28-02-09

STOP KINDERPORNO ! Angstpsychose bij Belgische justitieminister en Child Focus


logostopkindersex.jpg.20090208153622.resized.120x120declerck.286380Batiment_Contact kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

De Belgische Justitie en Child Focus die de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens een rapport van de federale politie- bijna 90.000 foto's van slachtoffertjes, in de doofpot wisten te steken, gaan het de eerstvolgende maanden moeilijk krijgen.
De Nederlandse vereniging 'STOP KINDERPORNO' heeft namelijk besloten om ook op Belgisch gebied te gaan opereren.

Zoals justitieminister De Clerck in 1998 in een gesprek over kinderporno en de bestrijding ervan, tegenover het Algemeen Dagblad op een bijna schijnheilig-profetische wijze verklaarde: 'Iederéén wist dat dit soort dingen al lang gebeurde. Als straks een Nederlands kind slachtoffer blijkt te zijn en de minister heeft te laat gereageerd, dan moet je omgaan met de emotie die het land in haar greep houdt. Je moet de burgers au sérieux nemen. Doe je dat niet, dan kunnen die gevoelens onder de bevolking wel eens omslaan in woede.
Vermits de overheid de ogen gesloten hield voor kinderporno, gaat de burger steeds meer de rol overnemen van politie en justitie, zoals de vzw Morkhoven. Dat zijn natuurlijk vrijbuiters op een bepaalde manier.
Ik heb als minister ook gesproken met deze mensen, maar ik ben wel heel voorzichtig. Ze zijn zelf niet omstreden, maar je kunt hen niet negeren. Ze beschikken over belangrijke informatie. Zolang ze die doorspelen aan de overheid, moet je hen krediet geven'.

Toch kan Stop Kinderporno maar best voorzichtig zijn met de mooipraterij van De Clerck. De woorden van De Clerck waren immers nog niet koud of Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem werd van het 'bezit van kinderporno' en van 'kindermisbruik' beschuldigd en die laatste beschuldiging kwam note bene van iemand die als voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals, zelf zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan.
De 'folteringen en verkrachtingen' waarvan men Marcel Vervloesem beschuldigde, hadden zogenaamd 20 jaar voordien plaats gehad, wat natuurlijk onmogelijk te bewijzen was.
Volgens de schriftelijke verklaring van één van de klachtindieners die praktisch allemaal een zwaar strafblad hebben, zou men door de halfbroer van Marcel Vervloesem voor de verklaringen aan de pers en de klachten bij justitie, betaald zijn geweest. De Procureur de Konings te Turnhout wenste met deze schriftelijke verklaring echter geen rekening te houden en stuurde ze gewoon terug want deze gegevens pasten niet binnen zijn kraam.

Justitie en de kindermisbruikers die ze beschermt, hadden maar één doel: Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven met alle middelen het zwijgen opleggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort. Vandaar dat Marcel Vervloesem door de Vlaamse media gedurende 11 jaren als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' door het slijk werd gesleurd; in de senaat alwaar hij nochthans door de senaatsvoorzitter was uitgenodigd, niet over kinderpornonetwerken mocht komen spreken; de gerechtelijke stukken uit zijn strafdossier verdwenen en hij bij gerechtelijk vonnis een spreekverbod met de pers kreeg opgelegd nadat men hem trachtte te psychiatriseren enzoverder, enzoverder.

Stefaan De Clerck die als parlementslid regelmatig over deze zaak werd aangeschreven, hield zijn mond. Het is mede dank zij zijn zwijgen dat er momenteel geen onderzoek wordt gevoerd naar de door de Hoge Raad van Justitie vastgestelde verdwijningen van dossierstukken uit Vervloesem's dossier. Het is dank zij Minister De Clerck ook dat er geen onderzoek wordt gevoerd naar de verdwijningen van de door de Hoge Raad van Justitie bevestigde verdwijning van de 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen alwaar de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een zeepbel' werd genoemd.

De Clerck blijft ook nog andere zaken doodzwijgen en wenst niet te antwoorden op de hem gestelde vragen over het geknoei met het medisch dossier van Marcel Vervloesem en de wijze waarop artikel 72 e.v. van de strafuitvoeringswet door hemzelf en zijn diensten wordt geblokkeerd.
Rekent De Clerck er misschien op dat Marcel Vervloesem die eerstdaags een zware hartoperatie zal moeten ondergaan waarvoor hij een drietal dagen in coma zal moeten blijven, de geest geeft zodat hij geen onderzoeken moet laten instellen ?


België krijgt 'pedofielenwebsite'

BRUSSEL - De controversiële Nederlandse website Stop Kinderporno krijgt volgende week ook een Belgische versie. Dat meldt De Morgen zaterdag. Op de site kunnen mensen nagaan of er in hun wijk een veroordeelde pedoseksueel woont. Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) laat nagaan of er strafrechtelijk opgetreden kan worden.Initiatiefnemer Chris Hölsken, die de site dinsdag hoop te lanceren, blijft naar eigen zeggen binnen de wettelijke grenzen. Hij geeft geen namen vrij, enkel de buurt en in de toekomst mogelijk ook de precieze straat via een infolijn.

'Ik huiver van dit soort initiatieven. Dit creëert meer problemen dan oplossingen voor zowel dader als slachtoffer', laat minister van Justitie De Clerck weten in een eerste reactie. 'Dit is onze manier niet om met die problematiek om te gaan.'

Child Focus noemt het initiatief contraproductief. 'Waarom zouden pedoseksuelen zich laten behandelden als ze zo automatisch worden uitgesloten uit de maatschappij?' Child Focus vreest ook voor een onterechte angstpsychose.

zaterdag 28 februari 2009 | Bron: BELGA


Man1.fetch-15kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Foto's:
- Logo STOP KINDERSEX !
- justitieminister Stefaan De Clerck
- Het gebouw van Child Focus dat eerder als 'imago van België' bedoeld is en waarbij serieuze financiële belangen op nationaal een europees gebied gemoeid zijn.
- Manuel Schadwald, een Duitse jongen die in het kinderpornocircuit verdween en die door Marcel Vervloesem en de intussen vermoorde Gina Bernaer-Pardaens werd opgespoord. De ouders van de verdwenen jongen werden destijds door justitieminister De Clerck ontvangen. Minister De Clerck zei toen in een interview met een nederlands dagblad dat de leden van de Werkgroep Morkhoven in zekere zin 'vrijbuiters' waren maar dat zij 'belangrijke informatie hadden'. 'Zolang zij die aan justitie doorspelen, moet men hen krediet geven', aldus De Clerck. Dat die belofte niets waard was, bleek toen Marcel Vervloesem, na de afgifte van het kinderpornomateriaal aan het gerecht van Turnhout en Neufchâteau, werd vervolgd voor het 'bezit van kinderporno' terwijl het onderzoek naar de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de doofpot werd gestopt. Op de foto's van de kinderpornozaak Zandvoort die, volgens justitie -in tegenstelling tot de beschuldigingen tegen Marcel Vervloesem- 'te oud' waren om te onderzoeken, zijn talrijke gefolterde en verkrachte kinderen (en zelfs baby's) te zien... Op één van de foto's staat ook een meisje van hooguit tien jaar dat gewurgd werd.

