19-03-09

Journalisten zijn geen heiligen


lunshofpedoJournalisten die deel uitmaken van een pedo-netwerk. Je acht het niet voor mogelijk ! We hebben immers allemaal op school geleerd dat politici, rechters en journalisten een soort heiligen zijn. Ze staan overal boven en preken van 's morgens tot 's avonds hoe dat andere mensen zich moeten gedragen. Maar wat is er confortabeler dan als een heilige gezien te worden en tevens een liefhebber te zijn van kindermisbruik ? Perverser kan het niet en hoe perverser voor sommigen, hoe meer genot. Er zijn natuurlijk journalisten die heilig zijn maar dat is een kleine minderheid en percentage-gewijs ligt het aantal heiligen in de perswereld niet hoger dan elders.

----------

Kees Lunshof was lid pedo-netwerk

Hiermee verklaring voor het Telegraaf-berufsverbot tegen webmaster!

Kees Lunshof, voormalig lid van de hoofdredactie van De Telegraaf, maakte deel uit van het Nederlandse pedofielen-netwerk onder ‘leiding’ van Joris Demmink. Dat melden twee bronnen: een ‘AIVD-informant’ en een medewerker van Justitie. Via deze link een overzicht van het pedofielen-netwerk in kwestie dat zich niet alleen bezig hield met kindermisbruik, maar ook met ‘import’ van kinderen uit ondermeer Oost-Europa en met sadisme. Kees Lunshof overleed op 19 november 2007 aan kanker. Opvallend is dat hij als nimmer een journalist eerder in de Nederlandse geschiedenis op een voetstuk werd geplaatst: zo betrachtte de volledige tweede kamer enige minuten stilte om de pedofiel te ‘herdenken’ en werd er zelfs een ‘Kees Lunshof-lezing‘ in het leven geroepen onder het wapperend banier van het Ministerie van Algemene Zaken. MP Balkenende sprak bij gelegenheid van de eerste lezing de woorden: “Alleen een overheid die eerlijk en open is over wat wel en niet kan, behandelt burgers als volwassen mensen.” Deze website was reeds eerder op de hoogte gebracht van de nauwe banden tussen Kees Lunshof en Joris Demmink. Oud-minister Hilbrand Nawijn maakte in een interview met toenmalig Panorama-journalist Fred de Brouwer reeds melding van een verhouding tussen Kees Lunshof en de heer Felix Rhodius, toenmalig hoofd van het Kabinet van de Koningin. De affaire krijgt waarlijk monsterlijke en demonische proporties als we ons realiseren dat op het moment dat Telegraaf-journalisten Joost de Haas en Bart Mos berichtten over ‘justitiele doofpotten’ en ‘pedofielen-netwerken van hooggeplaatsten‘ een lid van hun eigen hoofdredactie deel uitmaakte van genoemd netwerk van sadistische kindermisbruikers.
Later nam Joos de Haas het in een opmerkijk stuk -dat thans ook in een geheel ander daglicht komt te staan- op voor Joris Demmink. Geldt hier het adagium: de aanval is de beste verdediging, zoals ook aan de orde lijkt te zijn bij de excessieve eerbewijzen waarmee Lunshof na zijn dood werd overladen en die in geen enkele redelijke verhouding staan met zijn leven (hij werd door vrijwel iedereen gehaat en veracht als een arrogante blaaskaak)?

Thans wordt ook duidelijk waarom De Telegraaf coute que coute wilde voorkomen dat uw webmaster bij Wakker Nederland in dienst trad: op het moment dat hij in bespreking raakte met De Telegraaf over de functie van correspondent ZO-Azie was hij reeds lange tijd bezig met de affaire-Demmink en het Nederlands pedofielen-netwerk. Bovendien komen er steeds meer aanwijzingen dat dit netwerk ook in Thailand actief was. Het risico dat uw webmaster de Telegraaf-coryfee zou ontmaskeren als een sadistische pedofiel werd blijkbaar te groot geacht. Hiermee geeft de huidige hoofdredacteur Sjuul Paradijs tevens een fraaie proeve van waar zijn werkelijke prioriteiten blijkbaar liggen. De Telegraaf zelf noemde Lunshof bij diens overlijden ‘een kroonjuweel’.

