30-03-09

AIVD faalde rond Irak


Iraq2Kabinet beperkt openbaarmaking geheime stukken
Commissie-Davids onderzoekt rol van AIVD in Irakoorlog

DEN HAAG, maandag - De commissie-Davids stelt een diepgaand onderzoek in naar de onthullingen in De Telegraaf over het falende inlichtingenwerk van de geheime dienst AIVD voorafgaand aan de oorlog tegen Irak in 2003.

Dat bevestigt een woordvoerder van de commissie. "Wij nemen de berichtgeving, die we als zeer serieus beschouwen, onmiddellijk mee in ons onderzoek. De commissie kan naar aanleiding van de Telegraafreportage ook stukken opvragen bij de AIVD en betrokken ministeries." De commissie-Davids richt zich op de besluitvorming van het kabinet om politieke steun te verlenen aan de Amerikaans-Britse inval in Irak en is onlangs aan het werk gegaan. Uit de reportage in deze krant van afgelopen zaterdag bleek dat de AIVD het kabinet in de aanloop naar de oorlog op het verkeerde been heeft gezet door klakkeloos buitenlandse inlichtingenrapporten over te nemen.
De AIVD vertrouwde vooral op inlichtingen van de Britse collegadienst MI6 en meldde het eerste kabinet-Balkenende dat Irak beschikte over chemische en biologische wapens. De MI6-rapporten bleken later ondeugdelijk. Van eigen onderzoek of verificatie door de AIVD was destijds nagenoeg geen sprake, zo is naar voren gekomen tijdens zeer recente ambtelijke evaluaties.
Woensdag houdt de Tweede Kamer een spoeddebat over de commissie-Davids, omdat het kabinet volgens de oppositie de kennisname en openbaarmaking heeft beperkt van staatsgeheime stukken zoals AIVD-rapportages. GroenLinks-fractievoorzitter Femke Halsema wil dat premier Balkenende voor het debat schriftelijk opheldering geeft over de onthullingen in De Telegraaf. De door het kabinet ingestelde commissie heeft via de eigen website al een 'behoorlijk aantal' tips binnengekregen, aldus de woordvoerder. "Daaruit is ons al gebleken hoezeer de kwestie-Irak leeft onder veel burgers."

De Telegraaf, ma 30 mrt 2009

10:32 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: aivd faalde rond irak |  Facebook |

23-03-09

Psychische folteringen in Nederlandse gevangenissen


atelier_baybasinAtelier Baybasin: PI Haaglanden, Zoetermeer

Dat Huseyin Baybasin graag schildert, bleek reeds uit de illustraties die boven mijn laatste columns staan. In de gevangenis is hij met deze hobby doorgegaan. Niet al zijn schilderijen zijn gesigneerd en slechts weinigen dragen een titel, maar ze hebben allemaal een bijzonder krachtige uitstraling. Een groot deel van zijn schilderijen is in 2003 naar zijn geboorteplaats in Diyabakir zijn gestuurd voor een tentoonstelling. De opbrengst van de verkoop ging naar een project voor dakloze kinderen.

Huseyin Baybasin werd op 27 maart 1998 gearresteerd. Na een lang proces werd hij op 30 juli 2002 door het Hof Den Bosch veroordeeld tot levenslang. We hebben gezien, hoe alle bewijzen tegen hem vervalst zijn. Inmiddels zit Baybasin reeds ruim 10 jaar onschuldig in de gevangenis en zijn contact met de buitenwereld wordt tot het minimum beperkt. De redactie van Zembla wil hem graag interviewen, maar al zijn verzoeken tot contact met journalisten worden afgewezen.

Baybasin werd aanvankelijk opgesloten in de EBI te Vugt, zogenaamd voor zijn eigen veiligheid, want de Grijze Wolven stonden hem naar het leven. In de EBI heerst een zeer streng regime: geen contact met de buitenwereld, slechts twee uur per dag buiten de cel, wekelijks anale visitatie en zo voort. In december 2003, na bijna zes jaar, werd Baybasin overgeplaatst naar een normaal regime. Op 6 juli 2006 besliste het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, dat deze behandeling in strijd is met art. 3 van het EVRM. Sindsdien loopt er een procedure tegen de Staat, voor een vergoeding van de immateriële schade. Aan deze langdurige mishandeling heeft Baybasin een post traumatische stress stoornis overgehouden. Zijn grootste angst is, te worden teruggeplaatst in de EBI.

