: Benelux.
Staatssecretaris, is het geen mooi project voor de Benelux om de samenwerking tussen België en Nederland eens wat op te poetsen, als het gaat om de aanpak van het criminaliteitsprobleem in onze beide landen. In het bijzonder, wederzijdse bijstand bij tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen?

Maar goed, het belangrijkst is natuurlijk de vraag: waarom laat de regering eigenlijk zoveel cellen leeg staan. Is de criminaliteit al aanmerkelijk teruggedrongen? Ik dacht het niet. Ik heb deze vraag het afgelopen jaar een aantal malen gesteld: in het begrotingsdebat, in schriftelijke en mondelinge kamervragen, in overleggen. Maar een adequaat antwoord heb ik van de regering nog nooit gekregen.
Als er nog veel misdrijven worden gepleegd en we hebben cellen leeg staan, dan is het toch logisch dat de inspanningen om de boeven te vangen moeten worden opgevoerd? En dan heb ik het niet zozeer over fietsendieven, waar de regering nogal op schijnt te focussen, maar over de daders van geweldscriminaliteit, inbrekers, verkrachters, moordenaars, afpersers enz enz.
Wanneer, staatssecretaris, komt de regering nu eens met een echt plan om meer zware boeven te vangen. Laat ze niet rondlopen, sluit ze op en sluit ze, ter beveiliging van de burgers, langer op. Cellen genoeg.
Sluit geen gevangenissen; gebruik ze!
Ontsla geen gevangenispersoneel: zet hen in!


De staatssecretaris van Justitie (PvdA) wilde aan geen van de eisen van de Roon toegeven. Daarom diende de PVV-er de volgende drie moties in, waarover de Tweede Kamer volgende week zal stemmen:

---

Motie De Roon

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het ongehoord is dat er veel cellen in Nederland leeg staan terwijl er nog veel misdadigers niet zijn gepakt,

verzoekt de regering om op korte termijn te komen met een integraal plan van aanpak om de pakkans van de daders van ernstige misdrijven met 100% te verhogen

---

Motie De Roon

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het wenselijk is dat Nederland en België elkaar bijstand kunnen verlenen als het gaat om het opvangen van een tekort aan celcapaciteit in een van deze landen,

verzoekt de regering om in Benelux verband te zoeken naar mogelijkheden om dergelijke wederzijdse bijstand te kunnen realiseren en daarover aan de Kamer nader te berichten

---

Motie De Roon

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de kosten van cellen in België aanmerkelijk lager liggen dan in Nederland,

verzoekt de regering om nader te onderzoeken wat van België kan worden geleerd om ook bij ons de kosten van cellen omlaag te brengen en daarover nader aan de Kamer te berichten

Gepost door: JaapjeJaap | 24-04-09

CDA-fractie
Van: Haersma Buma van Mr. S. S.vHaersmabuma@tweedekamer.nl
Aan: Jan Boeykens
Datum: 24 apr. 2009
Onderwerp: Automatisch antwoord bij afwezigheid: Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen


Geachte heer/mevrouw,

Ik ben afwezig tot maandag 4 mei
.
Sybrand van Haersma Buma

==============================
mr. S. (Sybrand) van Haersma Buma LL.M.
Lid CDA-Fractie Tweede kamer der Staten Generaal
Postbus 30805
2500 GV DEN HAAG
tel: 070-3182527
fax: 070-3182602
www.sybrandbuma.nl

Gepost door: Jan Boeykens | 24-04-09

''We verkennen de mogelijkheid om elkaar te helpen''
Mogelijk Belgische gevangenen in Nederlandse cellen

21 april 2009


BRUSSEL - Nederland vult zijn leegstaande cellen mogelijk met Belgische gevangenen. België heeft een enorm tekort aan cellen.


De Belgische en Nederlandse autoriteiten zijn sinds kort weer in gesprek over het doorplaatsen van gevangenen. ''We verkennen de mogelijkheid om elkaar te helpen'', zei staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie dinsdag in een toelichting.

Onderzoek

Eerst moet worden uitgezocht of het juridisch kan en of het financieel haalbaar is. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de positie van het personeel en de gedetineerden, maar ook om de vraag of een veroordeling in België zonder meer in Nederland kan worden uitgevoerd.

Albayrak werkt aan een plan voor de detentiecapaciteit in Nederland.
Dat zou aanvankelijk in het voorjaar klaar zijn, maar ze verwacht het nu rond de zomer te presenteren. Dan moet ook duidelijk zijn wat Nederland eventueel voor België kan betekenen. Ons land heeft tijdelijk minder cellen nodig. De precieze behoefte wordt nu in kaart gebracht.

België heeft zo'n groot cellentekort dat veroordelingen onder de drie jaar celstraf niet meer worden uitgevoerd. Een deel van die veroordeelden krijgt als alternatief een enkelband voor elektronisch toezicht.

Inmiddels is er een tekort aan enkelbanden, zodat een deel ook zonder dat toezicht rondloopt.