25-02-09

Beter 'zelfbenoemd' dan benoemd door corrupte politieke partijen en instanties !


marcel_38219203_buitenenap300Beter'zelfbenoemd'danbenoemd door corrupte politieke partijen en instanties !

Paul Van Buitenen, het Europees Parlementslid dat de fraude en de corruptie binnen de Europese instellingen aan de kaak stelde en er zelfs voor zorgde dat het voltallige bestuur van de Europese Unie ontslag diende te nemen, heeft besloten op te stappen.

Opvallend is dat Van Buitenen in een persbericht van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) rond de zaak 'Neelie Kroes' van 28 september 2004 (http://www.novatv.nl/page/detail/nieuws/7344/) een 'zelfbenoemde fraudejager' werd genoemd.
Ook het Rotterdams Nieuwsblad had het telkens over de 'zelfbenoemde fraudejager' als zij over de Nederlandse europarlementariër sprak.

De persagentschappen ANP en Belga + de Nederlandse en Belgische dagbladpers nagelden de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, op dezelfde manier aan de schandpaal. Jarenlang spraken zij over de 'zelfbenoemde' en 'zelfverklaarde' kinderpornojager...


Van Buitenen haalt Kroes door het slijk

De Nederlandse europarlementariër Paul van Buitenen heeft keihard uitgehaald naar Neelie Kroes, de kandidaat-Europees Commissaris voor mededinging. Volgens hem heeft Kroes het Nederlandse parlement voorgelogen in de TCR-affaire (subsidie voor bedrijf van bevriende ondernemer), was ze op de hoogte van of betrokken bij diverse dubieuze zakelijke deals en heeft ze een geheime bankrekening in Zwitserland.

Kroes, die vandaag gehoord wordt door het Europees Parlement, reageerde gisteren via haar tijdelijk woordvoerder Cees Kole tamelijk laconiek op de beschuldigingen. ,,Ze kijkt uit naar de hoorzitting in het parlement. Dat is een serieus debat waar ze zich nu op voorbereidt,'' aldus Kole. Volgens Kroes maakt Van Buitenen zich schuldig aan 'ongefundeerde, tendentieuze aantijgingen'.

Bewijzen heeft de zelfbenoemde 'fraudejager' niet, zo geeft Van Buitenen onmiddellijk toe. Maar wel aanwijzingen. Zoveel aanwijzingen dat er volgens hem op zijn minst wel iets -waar rook is, is immers vuur - waar moet zijn van alle verdenkingen en geruchten die rond Kroes al jaren de ronde doen. En daarom is Kroes volgens hem niet geschikt voor haar nieuwe baan.

Van Buitenen heeft de Nederlandse regering en de voorzitter van de nieuwe Europese Commissie, de Portugees Barroso, herhaalde malen gevraagd om een integriteitsonderzoek van Kroes. Zo'n onderzoek, dat alle hoge politieofficieren, burgemeesters en andere bestuurders in Nederland standaard moeten ondergaan, moet worden uitgevoerd door de veiligheidsdienst AIVD. Maar zowel de Nederlandse regering als Barroso lieten Van Buitenen weten geen enkele aanleiding te zien voor zo'n onderzoek.

Die weigering sterkt Van Buitenen alleen maar in zijn overtuiging dat het helemaal fout zit met Kroes. Hij ziet tenminste '18 punten van zorg' in het dossier dat hij over haar heeft aangelegd. Dat dossier is naar zijn zeggen grotendeels gebaseerd op gesprekken en correspondentie met mensen die haar goed kennen. Zelfs binnen haar eigen partij, de VVD, zou twijfel bestaan over Kroes' integriteit. Volgens Van Buitenen zijn er mensen in de top van die partij 'die nu rustig achterover leunen, maar die het stiekem helemaal niet erg zouden vinden als ze eens stevig op haar gezicht zou gaan'.

Hoewel Neelie Kroes zich gisteren niet geroepen voelde om op de inhoud van Van Buitenens' beschuldigingen en verdachtmakingen in te gaan, is ze volgens bronnen in Brussel bijzonder ontstemd over de werkwijze van de fraudejager. ,,Dit komt heel dicht in de buurt van iemand moedwillig beschadigen.''

Hans Gertsen, Algemeen Dagblad
gepubliceerd op www.rotterdamsnieuwsblad.nl - dinsdag 28 september 2004
http://www.ad.nl/archive/?service=archive&articleID=rd116359


Europese Antifraude dienst... tien jaar later

Tien jaar geleden, op 9 december 1998, luidde Paul van Buitenen de klok over fraude en onregelmatigheden binnen de Europese Commissie. Na het aftreden in maart 1999 van de toenmalige Commissie onder voorzitterschap van Jacques Santer werd een nieuwe antifraudedienst opgericht genaamd OLAF. Vanaf 2004 zette Paul van Buitenen zijn strijd tegen fraude voort als lid van het Europees Parlement. Nu het einde van zijn mandaat nadert, is de grote vraag: hoe staat het na tien jaar met de fraudebestrijding binnen de EU-instellingen?

-----

'Met pijn in het hart moet ik constateren dat het nog steeds slecht gesteld is met de fraudebestrijding in de EU organisatie. Aan de basis van het probleem ligt de antifraudedienst OLAF, die van begin af aan verkeerd is opgezet en dus niet goed kan functioneren. Onafhankelijke deskundigen, die om advies werden gevraag na de val van de Commissie, waarschuwden hier al voor in 1999. Enerzijds is OLAF een onderdeel van de Commissie, anderzijds moet het operationeel onafhankelijk zijn, waardoor de Commissie niet kan ingrijpen als het fout gaat. Om dit gat te dichten werd een Comité van Toezicht in het leven geroepen. Volgens de deskundigen heeft dit Comité echter noch de expertise noch de legitimiteit om adequate controle op OLAF uit te oefenen. De jaarlijkse rapporten van dit Comité van Toezicht, maar ook een rapport van de Europese Rekenkamer uit 2005 hebben vervolgens gewezen op de tekortkomingen van OLAF. Jarenlang eigen onderzoek als lid van het Europees Parlement bevestigt dit beeld.