Na zijn plaatsing in een normaal regiem is Baybasin tot twee maal toe opnieuw geïsoleerd, met als doel om hem terug te plaatsen in de EBI. De eerste keer was in de zomer van 2005. De directeur van de gevangenis beriep zich op een advies van het GRIP, maar het GRIP wist van niets. Na ingrijpen van zijn advocaten is Baybasin toen in Alphen aan de Rijn geplaatst.

Op 12 april 2007, tien dagen nadat zijn advocaten een aanklacht hadden ingediend tegen Demmink cs, stapte Demmink deze gevangenis binnen, samen met het hoofd Gevangeniswezen, Gijs Wouters, en de Advocaat-generaal in zijn zaak, mr. Kolkert.
Baybasin werd toen geïsoleerd, samen met een andere gevangene die over Demmink had geschreven in de bajeskrant Respond. Het Kort Geding om Demmink (en Wouters en Kolkert) te verbieden om zich nog verder te bemoeien met de situatie van Baybasin, werd afgewezen. Het hoger beroep loopt nog.

Na het vonnis in kort geding begonnen in de gevangenis in Alphen berichten te circuleren als zou Baybasin willen ontsnappen. Op zijn verzoek is dat direct aan de directeur gemeld met de mededeling dat hiervan geen sprake was. Toch werd Baybasin op basis van een anonieme tip in december 2007 weer geïsoleerd en naar Vught gebracht, met het doel hem in de EBI te plaatsen. De anonieme tip bleek volledig in strijd met wat er in de gevangenis van Alphen over Baybasin werd gezegd: men noemde hem daar een modelgevangene. Toen heeft men hem maar in Zoetermeer geplaatst, op de afdeling Beperkt Gemeenschaps Geschikten (BGG). Sindsdien heeft hij bijna geen mogelijkheden tot telefoneren, de meeste van zijn medegevangenen hebben een psychische stoornis en zo voort. Het lijkt een ideale omgeving om iemand met een stress syndroom, opgelopen door zes jaar eenzame opsluiting in de EBI, nog wat verder te pesten.

Twee weken geleden een ontving Bybasin opnieuw een waarschuwing dat men iets tegen hem aan het organiseren was. Op dit moment is Baybasin dus aan de goden is overgeleverd. Het einde van zijn bestaan zou voor een aantal figuren bij Justitie wel bijzonder goed uitkomen! Maar dat laten we niet gebeuren…

Met ansichtkaarten en brieven kunnen we zowel Baybasin opbeuren, als het gevangenispersoneel laten weten, dat hij niet alleen staat in zijn strijd. Ook een vriendelijk briefje aan de directeur van de gevangenis, dat de veiligheid van Baybasin ons ter harte gaat, kan de kans op nieuwe stiekeme acties tegen hem misschien wat verminderen. Het adres is:

PI Haaglanden
t.a.v. Huseyin Baybasin
geb. 25 juni 1956
Postbus 99
2700 AB Zoetermeer

Help Huseyin Baybasin om deze strijd te overleven!

Auteur: mr. drs. BOU gepost in catagorie: Baybasin/Demmink op 21 juni, 2008
Bron: http://www.boublog.nl/2008/06/21/atelier-baybasin-pi-haaglanden-zoetermeer/

Baybasin16'MensenrechteninEuropa'politiekegevangenenenpsychische mishandelingen

http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

22-03-09

'Sorry' is een moeilijk woord voor justitie


justitiuAdvocaten en ombudsman willen meer excuses en vergoeding van overheid voor inbreuk op leven na onterechte arrestatie

Onschuldigen die worden aangehouden op verdenking van terreur , kunnen schade claimen. Maar wat als een gezin weg wil uit het huis waar het is aangehouden?

Amsterdam 21 maart. Excuses krijgen ze niet, de zeven ex-verdachten uit Amsterdam die met geweld werden aangehouden na een anoniem telefoontje over terreurdreiging bij meubelwinkel Ikea. Wel nazorg. Een expert van de politie zal de schade komen opnemen. Er komt een gesprek met de burgemeester, de korpsbeheerder en de hoofdofficier van justitie in Amsterdam.

De maatregelen werden donderdag bekendgemaakt, nadat de hele week druk is uitgeoefend op burgemeester Cohen om excuses aan te bieden – door advocaten, raadslieden en, last but not least, de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer.

Advocate Britta Böhler noemt de nazorg „een stap in de goede richting”. Bij eerdere zaken waar zij mee te maken had, ging het er anders aan toe. Haar kantoor vertegenwoordigde het gezin in de Utrechtse Bucheliusstraat, waar de politie in 2004 binnenviel. Er zouden explosieven in huis zijn, maar die werden niet gevonden. Het gezin kreeg een vergoeding voor de dagen dat ze hadden vastgezeten. Dat is standaard. Het vergoed krijgen van de overige schade, materieel en immaterieel, is veel lastiger, zegt Böhler: „Dat is zeker geen automatisme, zoals Fred Teeven (Kamerlid VVD, red.) onlangs in Nova suggereerde.”

