23-03-09

Psychische folteringen in Nederlandse gevangenissen


atelier_baybasinAtelier Baybasin: PI Haaglanden, Zoetermeer

Dat Huseyin Baybasin graag schildert, bleek reeds uit de illustraties die boven mijn laatste columns staan. In de gevangenis is hij met deze hobby doorgegaan. Niet al zijn schilderijen zijn gesigneerd en slechts weinigen dragen een titel, maar ze hebben allemaal een bijzonder krachtige uitstraling. Een groot deel van zijn schilderijen is in 2003 naar zijn geboorteplaats in Diyabakir zijn gestuurd voor een tentoonstelling. De opbrengst van de verkoop ging naar een project voor dakloze kinderen.

Huseyin Baybasin werd op 27 maart 1998 gearresteerd. Na een lang proces werd hij op 30 juli 2002 door het Hof Den Bosch veroordeeld tot levenslang. We hebben gezien, hoe alle bewijzen tegen hem vervalst zijn. Inmiddels zit Baybasin reeds ruim 10 jaar onschuldig in de gevangenis en zijn contact met de buitenwereld wordt tot het minimum beperkt. De redactie van Zembla wil hem graag interviewen, maar al zijn verzoeken tot contact met journalisten worden afgewezen.

Baybasin werd aanvankelijk opgesloten in de EBI te Vugt, zogenaamd voor zijn eigen veiligheid, want de Grijze Wolven stonden hem naar het leven. In de EBI heerst een zeer streng regime: geen contact met de buitenwereld, slechts twee uur per dag buiten de cel, wekelijks anale visitatie en zo voort. In december 2003, na bijna zes jaar, werd Baybasin overgeplaatst naar een normaal regime. Op 6 juli 2006 besliste het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, dat deze behandeling in strijd is met art. 3 van het EVRM. Sindsdien loopt er een procedure tegen de Staat, voor een vergoeding van de immateriële schade. Aan deze langdurige mishandeling heeft Baybasin een post traumatische stress stoornis overgehouden. Zijn grootste angst is, te worden teruggeplaatst in de EBI.

Na zijn plaatsing in een normaal regiem is Baybasin tot twee maal toe opnieuw geïsoleerd, met als doel om hem terug te plaatsen in de EBI. De eerste keer was in de zomer van 2005. De directeur van de gevangenis beriep zich op een advies van het GRIP, maar het GRIP wist van niets. Na ingrijpen van zijn advocaten is Baybasin toen in Alphen aan de Rijn geplaatst.

Op 12 april 2007, tien dagen nadat zijn advocaten een aanklacht hadden ingediend tegen Demmink cs, stapte Demmink deze gevangenis binnen, samen met het hoofd Gevangeniswezen, Gijs Wouters, en de Advocaat-generaal in zijn zaak, mr. Kolkert.
Baybasin werd toen geïsoleerd, samen met een andere gevangene die over Demmink had geschreven in de bajeskrant Respond. Het Kort Geding om Demmink (en Wouters en Kolkert) te verbieden om zich nog verder te bemoeien met de situatie van Baybasin, werd afgewezen. Het hoger beroep loopt nog.

Na het vonnis in kort geding begonnen in de gevangenis in Alphen berichten te circuleren als zou Baybasin willen ontsnappen. Op zijn verzoek is dat direct aan de directeur gemeld met de mededeling dat hiervan geen sprake was. Toch werd Baybasin op basis van een anonieme tip in december 2007 weer geïsoleerd en naar Vught gebracht, met het doel hem in de EBI te plaatsen. De anonieme tip bleek volledig in strijd met wat er in de gevangenis van Alphen over Baybasin werd gezegd: men noemde hem daar een modelgevangene. Toen heeft men hem maar in Zoetermeer geplaatst, op de afdeling Beperkt Gemeenschaps Geschikten (BGG). Sindsdien heeft hij bijna geen mogelijkheden tot telefoneren, de meeste van zijn medegevangenen hebben een psychische stoornis en zo voort. Het lijkt een ideale omgeving om iemand met een stress syndroom, opgelopen door zes jaar eenzame opsluiting in de EBI, nog wat verder te pesten.

Twee weken geleden een ontving Bybasin opnieuw een waarschuwing dat men iets tegen hem aan het organiseren was. Op dit moment is Baybasin dus aan de goden is overgeleverd. Het einde van zijn bestaan zou voor een aantal figuren bij Justitie wel bijzonder goed uitkomen! Maar dat laten we niet gebeuren…

Met ansichtkaarten en brieven kunnen we zowel Baybasin opbeuren, als het gevangenispersoneel laten weten, dat hij niet alleen staat in zijn strijd. Ook een vriendelijk briefje aan de directeur van de gevangenis, dat de veiligheid van Baybasin ons ter harte gaat, kan de kans op nieuwe stiekeme acties tegen hem misschien wat verminderen. Het adres is:

PI Haaglanden
t.a.v. Huseyin Baybasin
geb. 25 juni 1956
Postbus 99
2700 AB Zoetermeer

Help Huseyin Baybasin om deze strijd te overleven!

Auteur: mr. drs. BOU gepost in catagorie: Baybasin/Demmink op 21 juni, 2008
Bron: http://www.boublog.nl/2008/06/21/atelier-baybasin-pi-haaglanden-zoetermeer/

Baybasin16'MensenrechteninEuropa'politiekegevangenenenpsychische mishandelingen

http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

De commentaren zijn gesloten.