Laat ik uit vele gevallen er drie uitlichten. Op mijn verzoek en na lang aandringen startte begin dit jaar een onderzoek naar de selectieprocedure van één van de directeuren van OLAF. Het bleek dat één van de leden van het selectiepanel zelf in onderzoek was voor fraude, waardoor sprake was van een belangenconflict. Hoewel de directeur-generaal van OLAF hier van op de hoogte was gebracht door twee van zijn ondergeschikten, greep hij niet adequaat in. Naast het belangenconflict blijkt de hele selectieprocedure doorstoken kaart te zijn geweest. Hoewel ik de voornaamste bron van de aantijgingen ben, heb ik tot op heden geen toegang gekregen tot het onderzoeksrapport.
In 2002 beschuldigde OLAF een Duitse journalist van het weekblad ‘Stern’ van omkoping van een van zijn ambtenaren. In 2004 deed de Belgische politie een huiszoeking bij deze journalist en nam veel materiaal en brondocumenten in beslag. OLAF ontkent dat het deze huiszoeking heeft voorgesteld en toegang heeft gevraagd tot het bronmateriaal, terwijl OLAF dat in werkelijkheid wel gedaan heeft. Als klap op de vuurpijl blijkt dat de hele aanklacht zelf in scène is gezet door OLAF. Zo doende heeft OLAF vele instanties en personen misleid: de Europese Commissie, het Europees Parlement, het Hof van Justitie, de Europese Ombudsman, de Belgische en Duitse openbaar ministeries, de pers en zelfs zijn eigen onderzoekers! Tussen 2006 en 2008 ontving OLAF informatie van klokkenluiders over fraude binnen een door de Commissie gefinancierd centrum voor ontwikkelingssamenwerking (CDE). De aantijgingen waren gericht tegen zowel de voormalige als de huidige directeur. Terwijl de aantijgingen tegen de voormalige directeur onderzocht werden, gebeurde dat niet ten aanzien van de huidige directeur. OLAF bleek zelfs een 300 pagina’s tellend dossier met aantijgingen gewoon te hebben laten verdwijnen. Pas nadat de betreffende informatie voor de derde keer aan OLAF was verstrekt en ik met een collega-Europarlementariër had gedreigd zelf op onderzoek uit te gaan, blijkt alsnog een onderzoek te zijn gestart naar de huidige directeur. Ondertussen probeert die directeur de klokkenluiders te ontslaan vanwege hun hulp aan OLAF.

Samenvattend blijkt er heel veel aan de hand met OLAF.
Er wordt een loopje genomen met de rechten van de verdediging, deadlines voor de indiening van strafdossiers worden overschreden, politici worden beschermd en OLAF blijkt ook regelmatig bewust misleidende informatie te verspreiden over het verloop van zijn onderzoeken.
Vele parlementaire vragen, brieven aan en gesprekken met verantwoordelijken en zelfs Eurocommissarissen hebben niet geleid tot adequate actie.
Daarom is nu de tijd gekomen om met de resultaten van mijn jarenlange onderzoek in de openbaarheid te treden.
Ik wil niet alleen aangeven wat er mis is, maar ook mogelijke oplossingen voorstellen. Allereerst dienen alle onregelmatigheden binnen OLAF onderzocht te worden. Verder zijn er voor het beter functioneren van OLAF wat mij betreft twee opties. Deze opties kunnen worden benut totdat er een Europees Openbaar Ministerie is . De eerste optie is OLAF onafhankelijk maken van de Commissie door er een afzonderlijke organisatie van te maken. OLAF kan dan meer bevoegdheden krijgen, maar alleen als adequaat toezicht verzekerd is. Dit laatste betekent dat het toezichtsorgaan niet op basis van politieke benoemingen moet worden samengesteld, maar op basis van benoemingen door de openbaar ministeries in de lidstaten. De tweede oplossing is dat OLAF wordt opgeheven en dat zijn taken worden verdeeld over bestaande instanties binnen de Europese Unie die meer expertise in huis hebben op de terreinen die nu door OLAF worden bestreken. Ik hoop dat dit zal leiden tot adequate fraudebestrijding binnen de EU in de komende tien jaar!'

Door Paul van Buitenen - 5/12/2008
Paul Van Buitenen - website

Foto's: Marcel Vervloesem, Paul Van Buitenen

24-02-09

Actie stop de ‘slimme’ meters voor gas en elektriciteitsgebruik


cameraBewaking_pDe actie tegen de 'slimme' spionagemeters voor gas en elektriciteitsgebruik breidt zich uit via www.wijvertrouwenslimmemetersniet.nl. Op 3 maart vergadert de Eerste Kamer-commissie over de wetsvoorstellen en op 10 maart kan de beslissing tot verplichte invoering in de plenaire vergadering genomen worden. Haast is geboden dus help mee en doe het snel.

Het verplicht invoeren van ‘slimme’meters voor energieverbruik, zoals voorgesteld in de wetsvoorstellen no 31320 en 31374 is in strijd met het doelbindingsprincipe. Het registreren van energieverbruik dient om de kosten van de hoeveelheid afgenomen energie te kunnen berekenen en het is, op zijn zachts uitgedrukt, onwenselijk dat deze registratie voor andere doeleinden wordt ingezet.

Het invoeren van een meetsysteem waarmee draadloos, op afstand, minutieus gegevens worden vastgelegd over ieders gedrag, over wanneer men thuis is, slaapt of wakker is, hoe vaak de douche gebruikt wordt, hoeveel personen er zich volgens statistische gemiddelden in een woning bevinden, hoe warm woonruimte gestookt wordt enz, is een onnodige en onacceptabele inbreuk op het privé-leven. Inbreuk door het meetbedrijf, de netwerkbeheerder, de energieleverancier en indirect ook de overheid, die op grond van de Wet Vorderen Gegevens, onbeperkt toegang heeft tot alle vastgelegde gegevens over de burger.
Dat het systeem ten doel heeft om het gedrag van mensen te kunnen monitoren, de gegevens te kunnen doorspelen aan geïnteresseerde derden en energielevering op afstand te kunnen afsluiten, zijn technische mogelijkheden waaraan het gedrag ‘achter de voordeur’ niet gekoppeld dient te worden.

Het draadloze systeem is technisch bovendien ook niet te beveiligen tegen de mogelijkheid dat onbevoegden zich gegevens van gebruikers en/of van de energievoorziening toe-eigenen. Dat kan iedereen die aangesloten is op het systeem, maar ook allen die in eenzelfde gemeente of wijk of straat wonen, in gevaar brengen.
Gevaren die variëren van mogelijkheden tot chantage t/m simpelweg afsluiten door kwaadwillenden van elementaire levensvoorzieningen.
Ook daarom is een dergelijk systeem onacceptabel.

Het is uitermate ongepast dat de regering dergelijke wetsvoorstellen probeert in te voeren terwijl de burger hier totaal onwetend van is.

Als doel voor de zoveelste privacy inperking wordt deze keer geen terrorisme, maar promotie van energiezuiniger gebruik opgegeven. Terwijl de nieuwe meters nota bene zelf energie gebruiken, en niet zo ‘slim’ zijn dat ze overcapaciteit van eigen opgewekte zonne-energie kunnen meten. Het gedrag om energie te verspillen zal er in elk geval niet door veranderen.

De titel van de wetsvoorstellen doet vermoeden dat de invoering op voorschrift van hogerhand (de EU) gebeurd, maar ook dat is niet correct. Een alternatief meetsystemen waarbij uitsluitend de klant zelf precies kan aflezen hoeveel men op enig moment gebruikt voldoet en verdraagt zich wèl met de bepalingen van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens.
De wetsvoorstellen druisen qua privacy regelrecht in tegen de EVRM bepalingen.