Soms lukt het een kapotte bril of een misgelopen rijexamen vergoed te krijgen via de raadkamer van de rechtbank. Die beslist ook over de toekenning van de standaardvergoeding voor detentiedagen. Maar de rechtbank doet zelf geen onderzoek. Als het niet glashelder is hoe groot de schade is en wie haar heeft veroorzaakt, moet de gang naar de civiele rechter worden gemaakt. Dat kost geld en tijd. Bovendien moet de benadeelde partij zelf aantonen dat geleden schade voortkomt uit de aanhouding. „Je kunt je voorstellen”, zegt Böhler, „dat zo’n gezin wil verhuizen omdat ze gestigmatiseerd zijn in de buurt. Daar zou ook geld voor moeten zijn.”

Zelf actie

Als je schade hebt geleden, zegt Monique Corten van het Parket Generaal, moet je in beginsel „zelf actie ondernemen”, maar het OM neemt niettemin regelmatig zelf het initiatief als er een evidente fout is gemaakt. Vaak ligt de zaak niet zo helder, zegt Corten. „Het duurt lang voordat je met zekerheid kunt zeggen dat iemand niets met een zaak te maken heeft. Zolang het onderzoek duurt, kan er een onverwachte wending komen – bijvoorbeeld nieuw belastend bewijs. Maar Böhler vindt het onzin om steeds maar te wachten. „Als zich nieuwe feiten voordoen, bekijk je dat dan weer.”

Op het ministerie van Justitie wordt gewerkt aan een wetsvoorstel dat het makkelijker moet maken schade te verhalen die is ontstaan na politie- of justitieoptreden. De hoop is dat claims sneller kunnen worden afgehandeld. Een woordvoerder van het ministerie verwacht dat het wetsvoorstel dit jaar aan de ministerraad zal worden voorgelegd.

Maar is zo’n loket een oplossing voor iemand die ten onrechte is beschuldigd van het voorbereiden van een bomaanslag? Terrorismezaken, zeggen advocaten, hebben een buitensporig grote impact op hun cliënten. Niet alleen vanwege de ernst van de beschuldiging, maar ook door de media-aandacht die volgt op het persbericht dat een aanslag is verijdeld.

Soms, vertelt Rick van Amersfoort van onderzoeksbureau Jansen en Janssen, is er niet eens een aanhouding voor nodig om iemands leven op zijn kop te zetten. Hij noemt het voorbeeld van een bedrijfsleider die bezoek kreeg van de AIVD. De inlichtingendienst wilde hem informeren over een van zijn werknemers – een moslim. De baas besloot meteen het zekere voor het onzekere te nemen en ontsloeg de werknemer.

Nooit

Böhler vertelt dat ze nog „nooit” heeft meegemaakt dat Justitie excuses heeft gemaakt na een onterechte aanhouding. „En ik ken ook niemand die dat heeft meegemaakt”.

Volgens de Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, legt de overheid ten onrechte een verband tussen het maken van excuses en het erkennen dat de overheid fout heeft gehandeld. „Je kunt zeggen: ‘de aanhouding was rechtmatig, maar ik realiseer me dat het een buitengewoon aangrijpende gebeurtenis is geweest en daarvoor bied ik excuses aan’.”

Advocaten leggen liever de nadruk op de rehabilitatie. Justitie zou duidelijker moeten uitspreken dat voormalige verdachten onschuldig zijn. Elvira Devis verdedigde ‘Mo’, die vorig jaar zeventien dagen vast zat wegens een vermeende aanslag in Rotterdam, zonder dat daarvoor bewijs werd gevonden. Devis begrijpt dat de overheid moet handelen als er gevaar dreigt. Maar haar cliënt loopt inmiddels bij het Riagg. „Als je ziet hoe verstrekkend de verdenking van terrorisme is, dan snap je hoe belangrijk het is dat die verdenking wordt ontkracht”, zegt Devis. „Tenminste, als je wil dat die mensen nog iets van een toekomst hebben.”

Steven Derix en Merel Thie
22 maart 2009

Bron: http://www.nrc.nl/binnenland/article2188736.ece/

20-03-09

Werkgroep Morkhoven ondersteunt Stop Kinderporno


logostopkindersex.jpg.20090208153622.resized.120x120declerck.286380Batiment_ContactkinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

In België dat op internationaal vlak bekend staat als een centrum van kinderhandel, worden kindermisbruikers systematisch beschermd. Vandaar dat er door topambtenaren binnen Justitie en figuren als De Beuckelaere, voorzitter van de zogenoemde Privacy Commissie, voortdurend met de 'privacy' van deze criminelen wordt geschermd.

