20-04-09

STOP KINDERPORNO: de bezorgde hypocrisie van Het Nieuwsblad


Man1.fetch-15


De krant 'Het Nieuwsblad' viel vandaag weer scherp uit naar de website 'Stop Kinderporno' en diens Nederlandse initiatiefnemer Chris Hölsken. De krant vindt het namelijk ongehoord dat pedofielen zomaar 'aan de schandpaal genageld' worden.
Het Nieuwsblad was echter ook de krant die in 1998 in een zogezegd interview, Marcel Vervloesem van onze vereniging die toen internationale belangstelling genoot door het naar buiten brengen van de kinderpornozaak Zandvoort, als eerste aan de schandpaal nagelde.

Zij nam daarvoor een interview af van Victor Vervloesem, de halfbroer van Marcel Vervloesem, die beweerde dat hij 20 jaren voordien door Marcel Vervloesem 'gefolterd en verkracht' werd.
Alhoewel de feiten onmogelijk waren te bewijzen, en er over Victor Vervloesem zo'n 30 processen-verbalen over zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan, zorgde Het Nieuwsblad er met de andere kranten van de Corelio mediagroep voor dat Marcel Vervloesem 11 jaar lang als een 'kindermisbruiker' door het slijk werd gehaald en hem iedere mogelijkheid op een eerlijk proces werd ontnomen.
Na elke rechtszitting kwam Het Nieuwsblad met hetzelfde verhaal en dezelfde roddels af terwijl zij mij als voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, gedurende het 11 jaren durende proces niet eens aan het woord liet terwijl mijn verklaring zeer belangrijk was.
Ik voerde in 1998 immers al 10 jaren lang aktie met Marcel en had honderden dagen samen met hem in zijn huis doorgebracht. Ik kende Marcel door en door en wist precies wat er zich in zijn omgeving afspeelde, wie er over de vloer kwam, wie er bleef slapen, met wie hij omging enzoverder.

Ik had met Marcel ook samen aktie gevoerd rond de isoleercellen in het Antwerps kinderziekenhuis Good Engels waarbij we een enorme tegenstand van de Antwerpse justitie, de Antwerpse politiek en de Antwerpse pers ondervonden.
Alhoewel een 'onafhankelijk' genoemde commissie onder leiding van de Antwerpse professor-psychiater Paul Cosyns geen wantoestanden in het kinderziekenhuis vaststelde, kwamen wij op een bepaald ogenblik in het bezit van een rapport van de federale politie waarin stond hoe jongeren en kinderen regelmatig met gebroken armen of benen in de isoleercellen terecht kwamen.
Er was ook sprake van een 5-jarig kind dat in onopgehelderde omstandigheden in een isoleercel overleed.
Sommige jongeren en kinderen werden wekenlang in een isoleercel opgesloten.
Sommige jongeren werden ook het slachtoffer van sexuele intimidatie en we kwamen er achter dat bepaalde jongeren uit de instelling in het prostitutiemilieu waren terecht gekomen. Op die manier kwamen we op het spoor van de kinderpornonetwerken Temse, Madeira en Zandvoort.
Op een bepaald moment probeerde de Gazet van Antwerpen onze vereniging in discrediet te brengen door te stellen dat één van onze leden (dat geen lid van de Werkgroep was) 'zedenfeiten had begaan met een minderjarige'. Marcel Vervloesem werd kort daarop aan een gerechtelijk psychiatrisch geestesonderzoek onderworpen.
Uiteindelijk kregen we toch de steun van de toenmalige minister van volksgezondheid Hugo Weckx die ons op zijn kabinet uitnodigde en een isoleercelreglement liet opstellen (dat na korte tijd niet meer werd nageleefd omdat er geen inspectie was en men niet meer over 'isoleren' maar over een 'kamerbehandeling' sprak).

Toen ik met de Werkgroep rond de kinderpornonetwerken begon te werken, kregen we heel wat steun van ondermeer de voorzitter van de Europese Commissie en de Portugese justitie. We werden echter opnieuw gedwarsboomd door de nederlandstalige pers en de justitie die blijkbaar een soort monsterverbond hadden gesloten om ons het zwijgen op te leggen.

Van 'respect voor de privacy' of wat dan ook, was er gedurende de 11 jaren durende mediacampagne maar weinig te merken.
Ik begrijp dan ook niet goed waarom de kranten van de Corelio mediagroep, en in het bijzonder Het Nieuwsblad, thans zo fel te keer gaan en van de daken schreeuwen dat de privacy van de genoemde pedofielen geschonden wordt.