Samenvattend: de wetsvoorstellen voor het invoeren van een ‘slimme’ meters voor energieverbruik druisen in tegen de fundamentele burgerrechten op vrijheid, en een ongestoord gezinsleven en introduceren een totaal onnodig risico voor ieders veiligheid.

De initiatiefnemers van de actie doen een dringend verzoek op allen voor steun en hulp.
De actie breidt zich uit en wordt gevoerd via www.wijvertrouwenslimmemetersniet.nl Haast is geboden, dus teken in elk geval snel de petitie en geef zoveel mogelijk bekendheid aan de actie.

vereniging vrijbit - 24.02.2009

Indymedia

09:46 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie stop slimme meters |  Facebook |

Tweede Kamer: Eerste digitaal burgerinitiatief


digitaal.voorstel.Ned.33331988_jpg_607271dEerste digitale burgerinitiatief naar Tweede Kamer

ROTTERDAM/DEN HAAG - Het eerste digitale burgerinitiatief wordt woensdag bij de Tweede Kamer ingediend.

De raadsleden Arno Bonte (Rotterdam) en David Rietveld (Den Haag) van GroenLinks verzamelden sinds de jaarwisseling 63.775 handtekeningen om het afsteken van consumentenvuurwerk te verbieden. Ze vinden dat uitsluitend professionals vuurwerk mogen afsteken.

40.000

Als 40.000 mensen het initiatief via internet ondertekenen, moet de Tweede Kamer het voorstel in behandeling nemen. 'Meer plezier met minder vuurwerk' heeft de primeur. De twee raadsleden overhandigen de handtekeningen woensdag aan VVD-Kamerlid Johan Remkes, die voorzitter is van de commissie voor burgerinitiatieven.

Aanpakken

Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken gaf eerder dit jaar al aan dat het kabinet voorlopig niet denkt aan een verbod op vuurwerk voor consumenten. Volgens de minister zijn er ongeveer evenveel Nederlanders voor als tegen een verbod op consumentenvuurwerk. Wel wil zij het illegale vuurwerk blijven aanpakken, omdat daarmee de meeste ongelukken gebeuren.

De duizenden ongevallen per jaar zijn voor de initiatiefnemers de reden om voor een verbod te pleiten. Bovendien leidt het massaal afsteken van vuurwerk volgens hen tot giftige smogvorming in de stedelijke gebieden en levert het geluidsoverlast op.

Steun

Dat er in korte tijd zoveel handtekeningen binnen zijn gekomen, geeft naar hun mening aan dat er landelijk steun voor is. Zij vinden dat de minister hun voorstel een kans moet geven.

NU, 17 februari 2009 © ANP

Foto: Voorzitter van de commissie voor burgerinitiatieven Johan Remkes - Foto: Dijkstra bv. Dijkstra, Fotoburea

01:06 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: eerste digitaal burgerinitiatief |  Facebook |

23-02-09

Paul van Buitenen verlaat Europarlement


_38219203_buitenenap300De werking van de EU-fraudedienst die zaken in de doofpot stopte, zal er met het vertrek van Paul van Buitenen niet op verbeteren...

---------

Het Nederlandse Europarlementslid Paul van Buitenen stopt ermee en zal niet meedoen aan de verkiezingen in juni.

Zijn besluit kwam er nadat er geen actie werd ondernomen door zijn collega parlementsleden, de Europese Commissie en de EU-fraudedienst toen hij vermeende misstanden aan het licht bracht.

'Heel erg teleurstellend', zei de fraudejager zondag in het tv-programma KRO Reporter. Na zijn verkiezing in 2004 ontdekte hij onregelmatigheden waaronder vriendjespolitiek bij de EU-dienst OLAF die fraude moet opsporen en aanpakken.

Van Buitenen werd in 1999 al bekend door zijn onthullingen over vriendjespolitiek door een Franse EU-commissaris. Naar aanleiding van deze onthulling trad de hele Europese Commissie af.

Met zijn partij Europa Transparant kwam Van Buitenen in 2004 het parlement binnen. Hij beschuldigde toen ook de Nederlandse EU-commissaris Neelie Kroes van corruptie, maar kon dat niet hard maken. Daarnaast kreeg hij ook ruzie met zijn fractiegenote Els de Groen, die uiteindelijk alleen doorging. Van Buitenen beet zich vast in onderzoekswerk en deed amper mee met de poltieke besluiten.

dem - De Standaard, maandag 23 februari 2009 | Bron: ANP

12:45 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: paul van buitenen stopt ermee |  Facebook |

22-02-09

Terugtrekking van de Nederlandse troepen uit Afghanistan: Open Brief aan de partijvoorzitters


DU baby Afghanistan 3DeSmerigeOorloginAfghanistanWaaraanMoedigeNederlandseSoldatendeelnemen

Van: Jan Boeykens
Aan: pvda.nl, cda.nl, d66.nl, christenunie.nl, partijsolidara.nl, groenlinks.nl, partijvoordedieren.nl, sgp.nl, sp.nl, vvd.nl, degroenen.nl, duurzaamnederland.nl, libdem.nl, nederlandtransparant.nl, ncd.nu, ncpn.nl, klokkenluiderspartij.com, verenigdeseniorenpartij.nl, nmp.nl, psp92.nl, r.verboom.cddp.nl, libertarischepartij.nl, e.schuurman.eerstekamer.nl, ambassade.afghanistan, acrimeagainsthumanity, ad.nl, ambassade.irak, anne-wil.duthler.nl, avliegenthart.sp.nl, linda.augusteijns.eerstekamer.nl, b.nieuwenhuizen.tweedekamer.nl, ccvink, cabinet.mod.mil.be, GroenLinks.tweedekamer.nl, g.devries-leggedoor.nl, eerstekamer.nl, hoofdredactie.demorgen.be, h.c.m.vedder.eerstekamer.nl, harms.bmg.eur.nl, h.franken.eerstekamer.nl, ha.doek.nl, hantenbroeke.tweedekamer.nl, hans-gert.poettering.europarl, volkskrant.nl, trouw.nl, parool.nl, nd.nl, metronieuws.nl, nos.nl, r.verdonk.tweedekamer.nl, revu.tijdschriften, rotterdamsdagblad.nl, sgp.tweedekamer.nl, spfractie.tweedekamer.nl
Datum: 22 feb. 2009
Onderwerp: terugtrekking van de Nederlandse troepen uit Afghanistan

Geachte Partijvoorzitters,

Betreft: terugtrekking van de Nederlandse troepen uit Afghanistan

De tol die de Nederlandse bevolking voor de oorlog in Afghanistan moet betalen, wordt met de dag groter en is voor heel wat Nederlanders onaanvaardbaar geworden.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Nederlandse troepen zouden deelnemen aan een 'opbouwmissie' in Afghanistan. Dit is echter uitgemond in bijna dagelijkse gevechtshandelingen en bombardementen die ook de plaatselijke bevolking treffen.