Wie goed op de hoogte is, zal zich ongetwijfeld nog herinneren op welke manier de handel in Moldavische meisjes door enkele werknemers van de Vlaamse intercommunale 'CIPAL', door de Vlaamse overheid, waaronder enkele vlaamse ministers, dichtgedekt werd.

In Nederland bestaat er een pedofielenvereniging die werkelijk aanstootgevend is en het sexueel misbruiken van kinderen aannemelijk wil maken.
In België daarentegen is pedofilie zogezegd onbestaande terwijl de kindermisbruiken en sexuele uitbuiting van kinderen, er door de overheidsinstanties systematisch ontkend en dichtgedekt worden.

Het sluiten van de website Stop Kinderporno, op vraag van de Belgische justitieminister en na een klacht van Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Privacycommissie, roept bij de Werkgroep Morkhoven niet de minste verbazing op.

De manier waarop het gerecht van Turnhout en de 14de Kamer van het hof van beroep te Antwerpen de kinderpornozaak Zandvoort met haar -volgens een politierapport- bijna 90.000 slachtoffertjes (waaronder ook baby's) in de doofpot staken, zegt immers genoeg.

Op het gerecht van Turnhout verdwenen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigde, de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem die nu al zes maanden lang in de gevangenis zit opgesloten en die nu op een gewone cel van de gevangenis te Brugge 'herstellende' is van een zeer zware hartoperatie. De bedoeling is dat de anti-kinderporno-activist nu rustig verder wegkwijnt in de gevangenis.
De Werkgroep Morkhoven vroeg enkele maanden geleden in een aangetekende brief aan justitieminister De Clerck om deze verdwijningen te laten onderzoeken. Zij ontving echter geen antwoord. De minister heeft maar een 30-tal kabinetsmedewerkers ter beschikking en zwijgt deze zaak liever dood. Vandaar dus.

Op het hof van beroep te Antwerpen noemde advocaat-generaal Marc Tack die op basis van enkele gevonden baboestokjes die nooit onderzocht werden, de 'zwaarst mogelijk straf' eiste voor Marcel Vervloesem, de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel maar een zeepbel'. En dat terwijl het rapport van de federale politie dus over bijna 90.000 slachtoffertjes spreekt !
Toen de Hoge Raad voor de Justitie tevens schriftelijk bevestigde dat er 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen waren, was de advocaat-generaal echter verplicht om schoorvoetend maar openlijk toe te geven dat hij zich 'vergist' had. Dit verhinderde hem echter niet om Marcel Vervloesem die hij een 'gevaarlijke pedofiel' vond, op basis van een onvolledig dossier tot drie jaar gevangenisstraf te laten veroordelen.
De Werkgroep Morkhoven vroeg in een aangetekende brief aan justitieminister De Clerck om de verdwijning van de 7 kinderporno-cd-roms te laten onderzoeken maar ook nu deed de minister alsof hij niets gezien of gehoord had. Dank zij zijn stilzwijgende houding kunnen de kindermisbruikers, kinderfolteraars en kinderpornoproducenten uit de zaak Zandvoort, ongestraft hun gang blijven gaan.

Toen de advocaat van Marcel Vervloesem aan de minister vroeg om snel werk te laten maken van de goedkeuring van de uitvoeringsbesluiten van artikel 72 e.v. van de strafuitvoeringswet, zweeg de minister opnieuw. De minister wenst immers geen rekening te houden met de artikels 3 en 15 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens die iederéén het recht geeft op een daadwerkelijk rechtsmiddel.
De Clerck heeft echter de tegenslag dat een aantal politici zijn doofpotpolitiek en die van de Vlaamse Christen Democraten, meer dan beu zijn.
Op 17 maart 2009 vroeg volksvertegenwoordiger André Van Nieuwkerke (sp.a) in een schrifteljke vraag aan De Clerck hoe het nu eigenlijk staat met de uitvoeringsbesluiten van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden.
De heer Van Nieuwkerke stelde namelijk vast dat de artikelen 72 tot en met 80 van de wet van 17 mei 2006, twee jaar na het wetgevend werk, nog altijd niet uitvoerbaar zijn.
'Ik weet dat een aantal gevangenen hiervoor in aanmerking komen. Nog langer wachten, maakt hun toestand enkel schrijnender', aldus de volksvertegenwoordiger die met zijn parlementaire vraag (Vraag nr. 4-3231), de nagel op de kop slaat en aantoont dat het eindeloze geklaag en gezaag van minister De Clerck over de 'overbevolkte gevangenissen', op niets slaat.