Gepubliceerd door Micha Kat 14 maart, 2009 in Algemeen
Kees Lunshof


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- Stop Kinderporno !

Foto: Kees Lunshof

20:54 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: journalisten zijn geen heiligen |  Facebook |

Commentaren

Het Nederlandse Dutroux-pedonetwerk: aangenaam!
Na een jaar van onderzoek is eindelijk het veelbesproken Nederlandse pedofielen-netwerk van hoogwaardigheidsbekleders uit de wereld van justitie en politiek in kaart gebracht. Het ziet er allemaal niet best uit, en dan drukken we ons nog voorzichtig uit ook. In de komende weken worden nieuwe onthullingen verwacht, maar allereerst ligt de bal nu bij Jan Peter 'normen en waarden' Balkenende om een 'waardig antwoord' te vinden op deze 'boeiende uitdaging'.

In Nederland was lange tijd, vanaf het begin van de jaren negentig, een netwerk actief van hoogwaardigheidsbekleders dat zich overgaf aan de meest weerzinwekkende vormen van sex met minderjarige kinderen. De meeste leden van dit netwerk bekleedden sleutelposities in de wereld van recht en justitie en ambtenarij. Vooral daarom is het nooit tot vervolging gekomen, al stond het Amsterdamse parket onder leiding van hoofdofficier Vrakking in 1998 klaar om uit te rukken en arrestaties te verrichten, maar voormalig PG Rene Ficq heeft de vervolging 'geneutraliseerd'. De centrale rol binnen dit netwerk werd ingenomen door advocaat Frits Salomonson, tot 1996 de juridisch adviseur van koningin Beatrix. Het netwerk maakte gebruik van minderjarige kinderen die met het expliciete doel te worden misbruikt vanuit Oost-Europa werden 'geimporteerd' naar Nederland. Door de in elk opzicht zeer hechte banden tussen Salomonson en prins Claus en recente onthullingen over het seksuele leven van de voormalige prins-gemaal komt ook Claus nadrukkelijk in beeld als 'lid' van het voornoemde netwerk. Of het netwerk op dit moment nog altijd actief is, valt niet te zeggen.
Dit is het beeld dat oprijst na uitvoerige analyse van de beschikbare bronnen en research door de website klokkenluideronline. De belangrijkste bronnen zijn de 'Runderkamp-papers' afkomstig van Lex Runderkamp van het NOS Journaal die via klokkenluideronline in de openbaarheid zijn gekomen (het NOS Journaal heeft later geprobeerd de link te killen), publikaties in De Telegraaf en een ongepubliceerd verhaal uit het begin van de jaren tachtig dat was bestemd voor het Duitse weekblad Der Spiegel. Hieronder een overzicht van de thans bekende 'leden' van dit Nederlandse Dutroux-netwerk met een korte beschrijving. Uit de Runderkamp-papers blijkt dat het NOS Journaal in maart 2000 onderzoek deed naar de vraag 'of het Dutroux-netwerk vertakkingen had in Nederland'.


mr. Frits Salomonson

In de Runderkamp-papers wordt deze jurist genoemd als target in het Rolodex-onderzoek ('een oud-advocaat van de koningin') van het Amsterdamse parket dat zich richtte op een pedofielen-netwerk van hooggeplaatste Nederlanders. Salomonson misbruikte volgens zijn buren minderjarige kinderen, veelal Marrokaans, in een 'martelkelder' in zijn huis aan een Amsterdamse gracht. Volgens deze buren klonken in deze kelder ook geweerschoten. Deze buren hebben hierover een brief geschreven aan toenmalig burgemeester van Amsterdam Schelto Patijn. Salomonson sleepte zijn buren hierop voor de rechter wegens smaad, maar verloor deze zaak bij het Hof. In deze procedure kwam aan het licht dat er foto's bestonden van Salomomson in SM-kleding en in het gezelschap van vier minderjarige jongens. Deze foto's zijn aangeboden aan weekblad Prive, zo werd door toenmalig Prive-hoofdredacteur W. Smitt verklaard voor de rechtbank. (zie voor dit alles Biesemaat via Stan de Jong). Frits Salomonson werd ook verdacht van het witwassen van drugsgelden van Klaas Bruinsma via de beursgenoteerde onderneming TextLite waarvan hij commissaris was. Voormalig PvdA-kamerlid Maarten van Traa had Salomonson op dit punt in het vizier in de nasleep van zijn voorzitterschap van de IRT-enqetecommissie. Begin jaren tachtig werd Salomonson in New York gespot bij een kroegentocht langs homo-gelegenheden in het gezelschap van Prins Claus (zie ondermeer Portein via stelling.nl). Volgens het Spiegel-artikel van de hand van een Nederlandse journalist had Salomonson een homoseksuele verhouding met Claus waarvoor als bron ondermeer ene Spierenburg wordt opgevoerd, toenmalig Hoofd Beveiliging van het Koninklijk Huis.