Om de enorme financiële kosten en het verlies aan mensenlevens (zowel bij de Nederlandse soldaten als bij de Afghaanse burgers) te voorkomen, kunnen de Nederlandse troepen zich het best terugtrekken uit Afghanistan.

De Nederlandse bevolking kan zich via een volksreferendum over een al dan niet verdere deelname aan de oorlog in Afghanistan uitspreken.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

Foto: Slachtoffertje van bommen met verarmd uranium

21-02-09

'Groene' omroep Llink vecht om voortbestaan


imagesimages-1overbevolkinggrondrechtenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Bewindvoerder benoemd voor omroep Llink

Amsterdam, 20 febr. De rechtbank in Amsterdam heeft vandaag voorlopige surseance van betaling aan omroep Llink verleend. Tegelijkertijd is Paul Schaink uit Amsterdam benoemd tot bewindvoerder. Dat heeft de omroep laten weten.

De ‘groene’ omroep meldt dat Schaink er alles aan wil doen om Llink te behouden, omdat het naar zijn overtuiging een waardevolle organisatie is met een mooie missie.

„Belangrijk is dat het vertrouwen bij het Commissariaat voor de Media wordt hersteld en er voor 1 april nog 25.000 mensen lid worden van omroep Llink. Wij moeten zien hoe en waar het tekort precies is ontstaan, hoe wij de begroting voor de toekomst weer sluitend krijgen, en liefst ook nog welke ruimte we kunnen creëren om het tekort na verloop van tijd weer terug te verdienen”, aldus Schaink.

Llink moet voor 1 april minimaal 150.000 leden hebben om te kunnen blijven bestaan. De laatste dagen zit er schot in het ledenaantal. Vrijdagmiddag stond de ledenteller op de website van de publieke omroep op 124.564. Dat is een toename van bijna 2500 leden in twee dagen.

Een woordvoerster van Llink reageerde verheugd op de plotselinge snelle toename van het aantal leden. „We zijn er heel blij mee. We merken deze dagen dat de draagkracht van Llink heel groot is. Mensen bellen en mailen ons massaal om lid te worden. De steunbetuigingen stromen binnen. Iedereen lijkt te willen helpen. Veel mensen steken ons een hart onder de riem en dat stellen we zeer op prijs.

”Llink begon twee weken geleden met de laatste fase van de ledenwerfcampagne onder de titel ‘Nu wordt het Llink’. De teller stond toen nog op 120.000.

NRC 20 februari 2009 - ANP

21:35 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: laat llink niet links liggen |  Facebook |

Algemeen Dagblad wil niet door De Telegraaf maar wel door De Persgroep opgeslokt worden


JeanMalomgredemediageenpluriformiteitmaarcommerciëleéénheidsworst

PCM: AD naar Telegraaf onbestaanbaar

ROTTERDAM - Een overname van de PCM- kranten Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw en het AD door concurrent De Telegraaf is niet in het belang van PCM. Dat zegt topman Bert Groenewegen van het krantenbedrijf.

Hij reageert daarmee op een bericht van de Volkskrant dat de Telegraaf Media Groep (TMG) samen met uitgever Weekbladpers een bod zou hebben uitgebracht op de PCM-kranten. Die twee zouden de buit willen verdelen: Weekbladpers aast op de Volkskrant en Trouw, De Telegraaf wil het AD en NRC Handelsblad.,,Mocht er een bod komen van de Telegraaf op PCM-titels, dan kan ik nu al zeggen dat ik een dergelijk scenario zo onwenselijk vind dat ik het niet eens zou adviseren aan onze aandeelhouders,'' zegt Groenewegen. ,,Het is niet goed voor dit bedrijf. Daarbij zou ik het AD nooit uitleveren aan concurrent De Telegraaf.''

PCM verkeert al enige tijd in geldnood en is op zoek naar een strategische partner. Het bedrijf onderhandelt al maanden met twee partijen: investeerder HAL is geïnteresseerd in de NRC en De Persgroep in alle PCM-kranten en met name het AD. Deze uitgever uit België geniet ook de uitgesproken voorkeur van het AD. De Persgroep biedt het AD verreweg het beste toekomstperspectief, meent AD-hoofdredacteur Jan Bonjer. Overname door De Telegraaf noemt hij een horrorscenario.

Bianca Rootsaert van journalistenvakbond NVJ kan zich goed voorstellen dat het AD bevreesd is in handen van het Telegraafconcern te vallen. ,,De titel AD zou kunnen verdwijnen, TMG kan zaken in elkaar gaan schuiven. Dat zou heel slecht zijn voor de pluriformiteit. Kranten maken nieuws. Hoe minder kranten er zijn, hoe minder nieuws er is.''

Ook voorzitter Els Swaab van de stichting Democratie en Media, meerderheidsaandeelhouder van PCM Uitgevers, benadrukt dat het voortbestaan van alle kranten uit de PCM-stal 'een heel zwaar punt' is.

Zij vindt het nog te vroeg voor een oordeel over de interesse van TMG. ,,Onze stichting is geworteld in de sociaal-democratische hoek, terwijl de Telegraaf toch wel erg rechts gezind is. De raad van bestuur van PCM zal een eventueel nieuw bod bekijken, maar wel moeten meewegen dat we niet voor niets al zo lang met De Persgroep praten. We zijn al een heel eind met hen. Die gesprekken gaan goed.''

De redactieraad van het AD vreest verschraling van het media-aanbod. In een verklaring bestempelt de raad een bod van TMG als 'vijandig'. Het Telegraafconcern wilde geen commentaar geven.

Door MARK LANGESLAG
AD, donderdag 19 februari 2009

HP/De Tijd openen nieuwssite


OK.INTERNETOud-hoofdredacteuren HP/De Tijd openen nieuwssite

AMSTERDAM - Gerard Driehuis, Henk Steenhuis en Thieu Vaessen, alledrie ooit lid van de hoofdredactie van opinieweekblad HP/De Tijd, hebben maandag een nieuwswebsite geopend. Dat maakten de drie bekend.

Welingelichtekringen.nl moet de Nederlandse lezer een betere toegang bieden tot nieuwssites uit het buitenland. Volgens de initiatiefnemers biedt de site dagelijks een selectie van een tiental bijzondere artikelen uit internationale media, vat die samen en verwijst de lezer vervolgens door naar het originele bericht.

,,Welingelichtekringen wil een gidsfunctie vervullen voor iedereen die gebruik wil maken van het enorme aanbod aan beschouwingen, reportages en interviews van topjournalisten dat dankzij internet binnen handbereik is gekomen.''
,,Dit soort sites was er helemaal nog niet. Wij hadden er zelf behoefte aan en kennelijk de rest van Nederland ook, want het loopt storm'', aldus Driehuis. Volgens de kersverse internetjournalist is de website sinds de start vereerd met ,,tienduizenden bezoeken''.

(ANP)
AD vrijdag 20 februari 2009

12:16 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: media nieuws nederland |  Facebook |

Nederland hoeft niets te gaan zoeken in Afghanistan


Afghanistanfk261006doverbevolkinggrondrechtenmensenrechtenbestaannietinBelgië

'Slagen missies nog ver weg' - Hoezo sneuvelen in Uruzgan voor 'goede zaak'?