Tot slot voegen we hierbij nog de tekst van het U.S. Department of State uit 1997, waarin België terecht omschreven wordt als een doorvoerhaven en een eindbestemming van de handel in vrouwen en kinderen.

-----------------

U.S. Department of State

Belgium Country Report on Human Rights Practices for 1997

In January 1998, the American government submits a report on the Belgian situation of children's rights who establishes that the country is both a transit point and destination for trafficking of children, who also recognises the prostitution of children. This joins the opinion of Marc Verwilghen, former president of the Dutroux commission, ex-minister of the justice and who writes on 15/10/1996 to the president of Werkgroep Morkhoven: "the events of these last weeks do not leave any doubt of the reality of the pedo- pornographic and the prostitution of children in Belgium."

The document already foresees that the Dutroux lawsuit will not start before second half of 1998. Yet, it will only begin on the second quarter 2004, according to Marc Dutroux: due to the fact that he was just childen's provider for a certain elite of politicians, judges andpolice officers.

Children

Belgium has comprehensive child protection laws, which the Government seeks to enforce.
The Francophone and Flemish communities have agencies dealing with children's needs. Government and private groups provide shelters for runaways and counseling for children who have been physically or sexually abused. The Government provides compulsory education up to the age of 18.

In 1995 the Government enacted laws designed to combat child pornography by increasing penalties for such crimes and for those in possession of pedophilic materials. The law permits prosecution of Belgians who commit such crimes abroad. Another 1995 law provides that criminals convicted of the sexual abuse of children cannot receive parole without first receiving specialized assistance and must continue counseling and treatment upon their release from prison.

Belgium is both a transit point and destination for trafficking in women and children. In the first half of 1997, 120 children from 37 different countries were trafficked in the country, the largest number from Romania (21).

In 1996 the authorities uncovered a pedophile/child pornography and trafficking ring. The criminal investigation of this ring continued through 1997. Five suspects remained in detention; however, their trial was unlikely to begin before mid-1998.

A parliamentary commission continued to investigate allegations of corruption and complicity in the law enforcement and judicial system.
By December no judicial or police officers had been imprisoned or sanctioned for collusion related to the pedophile case.

In response to the public outcry over the handling of the pedophile case, the Government established acenter for missing and exploited children. The Prime Minister appointed the center's president and board of directors in May, and the center opened in December.

Children have the right to a voice in court cases that affect them, such as divorce proceedings. The law states that a minor "capable of understanding" can request permission to be heard by a judge, or a judge can request an interview with a child.

Child prostitution is of limited scope, but, in response to recommendations made in a 1994 government study, police have received instructions to be especially diligent in combating prostitution among those who appear to be under the age of 18.

There is no societal pattern of abuse directed against children.


http://www.nrc.nl/dossiers/kinderporno/internet/article1514703.ece/Kinderporno_via_Internet_en_ondergronds
http://www.stopkinderporno.com
http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Foto's:
- Logo STOP KINDERSEX !
- justitieminister Stefaan De Clerck
- Het gebouw van Child Focus dat eerder als 'imago van België' bedoeld is en waarbij serieuze financiële belangen op nationaal en europees gebied gemoeid zijn.

19-03-09

Journalisten zijn geen heiligen


lunshofpedoJournalisten die deel uitmaken van een pedo-netwerk. Je acht het niet voor mogelijk ! We hebben immers allemaal op school geleerd dat politici, rechters en journalisten een soort heiligen zijn. Ze staan overal boven en preken van 's morgens tot 's avonds hoe dat andere mensen zich moeten gedragen. Maar wat is er confortabeler dan als een heilige gezien te worden en tevens een liefhebber te zijn van kindermisbruik ? Perverser kan het niet en hoe perverser voor sommigen, hoe meer genot. Er zijn natuurlijk journalisten die heilig zijn maar dat is een kleine minderheid en percentage-gewijs ligt het aantal heiligen in de perswereld niet hoger dan elders.

----------

Kees Lunshof was lid pedo-netwerk

Hiermee verklaring voor het Telegraaf-berufsverbot tegen webmaster!