mr. Hans Holthuis

Zowel in de Runderkamp-papers als bij De Telegraaf is sprake van 'twee hoofdofficieren van justitie' in het pedo-netwerk. De Telegraaf: "In die sfeer van verboden seks en geweld figureerden naar verluidt twee hoofdofficieren van justitie." Een van deze twee hoofdofficieren blijkt volgens de Telegraaf 'sinds het Rolodex-onderzoek te werken bij een internationale organisatie te Den Haag'. Deze hoofdofficier is later door Nieuwe Revu en dagblad Metro (20 juni 2007) geidentificeerd als Hans Holthuis, ten tijde van het Rolodex-onderzoek hoofdofficier te Rotterdam. Per 2001 is hij griffier van het Joegoslavie-tribunaal (verdere bronnen via witheet.com). Holthuis spande tegen Nieuwe Revu een zaak aan bij de Raad voor de Journalistiek (anoniem; dat zullen we vaker gaan tegenkomen) die zijn klacht gegrond verklaarde. Holthuis werd als hoofdofficier mogelijk gechanteerd met zijn pedofiele activiteiten door Eddy de Kroes.

De Amsterdamse professor 'Van R.'

In de Runderkamp-papers wordt de 'Amsterdamse hoogleraar Van R.' als een van de hoofdverdachten in het Rolodex-onderzoek genoemd. Bij De Telegraaf is te lezen dat er 'sinistere seksfeesten' plaatsvonden in een flat in Amsterdam-Noord die eigendom was van 'een professor die bekend stond als pedofiel'. Deze flat vormde de 'eindbestemming' voor de 'import-seksslaafjes' uit Oost-Europa. Uit het lange Telegraaf-verhaal valt voorts op te maken dat voornoemde flatwoning het eerste target zou zijn waar de recherche zou zijn binnengevallen als het Rolodex-onderzoek niet van hogerhand zou zijn tegengewerkt; in deze flat werden volgens bronnen van De Telegraaf ook pornofilms opgenomen en lagen wapens. De 'pedo-professor' werd volgens de Runderkamp-papers door Joris Demmink, op dat moment Hoofddirecteur van de Directie Rechtspleging op het Ministerie van Justitie, op de hoogte gehouden van de onderzoek tegen hem en tegen het netwerk. De identiteit van deze professor is nog niet vastgesteld. (zie echter de update onderaan!)

mr. Joris Demmink

Volgens opnieuw de Runderkamp-papers 'speelde Demmink een belangrijke rol' in het Rolodex-onderzoek. Dit staat er letterlijk: "Demmink speelde in dat onderzoek een belangrijke rol. Rechercheurs hadden het vermoeden dat deze topambtenaar informatie over het opsporingsonderzoek had doorgespeeld aan een van de hoofdverdachten, de Amsterdamse hoogleraar Van R., met wie hij bevriend was. De hoogleraar had daardoor vervolging weten te ontlopen, zo meenden de rechercheurs. Het hele zogeheten embargo-onderzoek (=Rolodex) was – in de visie van de betrokken justitie- en politiemedewerkers - op de klippen gelopen doordat opsporingsinformatie bij de verdachte was beland via de ambtelijke top." Voor een min of meer compleet overzicht van de verwikkelingen rond Joris Demmink zie het feitenoverzicht op klokkenluideronline.