DEN HAAG, zaterdag - Binnen Defensie is flinke beroering ontstaan over een uiterst kritische analyse van de Uruzzgan-missie door een vooraanstaande officier van de mariniers.

Kort voordat komende zomer voor het eerst een compagnie mariniers naar Zuid-Afghanistan vertrekt, schetst luitenant-kolonel H. Bosch van het keurkorps der zeestrijdkrachten een desolaat beeld van de ISAF-missie. "De NAVO is bezig een guerrilla te bedwingen. In Nederland spreken we van een opbouwmissie, maar iedereen weet dat het anders is."

De mariniersofficier lijkt weinig gecharmeerd van de Uruzgan-aanpak door ons land. "De Nederlandse militairen die zijn gesneuveld, stierven voor een goede zaak, zo wordt ons telkens weer uitgelegd. Wat is dan die goede zaak?" zo vraagt hij zich publiekelijk af. In dit kader wijst de overste op de afbrokkelende steun van de bevolking voor de peperdure en gevaarlijke missie.

Dolksteek

Overste Robin Middel meldt namens Defensie dat er intern de nodige wenkbrauwen zijn gefronst over de 'dolksteek in de rug' van de mariniersofficier die zelf nooit in Uruzgan was. "Zijn opiniestuk is een samenraapsel van dubieuze keuzes uit selectieve bronnen. De optelsom resulteert in een volstrekt vertekenend beeld. Dat betreuren we."

door Roy Klopper
De Telegraaf
za 21 feb 2009

Foto: 'Opbouwmissie in Afghanistan'

10:47 Gepost door JaapjeJaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |

20-02-09

Zes gedetineerden Schiphol in hongerstaking


img-241105-282.onlineBildoverbevolkinggrondrechtenmensenrechtenbestaannietinBelgië

SCHIPHOL - Zes buitenlanders die vastzitten in het detentiecentrum op Schiphol-Oost, zijn in hongerstaking gegaan.

Drie van hen zijn inmiddels overgebracht naar een detentiecentrum in Zeist. Een van hen drinkt ook niet meer.
Dat heeft een woordvoerster van het ministerie van Justitie vrijdag gezegd.

De gedetineerden eten sinds donderdag niet meer, omdat ze zich volgens de woordvoerster niet kunnen vinden in de manier waarop het vreemdelingenbeleid op hen wordt toegepast.

Luchtruimte

De buitenlanders, die aan de grens zijn geweigerd, waren donderdag in de luchtruimte toen ze niet meer terug naar hun cellen wilden.
Uiteindelijk zijn ze geboeid ''en zonder weerstand'' naar de cel teruggebracht.
De woordvoerster van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ontkent dat de gedetineerden hardhandig zijn geboeid en dat een aantal van hen in elkaar is geslagen, zoals de vluchtelingenorganisatie Prime beweert.

Arts

Een speciaal team, waarin ook een arts zit, houdt de hongerstakers in de gaten.
Buitenlanders die Nederland niet in mogen, kunnen in afwachting van uitzetting in zogeheten vreemdelingenbewaring worden geplaatst.
De marechaussee kan vreemdelingen bij de grens tegenhouden, omdat ze bijvoorbeeld geen geldig paspoort of visum hebben of een gevaar vormen voor de openbare orde en veiligheid.

Gedetineerden

Volgens Prime hadden donderdag vijftien gedetineerden via de telefoon laten weten in hongerstaking te gaan.

''Er bestaat over de duur en de reden van het vastzitten zoveel onduidelijkheid dat de asielzoekers zich genoodzaakt voelen om deze actie te beginnen'', staat in een verklaring van Prime.

Nu.nl. 20 februari 2009 © ANP

Foto: Detentiecentrum Schiphol

18-02-09

'Wakker Nederland': Het gezond verstand van de 2,5 miljoen Telegraaflezers

LobotomieDe Telegraaf steunt Wakker Nederland

AMSTERDAM -  Met volledige steun van De Telegraaf wil Wakker Nederland een publieke omroep worden. Op 1 april aanstaande hoopt de gisteren opgerichte vereniging minimaal 50.000 leden te hebben. Voldoende om in 2010 van start te gaan als aspirant-omroep.

Oprichter en woordvoerder is de hoofdredacteur van De Telegraaf, mr. Sjuul Paradijs. Hij zegt: „We vinden al vele tientallen jaren, dat het stemgeluid van heel veel Nederlanders onvoldoende in Hilversum wordt gehoord. Wakker Nederland wil een omroep worden voor de zwijgende meerderheid, die pal staat voor normen en waarden en traditie zonder gebonden te zijn aan een politieke partij.”
De oprichtingsakte werd gisteren ondertekend door oprichter Paradijs en voorlopig voorzitter Frank Volmer, tevens directeur van Telegraaf Media Nederland.
In de aanloopfase worden medewerkers van De Telegraaf betrokken bij het opzetten van de nieuwe omroep. Er is immers haast geboden. Daarna wordt een ledenraad en bestuur gekozen en wordt de kandidaat-zendgemachtigde een onafhankelijke en democratische vereniging. Dat eist de Mediawet ook. De Telegraaf blijft het initiatief wel ondersteunen.

Gezond verstand

Oprichter Paradijs vindt het hoog tijd worden dat het gezond verstand van de 2,5 miljoen Telegraaflezers ook aan bod komt in het publieke bestel. „We hebben voor elk geloof, gedachtegoed of levenswijze een omroep, maar het unieke geluid van De Telegraaf ontbreekt.”

De ledenwerfactie start vandaag. Het lidmaatschap bedraagt slechts €5,72 per jaar.
Abonnees van de krant betalen in feite niets. Na betaling, krijgen zij namelijk €5,72 korting op de abonnementsprijs van de krant. De Mediawet biedt deze mogelijkheid.

De Telegraaf, di 17 feb 2009

14:30 Gepost door JaapjeJaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

'Digitaal burgerinitiatief'

eltemplodelsolRemkes ontvangt eerste digitale initiatief

DEN HAAG -  Voorzitter van de commissie voor burgerinitiatieven Johan Remkes heeft woensdag het eerste digitale burgerinitiatief in ontvangst genomen. Dat gebeurde in de Tweede Kamer in Den Haag. GroenLinks-raadsleden Arno Bonte (Rotterdam) en David Rietveld (Den Haag) boden officieel het voorstel Meer plezier met minder vuurwerk aan.