Kees Lunshof, voormalig lid van de hoofdredactie van De Telegraaf, maakte deel uit van het Nederlandse pedofielen-netwerk onder ‘leiding’ van Joris Demmink. Dat melden twee bronnen: een ‘AIVD-informant’ en een medewerker van Justitie. Via deze link een overzicht van het pedofielen-netwerk in kwestie dat zich niet alleen bezig hield met kindermisbruik, maar ook met ‘import’ van kinderen uit ondermeer Oost-Europa en met sadisme. Kees Lunshof overleed op 19 november 2007 aan kanker. Opvallend is dat hij als nimmer een journalist eerder in de Nederlandse geschiedenis op een voetstuk werd geplaatst: zo betrachtte de volledige tweede kamer enige minuten stilte om de pedofiel te ‘herdenken’ en werd er zelfs een ‘Kees Lunshof-lezing‘ in het leven geroepen onder het wapperend banier van het Ministerie van Algemene Zaken. MP Balkenende sprak bij gelegenheid van de eerste lezing de woorden: “Alleen een overheid die eerlijk en open is over wat wel en niet kan, behandelt burgers als volwassen mensen.” Deze website was reeds eerder op de hoogte gebracht van de nauwe banden tussen Kees Lunshof en Joris Demmink. Oud-minister Hilbrand Nawijn maakte in een interview met toenmalig Panorama-journalist Fred de Brouwer reeds melding van een verhouding tussen Kees Lunshof en de heer Felix Rhodius, toenmalig hoofd van het Kabinet van de Koningin. De affaire krijgt waarlijk monsterlijke en demonische proporties als we ons realiseren dat op het moment dat Telegraaf-journalisten Joost de Haas en Bart Mos berichtten over ‘justitiele doofpotten’ en ‘pedofielen-netwerken van hooggeplaatsten‘ een lid van hun eigen hoofdredactie deel uitmaakte van genoemd netwerk van sadistische kindermisbruikers.
Later nam Joos de Haas het in een opmerkijk stuk -dat thans ook in een geheel ander daglicht komt te staan- op voor Joris Demmink. Geldt hier het adagium: de aanval is de beste verdediging, zoals ook aan de orde lijkt te zijn bij de excessieve eerbewijzen waarmee Lunshof na zijn dood werd overladen en die in geen enkele redelijke verhouding staan met zijn leven (hij werd door vrijwel iedereen gehaat en veracht als een arrogante blaaskaak)?

Thans wordt ook duidelijk waarom De Telegraaf coute que coute wilde voorkomen dat uw webmaster bij Wakker Nederland in dienst trad: op het moment dat hij in bespreking raakte met De Telegraaf over de functie van correspondent ZO-Azie was hij reeds lange tijd bezig met de affaire-Demmink en het Nederlands pedofielen-netwerk. Bovendien komen er steeds meer aanwijzingen dat dit netwerk ook in Thailand actief was. Het risico dat uw webmaster de Telegraaf-coryfee zou ontmaskeren als een sadistische pedofiel werd blijkbaar te groot geacht. Hiermee geeft de huidige hoofdredacteur Sjuul Paradijs tevens een fraaie proeve van waar zijn werkelijke prioriteiten blijkbaar liggen. De Telegraaf zelf noemde Lunshof bij diens overlijden ‘een kroonjuweel’.

Gepubliceerd door Micha Kat 14 maart, 2009 in Algemeen
Kees Lunshof


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- Stop Kinderporno !

Foto: Kees Lunshof

20:54 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: journalisten zijn geen heiligen |  Facebook |

Telegraaf Media Groep boekt groot verlies


Telegraaf_126806eAMSTERDAM - Mediabedrijf Telegraaf Media Groep (TMG) is vorig jaar diep in de rode cijfers beland. Het nettoverlies bedroeg 360,8 miljoen euro.

Dit heeft de eigenaar van onder meer dagblad De Telegraaf, roddelblad Privé en website GeenStijl vrijdag bekendgemaakt.
Het enorme verlies is vooral veroorzaakt door een afschrijving van bijna 295 miljoen euro op een belang in het televisieconcern ProSiebenSat1.

Daarnaast moest het bedrijf geld opzij leggen voor een omvangrijke reorganisatie, waardoor in totaal bijna vijfhonderd arbeidsplaatsen verdwijnen.

SBS
TMG bezit sinds de zomer van vorig jaar een belang van 6 procent in ProSiebenSat1, in Nederland eigenaar van SBS 6, Net 5 en Veronica. Op de beurs is de waarde van dit aandelenpakket sterk in waarde gedaald, waardoor TMG zich genoodzaakt ziet om er op af te schrijven.
Volgens het bedrijf is de deelneming in ProSiebenSat1 strategisch van belang, omdat het daarmee toegang heeft tot de televisiemarkt.