De tweede hoofdofficier van justitie

In 1998 was naast de genoemde Hans Holthuis nog een tweede hoofdofficier verdachte bij het Rolodex-onderzoek en bijgevolg 'lid' van het pedo-netwerk. In 1998 waren er in Nederland in elk geval 19 hoofdofficieren: elk parket bij elk arrondissement had er eentje. Er blijven dus 18 hoofdofficieren over die in beeld komen. (Thans zijn er 20 hoofdofficieren omdat in 1999 het Landelijk Parket een officiele status kreeg met een eigen hoofdofficier). Een goede kans maakt Jan Wolter Wabeke, in 1998 tijdens het Rolodex-onderzoek hoofdofficier te Breda. Wabeke is homoseksueel, maar een belangrijker aanwijzing is dat hij het OM verliet in dezelfde tijd (direct na het stoppen van het Rolodex-onderzoek) als Hans Holthuis. Wabeke werd Nationaal Ombudsman Verzekeringen. Net als zijn collega Hans Holthuis (Eddy de Kroes) gaf ook Wabeke vlak voor zijn vertrek bij het OM leiding aan een hypergevoelig onderzoek tegen een machthebber: toenmalig minister van Binnenlandse Zaken (Kok-II) en voormalig burgemeerster van Rotterdam Bram Peper die werd verdacht van op grote schaal sjoemelen met gemeenschapsgeld. Hoewel Peper aftrad als minister, werd hij niet vervolgd. Bekend is dat Wabeke deze zaak als traumatisch heeft ervaren, wellicht omdat hij -net als mogelijk ook Holthuis inzake Eddy de Kroes- werd gechanteerd.

De oud-bewindsman

In de Runderkamp-papers is sprake van een 'oud-bewindsman' die ook target was van het Rolodex-onderzoek. Hier komt nadrukkelijk Job de Ruiter in beeld, minister van Justitie (1977-1982) en minister van Defensie (1982-1986). Volgens informatie die ter beschikking kwam van journalist Alexander Nijeboer die onderzoek deed naar de zaak-Spijkers werd De Ruiter als minister door ondergeschikten gechanteerd vanuit zijn pedofiele activiteiten. Vlak voor de publikatie van het boek over de zaak-Spijkers waarin dit zou worden onthuld spande De Ruiter een rechtszaak aan tegen Nijeboer. Dit leidde ertoe dat de auteur via een inlegvel afstand deed van de uitlatingen over De Ruiter. Delicaat in de figuur Job de Ruiter is de combinatie Justitie en Defensie, precies de combinatie die ook de carriere van Joris Demmink kenmerkt. Daarnaast heeft ook 'netwerk-leider' Salomonson een verleden bij Defensie. Uit het Spiegel-verhaal: Salomonson maakte naam toen hij het leger inging (bij de Pantzer-Brigade) omdat hij daar een enorme diefstal van springstof ontdekte ('aufdeckte') hetgeen hem gouden eremedaille van de Huzaren opleverde."

Mogelijke andere kandidaten

In de Runderkamp-papers is sprake van 'topambtenaren' binnen het netwerk, dus meer mensen dan alleen Joris Demmink. Het enige spoor op dit punt is de ambtenaar van VWS die ook 'Joris' zou heten en die al of niet in beeld zou komen in de geruchtmakende Netwerk-uitzending over het HIK-onderzoek van 20 april 1998. Daarnaast komt Prins Claus in beeld. Ook in beeld komt oud-politicus Ed Nijpels die volgens het Spiegel-verhaal een seksuele relatie onderhield met Frits Salomonson. Over het seksuele leven van Nijpels is altijd veel te doen geweest en hij zou ook een relatie hebben onderhouden met een minderjarig meisje. Tenslotte kan ook niet worden voorbijgegaan aan advocaat Oscar Hammerstein wiens loopbaan lange tijd min of meer symbiotisch was aan die van Frits Salomonson.