De Clerck

Eerder overleg over de plaatsing van Belgische gevangenen in Nederland leverde niets op. Volgens de nieuwe Belgische minister van Justitie, Stefaan De Clerck, heeft Nederland dit keer gevraagd over de kwestie te spreken. Volgens Albayrak is het contact erover nooit verbroken.
De Clerck denkt dat er enkele honderden gevangenen naar Nederland kunnen worden gestuurd. Volgens Albayrak valt daarover nog niets te zeggen.
''Het zou een tijdelijke oplossing voor een tijdelijk probleem zijn. De wil om elkaar te helpen, is er. Maar we moeten wel realistisch zijn'', zei de staatssecretaris.

© ANP

Gepost door: JaapjeJaap | 24-04-09

In België worden zieke activisten die in de gevangenis werden opgesloten, langzaam doodgefolterd
Beste W,

Hierbij nog een verslagje (als je de tijd hebt om het te lezen):Ik heb Marcel nog even aan de lijn gehad.

Hij heeft even met de PSD (Psycho Sociale Dienst) van de gevangenis van Brugge gesproken die hem vroegen 'nog te wachten' met de euthanasieaanvraag. Marcel heeft gezegd dat daar geen sprake van kan zijn.

De PSD heeft na de 8 voorbije maanden en 20 gesprekken waarbij ze ieder dossier blokkeerde, nu weer 4 weken tijd nodig om haar eindrapport op te maken en (je zal het niet geloven) ze willen Marcel NOG een keer spreken terwijl het vorige week 'de laatste keer' was.

Ze hebben het gerechtelijk dossier eindelijk gekregen, maakten ze Marcel wijs. 'Omdat het ministerie van justitie er mee achter zat'.

Door heel die PSD dreigt het directieadvies van 5 mei 2009 in verband met de verlofaanvragen, opnieuw in het water te vallen, want zonder het rapport van de PSD kunnen ze niets beslissen.
Hetzelfde met het personeelscollege van 7 mei waarop advocaat Jespers zou pleiten en waarop er normaal gezien beslist was geworden over het electronisch toezicht en een beperkte vrijheid.
Dat electronisch toezicht was voorzien voor in augustus. Door de PSD (en diegenen van justitie die er ongetwijfeld mee achter zitten) wordt dat weer met een paar maanden vertraagd.
Onze veronderstelling dat men Marcel eerst wil laten doodgaan in de gevangenis, is dus juist.

Van het Toezichtcomité dat, volgens een brief van minister De Clerck, onderzoek zou voeren naar de omstandigheden van Marcel in de gevangenis van Brugge, heeft Marcel nog niks gehoord.
Ook van die professor Distelmans voor de euthanasieaanvraag (eveneens beloofd door De Clerck) hoorde Marcel nog niets.
Marcel tot zelfmoord dwingen of laten sterven tengevolge van een hartaanval of dergelijke, is natuurlijk interessanter dan hem een euthanasie te gunnen.

Marcel's brieven naar de gevangenisdirectie zullen vermoedelijk nog altijd niet beantwoord worden.

Hoe het met zijn medische toestand en zijn medische verzorging zit, weet ik niet. Vandaag zouden ze normaal gezien bloed getrokken moeten hebben. Een paar dagen geleden had men weer opnieuw een deel van zijn medicatie laten vallen. Dokter Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis van Brugge, die Marcel wekenlang bijna geheel zonder medicatie liet terwijl ik hem erover schreef en mailde, zal daar waarschijnlijk wel meer van weten.

Advocaat Jespers volgt het programma van justitie. Hij zal op 5 maart e.k. dus pleiten maar zijn pleidooi zal niets uithalen omdat het rapport van de PSD weeral niet klaar is. Jespers zal dan waarschijnlijk opnieuw een paar briefjes schrijven en wachten... (tot Marcel overleden is). Het klinkt erg cynisch maar zo is het helaas.

Gepost door: Jan Boeykens | 24-04-09

Het gevangenisprobleem in Nederland
Gevangenissen Nederland

Nederland had 20 jaar geleden het minste aantal gevangen per inwoner van West-Europa. Nu hebben we inmiddels het meeste aantal gevangenen per inwoner. Er wordt gesproken dat wij richting Amerika opschuiven, waar inmiddels 1 op de 100 volwassenen in de gevangenis zit. In een uitzending van ‘Dingen die gebeuren‘ op radio 1 gaat Josine Junger-Tas - hoogleraar criminologie - in op deze ontwikkeling. Hieronder terug te luisteren.

De straffen in Nederland worden steeds harder en langer. Het is echter niet bewezen dat de criminaliteit daalt door harder en langer straffen. De praktijk in de VS bewijst dat.
Nederland bezuinigt al enkel jaren fors op reclassering en het gevangeniswezen zelf. Met een percentage van 70% van gevangenen dat opnieuw in de fout gaat, is de optelsom snel gemaakt. Langer en strenger straffen plus slechte begeleiding betekent steeds meer gevangenen.

Enkele jaren geleden heeft de SP de Werkgroep Morgen Beter opgericht, samen met bewaarders, reclasseringswerkers, ex-gedetineerden, vrijwilligers, PIW-ers, geestelijke verzorgers en andere betrokkenen. Zij brachten een zwartboek uit, en formuleerden tien eisen om de recidive terug te dringen. Voorkomen van asociaal en crimineel gedrag is immers in ieders voordeel.

Zie ook: Draai ‘ontmenselijking’ gevangenissen terug

Gepost door: JaapjeJaap | 26-04-09

De commentaren zijn gesloten.