Recordwinst
TMG boekte in 2007 nog een recordwinst van ruim 399 miljoen euro. De winst werd toen opgekrikt door de verkoop van belangen in SBS en Wegener.
Het mediabedrijf liet vrijdag weten dat het "meer dan ooit" onverantwoord is om een uitspraak te doen over de resultaatontwikkeling in 2009. De advertentie-omzetten bij de gedrukte media en bij radio zullen als gevolg van de recessie "belangrijk" lager uitkomen.In de eerste twee maanden van dit jaar was een daling van de omzet concernbreed al zichtbaar. TMG verwacht dan ook dat het bedrijfsresultaat in 2009 onder druk komt te staan. Het bedrijfsresultaat kwam afgelopen jaar uit op 51,8 miljoen euro tegen 53,3 miljoen euro in 2007.
TMG zag de omzet vorig jaar dalen tot 721,7 miljoen euro. Het bedrijf had in januari al bekendgemaakt dat de inkomsten rond de 720 miljoen euro waren uitgekomen. In 2007 bedroeg de omzet 738,8 miljoen euro.
Ondanks het grote verlies keert TMG nog wel dividend uit aan zijn aandeelhouders. Per aandeel komt de uitkering neer op 0,35 euro tegen 1 euro in 2007.

NU 13 maart 2009 © ANP

01:48 Gepost door JaapjeJaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-03-09

De moord op satanist Paul Schaap


4cqb620bVermoordesatanistwasmogelijkeenpedofielSatanistischeVrijheidspartij

'Dode Maartensdijk Satanist en mogelijk pedofiel'

MAARTENSDIJK, vrijdag - Paul Schaap, de aanhanger van de Satanistische Vrijheidspartij die woensdagavond dood werd gevonden in zijn huis in het dorp Maartensdijk (gemeente De Bilt) en vermoedelijk is vermoord, wordt vanuit diverse kanten in verband gebracht met pedofilie.

Gesprekken met buurtbewoners van zowel zijn nieuwe als zijn voormalige adres en research op internet geven een beeld op van een bijzonder omstreden man, die als aanhanger van het satanisme niet alleen de duivel liefhad, maar ook pedofilie goedkeurde.Op de website www.stopkindersex.com is Schaap, een man van een jaar of zestig getooid met baard en paardenstaart en naar verluidt homoseksueel, een gezocht man. Hij wordt daar een eersteklas pedo genoemd. Onder pseudoniemen als Azazel, Satan666 en Freedom zou het slachtoffer zich op diverse kinderpornoforums hebben begeven. ’s Nachts zat hij urenlang aan het computerbeeldscherm gekluisterd, overdag zaten de gordijnen dicht.
Bewoners aan de Industrieweg kennen zijn reputatie. Hier heeft Schaap tot juni vorig jaar gewoond, genietend van zijn uitkering. Een boef met wie niet te praten viel, wordt hij genoemd, een gevaarlijke klant ook. En een viezerik. ,,Onze kinderen hebben hem gezien toen hij zich voor het raam stond te bevredigen’’, zegt een stel. Ook verhalen ze over de tieners ‘van beschermd wonen’ die wel eens naar binnen gingen bij Paul. Het wantrouwen was groot, ‘maar gemeente en politie zei ons dat ze hem op heterdaad moesten betrappen en verder niets konden doen’.
Opvallend vinden de bewoners het dat zowel dinsdag als die week ervoor twee keer is ingebroken in de voormalige woning van Schaap. ,,Eigenaardig dat hij zo kort daarop wordt omgelegd’’, vindt de vrouw des huizes. ,,Het moet iemand zijn die wraak wilde nemen, of een persoon uit z’n vriendjeskring’’, vult haar man aan. Zelfs in het plaatselijke verzorgingscentrum Dijckstate is de dood van Schaap het gesprek van de dag.
De politie liet gisteren weinig over de zaak los. Zegsman Bernhard Jens wil niets zeggen over de vermeende inbraken van eergisteren en vorige week. Vandaag wordt sectie op het lichaam verricht en wordt duidelijk hoe de man om het leven is gekomen.
De advocaat van Schaap, meester Witvoet, heeft gisteren niet gereageerd op vragen van deze krant. Ook de gemeente wilde om privacyredenen niets zeggen. De rechtbank Utrecht kon niet aangeven of Schaap een strafblad heeft.

Pieter Buss
De Telegraaf, do 5 feb 2009
http://www.telegraaf.nl/binnenland/3185510/___Dode_man_Maartensdijk_Satanist___.html

ec8b1fb0_450VermoordesatanistwasmogelijkeenpedofielSatanistischeVrijheidspartij

LINKS:

- 'Een pedo als buurman'
- 'De buren van AZAZEL/FREEDOM/SATAN666/LUCIFER aan het woord'
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- Stop Kinderporno !