Sinds 1 januari is het mogelijk dat mensen een digitaal voorstel onderschrijven. Voor zo'n initiatief zijn 40.000 handtekeningen nodig. De initiatiefnemers hadden dat aantal binnen een week gehaald. Ze verzamelden er 63.375, daarvan kwamen enkelen zelfs op papier binnen „We gaan nu niet stilzitten”, liet Rietveld weten. „We gaan door met nog meer informatie verzamelen. Zo willen we concrete voorbeelden noemen, zoals Australië waar vuurwerk is verboden.”
Rietveld noemde de overhandiging een spannend moment. „Zowel voor ons als voor de initiatieven die nog gaan volgen. Het is toch nieuw, zo'n digitaal burgerinitiatief. Ik denk dat ze even kijken hoe ze dit aan moeten pakken.”
Bonte zei tegen Remkes dat hij hoopt dat de Tweede Kamer een stuk serieuzer met het initiatief omgaat als minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken. „Ik schrok van haar reactie dat ze zei niets met het voorstel te gaan doen.” Hij noemde het verzamelen van handtekeningen via internet „een verrijking van de democratie”. De commissie gaat nu het voorstel bekijken, liet Remkes weten.
Daarbij wordt eerst gecontroleerd of het burgerinitiatief geldig is, of de handtekeningen echt zijn. „Ik hoop dat u begrijpt dat ik nu nog niet inhoudelijk kan reageren.” Remkes maakt zich er geen zorgen over dat er nu elke dag een ander burgerinitiatief komt. „Er zijn kwalitatieve eisen. Eerst gaan we dit voorstel bekijken. Op basis daarvan kunnen we de Kamer een voorstel doen. Dan kunnen hun Kamerfracties hun standpunt bepalen. In onze parlementaire democratie beslist uiteindelijk de Kamer.”
Met het voorstel willen de raadsleden uit Rotterdam en Den Haag een einde maken aan de vuurwerkoverlast tijdens oud en nieuw. Zij vinden dat uitsluitend professionals vuurwerk mogen afsteken tijdens de jaarwisseling.

De Telegraaf, wo 18 feb 2009

14:19 Gepost door JaapjeJaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-02-09

De Nederlandse Koningin en de kinderpornozaak Zandvoort


Brief aan de Nederlandse Koningin: geen antwoord

BeatrixImagepatientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 25 september 2008

Aan Koningin Beatrix, Koningin der Nederlanden

Majesteit,

Betreft: Hoofdgetuige in kinderpornozaak Zandvoort moet beschermd worden

De Werkgroep Morkhoven bezorgde U in 1998 enkele kopies van de kinderporno-cd-roms Zandvoort.

Ook de Belgische Koning ontving een aantal kopies van deze cd-roms Hij liet deze cd-roms via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaken.

Enkele maanden geleden stelde de Hoge Raad voor de Justitie echter vast dat deze cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen waren.

De Belgische justitieminister werd van deze verdwijning en van de tevens door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van ontlastende documenten uit het strafdossier van Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem, per aangetekende brief dd.30.5.2008, van deze diefstallen op de hoogte gebracht.
De minister liet echter geen onderzoek instellen omdat hij vond dat deze diefstallen deel uitmaakten van de 'gerechtelijke procedure'.

Marcel Vervloesem werd een zestal weken geleden door het College van procureurs-generaal in Den Haag uitgenodigd voor een hoorzitting over de kinderpornozaak Zandvoort.

Hij begint vandaag aan zijn 21ste dorst- en hongerstaking in een isoleercel voor geinfecteerde gevangenen in de gevangenis van Brugge en dreigt, als hoofdgetuige in de kinderpornozaak Zandvoort, eerstdaags in een diabetische coma te vallen waar hij misschien niet meer levend of met een ernstige hersenbeschadiging uitkomt.

Meer informatie vind U in bijgevoegde omzendbrief.

In de hoop op Uw tussenkomst te rekenen in deze zaak en in afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Prinses Jacqueline de Croÿ
Ondervoorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: (0032) (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

-------

Omzendbrief

WERKGROEP MORKHOVEN ROEPT NEDERLANDSE KAMERLEDEN DRINGEND OP OM DE HOOFDGETUIGE IN DE KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT TE BESCHERMEN

BRUSSEL, 25.9.2008 - Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven begint in zijn isoleercel voor besmette gevangenen in de gevangenis van Brugge, vandaag aan zijn 21ste dorst- en hongerstakingsdag.

Vervloesem wordt in de gevangenis van Brugge op bijna dezelfde manier behandeld als de manier waarop de drie Koerdische DHKP-C gevangenen destijds werden behandeld. Die kregen een speciaal regime voor 'terroristen' opgelegd. Het speciaal celregime bestond -zoals in het geval van Vervloesem- ondermeer uit maatregelen van isolatie, geen briefwisseling, contactverbod met andere gevangenen en beperkt familiebezoek.

Voor de Brusselse kortgedingrechter verklaarde de Brugse gevangenisdirectie indertijd dat zij 'op duidelijke instructie van de Minister van Justitie handelde' en dat zij 'daarom de eerdere beslissingen van de kortgedingrechter naast zich had neergelegd'.

De verdediging van de gedetineerden, waaronder Mter Raf Jespers die thans de advocaat van Marcel Vervloesem is, vond het van groot belang dat de diverse rechterlijke tussenkomsten duidelijk maakten dat het etiket 'terrorisme' niet automatisch aanleiding mag geven tot een celregime waarbij de meest elementaire mensenrechten niet meer dienden gerespecteerd te worden.
De verdediging moest ook vaststellen dat de Minister van Justitie en de gevangenisdirectie te Brugge ondanks duidelijke opeenvolgende beslissingen van de kortgedingrechters een gebrek aan respect voor deze beslissingen van de rechterlijke macht toonden en de beslissingen naast zich poogden neer te leggen.

De uitspraken van de kortgedingrechter hebben echter niets aan deze toestanden veranderd want, alhoewel Marcel Vervloesem nooit het etiket 'terrorisme' kreeg opgespeld, valt zelfs hij onder het eerder genoemde speciaal regime voor zogezegde terroristen.

Marcel Vervloesem werd zes weken geleden nog door het College van procureurs-generaal in Den Haag voor een hoorzitting omtrent de kinderpornozaak Zandvoort uitgenodigd.

Het College van procureurs-generaal beloofde hem een rapport van deze hoorzitting te zullen overmaken maar indien de zware zieke Vervloesem (hartziekte, suikerziekte, kanker,) eerstdaags in een diabetische coma geraakt en daarbij overlijdt of ernstige hersenschade oploopt, dan zal er van dit rapport niet veel meer in huis komen.

De Werkgroep Morkhoven begint zich af te vragen of justitieminister Vandeurzen bepaalde afspraken met de Nederlandse justitie maakte.

Kort na zijn aantreden maakte Vandeurzen immers bekend dat hij zijn relaties met de Nederlandse justitie 'sterk wilde verbeteren'.


Schrijf naar Marcel Vervloesem, en verspreid zijn adres:
Ecrivez à Marcel Vervloesem et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem and forward his adress:

Gevangenis Brugge
Sectie 35 - Cel 61
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
(België - Belgique - Belgium)

15-02-09

Justitie en Jongerenprostitutie


patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Heel wat mensen zitten al jarenlang in voorhechtenis terwijl hun schuld niet eens bewezen is.

