05-03-09

STOP KINDERPORNO - Belgium is both a transit point and destination for trafficking in women and children


logostopkindersex.jpg.20090208153622.resized.120x120declerck.286380Batiment_ContactkinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

In België dat op internationaal vlak bekend staat als een centrum van kinderhandel, worden kindermisbruikers systematisch beschermd. Vandaar dat er door topambtenaren binnen Justitie en figuren als De Beuckelaere, voorzitter van de zogenoemde Privacy Commissie, voortdurend met de 'privacy' van deze criminelen wordt geschermd.

Wie goed op de hoogte is, zal zich ongetwijfeld nog herinneren op welke manier de handel in Moldavische meisjes door enkele werknemers van de Vlaamse intercommunale 'CIPAL', door de Vlaamse overheid, waaronder enkele vlaams ministers, dichtgedekt werd.

In Nederland bestaat er een pedofielenvereniging die werkelijk aanstootgevend is en het sexueel misbruiken van kinderen aannemelijk wil maken.
In België daarentegen is pedofilie zogezegd onbestaande terwijl de kindermisbruiken en sexuele uitbuiting van kinderen, er door de overheidsinstanties systematisch ontkend en dichtgedekt worden.

De bijgevoegde tekst van de U.S. Department of State uit 1997, omschrijft België terecht als een doorvoerhaven en een eindbestemming van de handel in kinderen en vrouwen.

-----------------

U.S. Department of State

Belgium Country Report on Human Rights Practices for 1997

In January 1998, the American government submits a report on the Belgian situation of children's rights who establishes that the country is both a transit point and destination for trafficking of children, who also recognises the prostitution of children. This joins the opinion of Marc Verwilghen, former president of the Dutroux commission, ex-minister of the justice and who writes on 15/10/1996 to the president of Werkgroep Morkhoven: "the events of these last weeks do not leave any doubt of the reality of the pedo- pornographic and the prostitution of children in Belgium."

The document already foresees that the Dutroux lawsuit will not start before second half of 1998. Yet, it will only begin on the second quarter 2004, according to Marc Dutroux: due to the fact that he was just childen's provider for a certain elite of politicians, judges andpolice officers.

Children

Belgium has comprehensive child protection laws, which the Government seeks to enforce.
The Francophone and Flemish communities have agencies dealing with children's needs. Government and private groups provide shelters for runaways and counseling for children who have been physically or sexually abused. The Government provides compulsory education up to the age of 18.

In 1995 the Government enacted laws designed to combat child pornography by increasing penalties for such crimes and for those in possession of pedophilic materials. The law permits prosecution of Belgians who commit such crimes abroad. Another 1995 law provides that criminals convicted of the sexual abuse of children cannot receive parole without first receiving specialized assistance and must continue counseling and treatment upon their release from prison.

Belgium is both a transit point and destination for trafficking in women and children. In the first half of 1997, 120 children from 37 different countries were trafficked in the country, the largest number from Romania (21).

In 1996 the authorities uncovered a pedophile/child pornography and trafficking ring. The criminal investigation of this ring continued through 1997. Five suspects remained in detention; however, their trial was unlikely to begin before mid-1998.

A parliamentary commission continued to investigate allegations of corruption and complicity in the law enforcement and judicial system.
By December no judicial or police officers had been imprisoned or sanctioned for collusion related to the pedophile case.

In response to the public outcry over the handling of the pedophile case, the Government established acenter for missing and exploited children. The Prime Minister appointed the center's president and board of directors in May, and the center opened in December.

Children have the right to a voice in court cases that affect them, such as divorce proceedings. The law states that a minor "capable of understanding" can request permission to be heard by a judge, or a judge can request an interview with a child.

Child prostitution is of limited scope, but, in response to recommendations made in a 1994 government study, police have received instructions to be especially diligent in combating prostitution among those who appear to be under the age of 18.

There is no societal pattern of abuse directed against children.


http://www.nrc.nl/dossiers/kinderporno/internet/article1514703.ece/Kinderporno_via_Internet_en_ondergronds
http://www.stopkinderporno.be
http://www.droitfondamental.eu/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Foto's:
- Logo STOP KINDERSEX !
- justitieminister Stefaan De Clerck
- Het gebouw van Child Focus dat eerder als 'imago van België' bedoeld is en waarbij serieuze financiële belangen op nationaal een europees gebied gemoeid zijn.

Commentaren

Wetenschappelijk onderzoek
Beste X,


Zopas op de VPRO een uitzending gezien over astrofysiologen die een enorme luchtballon bouwden waaraan een gevaarte hing met telescopen.
Alle gegevens uit het heelal van achter ons melkwegstelsel (tienduizenden melkwegstelsels) werden opgeslagen op de harde schijf van een meegevoerde computer omdat de gegevens (waaraan nog 15 jaar gewerkt moet worden om ze allemaal te verwerken) te talrijk waren om via een satelliet te worden doorgezonden.

Adembenemend !

Achteraf dacht ik dat ons werk ook iets wetenschappelijks heeft. Alle verzamelde gegevens in kaart brengen om te analyseren hoe iemand politiek wordt vermoord in België.
Iets waarvan we dachten dat het alleen maar in Turkije of waar dan ook gebeurde maar niet in één van onze westerse democratische landen die deel uitmaken van een zogezegd democratisch Europa dat zich het auteursrecht op de universele mensenrechten heeft toegeeigend.

Het wordt steeds duidelijker dat de Belgische magistraten die
verantwoordelijk zijn voor het toedekken van de kinderpornozaak Zandvoort en de verdwijning van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen, met de steun van de minister van justitie (en wie weet, wie nog), Marcel ten allen koste in de gevangenis willen houden en zelfs het risico willen nemen dat de Belgische Staat door het Europese Hof van de Rechten van de Mens of door een internationale instantie, wegens de flagrante schending van
de mensenrechten + wegens het begaan van een politieke moord, wordt veroordeeld.

Want iemand die zo zwaar ziek is als Marcel in de gevangenis houden is niet alleen onmenselijk maar tevens in strijd met alle bestaande europese en internationale rechtsregels.

Oef, dat is er weer uit !

Gepost door: Jan Boeykens | 09-04-09

De commentaren zijn gesloten.