UPDATE

De 'Amsterdamse professor Van R.', een van de hoofdverdachten binnen het Nederlandse Dutroux-netwerk, zou de historicus Ger van Roon zijn. Dat zou blijken uit een posting op deze site die verwijst naar een stukje op de site stelling.nl. In het huis van deze historicus te Amsterdam-Noord speelden zich 'sinistere seksfeesten' af met uit Oost-Europa geimporteerde minderjarigen. Volgens diverse bronnen op internet voert Ger van Roon inderdaad de titel 'professor', maar een universiteit waar hij een leerstoel bekleedde of bekleedt wordt vooralsnog niet gevonden. Van Roon blijkt tevens lid te zijn (geweest) van de Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde en auteur van een boek over het Duitse verzet tegen Hitler. Fascinerend is dat Van Roon in het stukje op stelling.nl wordt opgevoerd als een 'Nederlandse ambtenaar' die contact had met ene Glandorf over de import van een Poolse jongen naar Nederland. Deze 'Glandorf' is Lothar Glandorf, de 'Lothar G.' uit de Netwerk-uitzending over het HIK-onderzoek (zie feitenoverzicht-Demmink). Volgens dit artikel op stelling.nl van eind 2003 bezocht een 'hoge ambtenaar van het ministerie van Justitie' regelmatig de bordelen van deze Glandorf te Rotterdam waar hij -veel gekker moet het allemaal niet worden- binnentrad met 'een zak over het hoofd'. Hiermee lijkt het toch wel bijna zeker dat de 'topambtenaar Joris' uit de genoemde Netwerk-uitzending inderdaad toch Joris Demmink is. Hieruit ontstaat het beeld dat Demmink directe bemoeienis had met de import van de minderjarigen die hij vervolgens 'consumeerde' in de bordelen van Lothar Glandorf. In de publicaties op stelling.nl wordt ook de indruk gewekt dat Demmink behulpzaam was bij het oplossen van 'juridische problemen' rond de import van de sex-slaven. Ger van Roon, volgens de Runderkamp-papers een goede vriend van Demmink, geeft Lother Glandorf immers het advies de genoemde Poolse jongen 'lopend over de grens te laten gaan'. Van Roon werd tevens door Demmink die op dat moment een topfunctie bekleedde op het ministerie van Justitie op de hoogte gehouden van het Rolodex-onderzoek. Het beeld dat uit de stukken op stelling.nl van Ger van Roon ontstaat met betrekking tot zijn import-activiteiten van kinderen sluit bijna naadloos aan op wat De Telegraaf over hem zegt: de Oost-Europese import-kinderen werden vanaf het Centraal Station te Amsterdam naar zijn flat gebracht in Amsterdam-Noord.

Micha Kat, Het Vrije Volk - 19 juni 2008
http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=6416

Gepost door: Jan Boeykens | 19-03-09

VRT-medewerker Gie Laenen
België blijft pedofielen beschermen

'Gie Laenen blijft vrij man ondanks effectieve veroordeling'

-------------

Schrijver Gie Laenen heeft sinds zijn veroordeling in 2008 nog geen enkele dag achter de tralies gezeten. Er is ook niemand die weet wanneer de pedofiel nu naar de gevangenis moet.


Voormalig VRT-medewerker Gie Laenen werd op 30 juni 2008 tot vier jaar effectief veroordeeld. De man verliet de rechtzaal echter als een vrij man, zo schrijft 'De Morgen'.

Tot op de dag van vandaag zou de man met rust zijn gelaten door Justitie. Nu heeft hij op het internet een antiekwinkel. Die beheert hij vanuit zijn woonst in Mechelen. Hij werkt ook aan een persoonlijke blog.

Sessies

Gie Laenen zou tussen 1978 en 2002 minstens 25 jongens, tussen de elf en zestien jaar oud, misbruikt hebben. Hij lokte jongeren met interesse voor de theaterwereld naar zijn thuis voor zogezegde sessies.

Hij verplichtte zijn slachtoffers echter om met hem in bed te duiken. De advocaat van de misbruikte jongens is woedend. Hij noemt Laenen een expert in het vertragen van zijn zaak. Hij heeft er ook geen verklaring voor waarom Laenen nog altijd een vrij man.

Gazet van Antwerpen, 7.5.2009

Gepost door: Yves | 07-05-09

De commentaren zijn gesloten.