Ik zag dat er in Het Nieuwsblad van vandaag zo'n 10 artikels over 'Stop Kinderporno' staan. Vandaar dat we waarschijnlijk door enkele journalisten over die zaak opgebeld werden...
In de artikels wordt ons gewezen op het 'gevaarlijke en illegale' karakter van de website.
Men zou haast van een campagne kunnen spreken (van een 'complot' spreken we niet meer omdat dit woord na de zaak Dutroux uit de vlaamse woordenboeken werd geschrapt).
Zoals gewoonlijk, kwam Justitieminister De Clerck aan het woord die verklaarde dat 'de strijd' (alsof het om een Nederlands-Belgische oorlog gaat) 'niet gemakkelijk zal zijn'. 'Wat me ook stoort aan deze website is dat niet alleen de betrokken zedenmisdadigers maar ook hun naasten worden getroffen', aldus De Clerck. Als men echter weet op welke manier De Clerck doodzieke mensen zoals Marcel ten allen koste in zijn overbevolkte gevangenissen propt, dan weet men echter genoeg. Marcel heeft wegens zijn hopeloos lijden en het feit dat men hem als ongeneeslijk zieke in de gevangenis wil laten sterven, trouwens officieel euthanasie aangevraagd bij De Clerck die liet weten dat hij een euthanasiedeskundige heeft aangeduid...
Zoals te verwachten was, komt ook Dirk Depover, woordvoerder van Child Focus met de zoveelste prekerige waarschuwing op de proppen terwijl Child Focus gedurende de voorbije jaren niet de minste aandacht besteedde aan de bijna 90.000 slachtoffertjes in de kinderpornozaak Zandvoort. Depover heeft het over 'het succesvol behandelen en reïntegreren van pedofielen in de maatschappij' terwijl hij zeer goed weet dat Marcel die door Child Focus thans als 'pedofiel' geboekstaafd staat, in de gevangenis van Brugge ligt weg te kwijnen.
Een christen-democratische burgemeester met veel 'waardenbesef' uit één of andere onbekende vlaamse gemeente, waarschuwt er dan weer voor dat 'Stop Kinderporno' de mensen 'nodeloos bang maakt'.
Het Nieuwsblad tenslotte, haalt er een 64-jarige gepensioneerde man bij die ooit zijn dochtertje betastte. Die vertelt dat hij 'reeds genoeg geleden en gestrafd' is geweest. Dat Het Nieuwsblad een groot hart heeft voor deze mensen, weten we inmiddels. Anderzijds stelde deze krant zich gewoon crimineel en meedogenloos op ten opzichte van Marcel en gaf zij niets om de tienduizenden slachtoffertjes in de kinderpornozaak Zandvoort.

Zonder mij volledig achter de standpunten van Chris Hölsken te scharen, moet ik bekennen dat ik echt begin te walgen van de comedie die Het Nieuwsblad rond deze zaak opvoert. Waarom doen al die bezorgd lijkende figuren zoals minister De Clerck, nu plotseling zo hysterisch terwijl zij jarenlang zwegen over de tienduizenden gefolterde en verkrachte kinderen (en zelfs baby's) uit de kinderpornozaak Zandvoort ? En waarom laten zij de persoon die de moed had om deze zaak te onthullen, zonder een oog te verpinken in de gevangenis doodgaan terwijl zij zeer goed weten dat heel wat mensen deze zaak van dichtbij volgen ?

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


Hier volgt mijn antwoord op de vraag die Het Nieuwsblad vandaag aan haar lezers stelde:

Vraag: Moet een website met de naam van pedofielen kunnen?

Mijn reactie: 'Waarom niet ? Het Nieuwsblad nagelde ons verenigingslid Marcel Vervloesem immers 11 jaar lang aan de schandpaal.
Hij werd een 'kindermisbruiker' en zelfs een 'geestesgestoorde' genoemd.

Waar ligt dan het probleem eigenlijk ?

Waarom deze campagne van Het Nieuwsblad om pedofielen te beschermen terwijl Marcel Vervloesem van onze vereniging die door Het Nieuwsblad en de andere kranten van de Coreliogroep jarenlang een 'kindermisbruiker' werd genoemd, in de gevangenis van Brugge ligt weg te kwijnen ?

Zoveel geeft Het Nieuwsblad dus niet om de mensen die zij als pedofiel afschilderde.

Volgens mij is er een andere reden om de website 'Stop Kinderporno' en de Nederlandse initiatiefnemer Chris Hölsken van deze site, aan te vallen en in discrediet te brengen...'


KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT - LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman

FOTO:

Manuel Schadwald, een Duitse jongen die in het kinderpornocircuit verdween en waarrond Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, tesamen met de inmiddels vermoorde Gina Bernard-Pardaens, onderzoek deed.
De ouders van de verdwenen jongen werden destijds door justitieminister De Clerck ontvangen. Minister De Clerck zei toen in een interview met een nederlands dagblad dat de leden van de Werkgroep Morkhoven in zekere zin 'vrijbuiters' waren maar dat zij 'belangrijke informatie hadden'. 'Zolang zij die aan justitie doorspelen, moet men hen krediet geven', aldus De Clerck.
Maar van de belofte van De Clerck kwam niets in huis. Marcel Vervloesem werd vals beschuldigd en voor het 'bezit van kinderporno' vervolgd nadat het materiaal van de kinderpornozaak Zandvoort voor onderzoek aan justitie werd overhandigd.
De kinderpornojager werd in de Vlaamse pers gedurende 11 jaar lang als een 'kindermisbruiker', 'zelfbenoemde kinderpornojager' en 'geestesgestoorde' aan de schandpaal genageld terwijl de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot werd gestopt en de kinderpornoproducenten, kinderverkrachters en kinderfolteraars vrijuit konden gaan.
De Clerck die na zijn ontslag in de zaak Dutroux (1998), opnieuw justitieminister is geworden dank zij het feit dat zijn partijcollega Jo Vandeurzen door de Fortis-zaak in opspraak kwam, wil dat de zwaar zieke Vervloesem (hartoperaties, kankeroperaties, suikerziekte, nierproblemen...) ten allen koste in één van zijn volgepropte gevangenissen opgesloten blijft.
De Minister die zich steeds beklaagt over de overbevolking in zijn gevangenissen en die een 'menselijke justitie' predikt, zorgt er zelfs voor dat de artikels 72 e.v. van de Belgische strafuitvoeringswet geblokkeerd blijven zodat Marcel Vervloesem zich op geen enkel daadwerkelijk rechtsmiddel kan beroepen.
Hij schendt daarmee de artikels 3 en 15 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

---

De vermeldingen ivm een aantal belgische pedofielen waren gisteren te bekijken op de volgende link:
vermelding pedofielen

De commentaren zijn gesloten.