22:06 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: de moord op satanist paul schaap |  Facebook |

05-03-09

STOP KINDERPORNO - Belgium is both a transit point and destination for trafficking in women and children


logostopkindersex.jpg.20090208153622.resized.120x120declerck.286380Batiment_ContactkinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

In België dat op internationaal vlak bekend staat als een centrum van kinderhandel, worden kindermisbruikers systematisch beschermd. Vandaar dat er door topambtenaren binnen Justitie en figuren als De Beuckelaere, voorzitter van de zogenoemde Privacy Commissie, voortdurend met de 'privacy' van deze criminelen wordt geschermd.

Wie goed op de hoogte is, zal zich ongetwijfeld nog herinneren op welke manier de handel in Moldavische meisjes door enkele werknemers van de Vlaamse intercommunale 'CIPAL', door de Vlaamse overheid, waaronder enkele vlaams ministers, dichtgedekt werd.

In Nederland bestaat er een pedofielenvereniging die werkelijk aanstootgevend is en het sexueel misbruiken van kinderen aannemelijk wil maken.
In België daarentegen is pedofilie zogezegd onbestaande terwijl de kindermisbruiken en sexuele uitbuiting van kinderen, er door de overheidsinstanties systematisch ontkend en dichtgedekt worden.

De bijgevoegde tekst van de U.S. Department of State uit 1997, omschrijft België terecht als een doorvoerhaven en een eindbestemming van de handel in kinderen en vrouwen.

-----------------

U.S. Department of State

Belgium Country Report on Human Rights Practices for 1997

In January 1998, the American government submits a report on the Belgian situation of children's rights who establishes that the country is both a transit point and destination for trafficking of children, who also recognises the prostitution of children. This joins the opinion of Marc Verwilghen, former president of the Dutroux commission, ex-minister of the justice and who writes on 15/10/1996 to the president of Werkgroep Morkhoven: "the events of these last weeks do not leave any doubt of the reality of the pedo- pornographic and the prostitution of children in Belgium."

The document already foresees that the Dutroux lawsuit will not start before second half of 1998. Yet, it will only begin on the second quarter 2004, according to Marc Dutroux: due to the fact that he was just childen's provider for a certain elite of politicians, judges andpolice officers.

Children

Belgium has comprehensive child protection laws, which the Government seeks to enforce.
The Francophone and Flemish communities have agencies dealing with children's needs. Government and private groups provide shelters for runaways and counseling for children who have been physically or sexually abused. The Government provides compulsory education up to the age of 18.

In 1995 the Government enacted laws designed to combat child pornography by increasing penalties for such crimes and for those in possession of pedophilic materials. The law permits prosecution of Belgians who commit such crimes abroad. Another 1995 law provides that criminals convicted of the sexual abuse of children cannot receive parole without first receiving specialized assistance and must continue counseling and treatment upon their release from prison.

Belgium is both a transit point and destination for trafficking in women and children. In the first half of 1997, 120 children from 37 different countries were trafficked in the country, the largest number from Romania (21).

In 1996 the authorities uncovered a pedophile/child pornography and trafficking ring. The criminal investigation of this ring continued through 1997. Five suspects remained in detention; however, their trial was unlikely to begin before mid-1998.

A parliamentary commission continued to investigate allegations of corruption and complicity in the law enforcement and judicial system.
By December no judicial or police officers had been imprisoned or sanctioned for collusion related to the pedophile case.

In response to the public outcry over the handling of the pedophile case, the Government established acenter for missing and exploited children. The Prime Minister appointed the center's president and board of directors in May, and the center opened in December.

Children have the right to a voice in court cases that affect them, such as divorce proceedings. The law states that a minor "capable of understanding" can request permission to be heard by a judge, or a judge can request an interview with a child.

Child prostitution is of limited scope, but, in response to recommendations made in a 1994 government study, police have received instructions to be especially diligent in combating prostitution among those who appear to be under the age of 18.

There is no societal pattern of abuse directed against children.


http://www.nrc.nl/dossiers/kinderporno/internet/article1514703.ece/Kinderporno_via_Internet_en_ondergronds
http://www.stopkinderporno.be
http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Foto's:
- Logo STOP KINDERSEX !
- justitieminister Stefaan De Clerck
- Het gebouw van Child Focus dat eerder als 'imago van België' bedoeld is en waarbij serieuze financiële belangen op nationaal een europees gebied gemoeid zijn.