Anderen werden veroordeeld op basis van roddels of valse beschuldigingen en moesten vaststellen dat de ontlastende documenten uit hun strafdossier zijn verdwenen.

Rond topambtenaren van justitie die ervan verdacht worden jongeren te hebben misbruikt, zoals Joris Demmink in Nederland, wordt daarentegen zelfs geen onderzoek geopend.

In de kinderpornozaak Zandvoort die de Belgische justitie in de doofpot stopte, kwam een magistraat voor die kinderen had misbruikt. De procureur van Turnhout beloofde enkele jaren geleden om een onderzoek te laten instellen naar deze zaak. Van een onderzoek kwam er echter niets in huis nadat Georges Zicot, de in opspraak gekomen gerechtelijke inspecteur in de zaak Dutroux, schriftelijk verklaarde dat de magistraat een nachtclubuitbater uit Charleroi was.
Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven stelde echter vast dat de informatie van Georges Zicot niet klopte en bedoeld was om deze zaak dicht te dekken. Vandaar dat justitie besloot om hem, niettegenstaande zijn zeer slechte gezondheidstoestand, in de gevangenis van Brugge op te sluiten en hem voorgoed het zwijgen op te leggen.
Op het hof van beroep te Antwerpen dat, volgens de Psycho Sociale Dienst (PSD) te Brugge, het gerechtelijk dossier van Marcel Vervloesem achterhoudt, verdwenen ook 7 kinderporno-cd-roms uit de kinderpornozaak Zandvoort, zoals de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigde. Justitieminister De Clerck wenst niet te reageren op het verzoek van de Werkgroep Morkhoven om terzake een onderzoek te laten instellen.


CONTACT:

Gevangenis Brugge
Sectie 35 - K 61
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique-Belgium-Belgio)
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Mter Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
(http://www.progresslaw.net/?pg=26&idp=3&kan=1)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

---------

Financiële steun:

Rekeningnummer 679-2005531-56

Penitentiair Complex Brugge
Legeweg 200
8200 Sint-Andries

Voeg als mededeling toe: rekening gevangenen marcel vervloesem 7 10 1952
(Vergeet zeker niet 7.10.1952 als geboortedatum te vermelden en bewaar zorgvuldig uw stortingsbewijs voor in geval er zich problemen zouden voordoen)

---------

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven MSN
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem

09:09 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: justitie en jongerenprostitutie |  Facebook |

De Zaak Demmink


stansmall2De term ‘weggejorist’ heeft een nieuwe dimensie gekregen. Vorige week werd bekend dat het Haagse gerechtshof heeft besloten Joris Demmink, de secretaris-generaal van Justitie, niet te vervolgen wegens o.a. pedofilie en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Aanvankelijk stond ik sceptisch tegenover deze zaak, want het behelst hier een wel heel spectaculair complot. De Turkse Koerd Baybasin - in 2002 tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor drugshandel en moorden - zou door een samenwerking van Turkse en Nederlandse autoriteiten erin zijn geluisd, onder meer met behulp van gemanipuleerde telefoontaps.
Om druk te zetten op de Nederlandse autoriteiten zou de hoogste ambtenaar van justitie zijn gechanteerd met het feit dat hij zich aan jonge knapen op Turks grondgebied zou hebben vergrepen. Demmink kwam, zoals bekend, eerder in opspraak omdat hij schandknapen zou hebben bezocht in het Eindhovense Anne Frank-plantsoen. Maar de media die hierover berichtten moesten destijds alle bakzeil halen. Voor het misdaadtijdschrift Koud Bloed interviewde ik een tijdje terug Klaas ‘IRT’ Langendoen die in opdracht van Baybasins advocaat Van der Plas onderzoek verrichtte in Turkije. Hij schreef daarover een rapport dat Van der Plas weer heeft ingebracht bij het hof. Tijdens ons gesprek werd mij voor het eerst pas goed duidelijk wat er nu allemaal tegen Demmink aan materiaal ligt. En dat is niet misselijk…

Zo is er een video-opname van de knaap die vertelt dat hij op 12-jarige leeftijd werd misbruikt door Demmink - hij is bij naam en toenaam bekend. Ook is er een video-opname van de politieagent die indertijd belast was met de beveiliging van buitenlandse functionarissen en die de schandknaap aan de justitietopman zou hebben ‘geleverd’.
Daarnaast zijn er nog getuigenissen van politiebeambten die met de manipulatie van de telefoontaps waren belast en ligt er een rapport van de Turkse inlichtingen- en veiligheidsdient. Voor een goed overzicht van de zaak, leze men NWO-INFO.

Nu zeg ik niet dat dit voldoende is voor een veroordeling - zeker in zedenzaken moet er heel zorgvuldig met bewijs worden omgegaan. Maar het Haagse hof heeft niet eens kennis willen nemen van het door Van der Plas ingebrachte materiaal. De video-opnames weigerden de raadsheren te bekijken; de ruim twintig (!) getuigen zijn niet nader gehoord.
Daarmee laadt het hof de verdenking op zich dat het meewerkt aan een justitiële doofpot.
En blijft er ook de geur van klassenjustitie rond deze uiterst delicate zaak hangen - een ‘gewone’ Nederlander zou hier toch minder snel mee wegkomen, vermoed ik.

Een paar dagen geleden belde ik Klaas Langendoen en vroeg hem om een reactie. ‘Het is teleurstellend dat het hof niet eens kennis heeft willen nemen van het door ons ingebrachte bewijsmateriaal. Ze hebben het weggejuridiseerd. Maar we zijn nog lang niet klaar met deze zaak’, zei hij. ‘Voor alle partijen zou het goed zijn als deze zaak tot op de bodem wordt uitgezocht, ook voor Demmink.’

Inmiddels is bekend geworden dat de misbruikte jongen Mustafa Y. zelfstandig aangifte heeft gedaan tegen Demmink. Een ander slachtoffertje zou snel kunnen volgen. Benieuwd hoe ze dit gaan ‘wegjorissen’.

Stan de Jong
5 november , 2008
Blog Stan de Jong

Foto: Stan de Jong - Stan de Jong is een Nederlandse journalist, publicist en scenarioschrijver. Na een studie rechten aan de Universiteit Utrecht begon hij in 1991 als freelancer voor diverse onderwijsbladen en publiceerde hij onder anderen in NRC Handelsblad, Sum en Trouw. Tevens was hij columnist bij Havana, het periodiek van de Hogeschool van Amsterdam.

08:26 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: zaak demmink |  Facebook |

Marcel Vervloesem: Nederlandse Koningin - Antwoord van de Nederlandse Minister van Justitie


antwoordJustitie.Claudia.mailpatientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

14-02-09

Korte berichtgeving: porno-archief verdwenen


ad.van.den.Berg2_78809hdemmink_1_12.jpg.20090208192226.resized.120x120patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 14.2.2009

Gemeente Leeuwarden is porno kwijt

LEEUWARDEN (ANP) - Het porno-archief van de gemeente Leeuwarden is verdwenen. Dat heeft een medewerker van het Historisch Centrum Leeuwarden donderdag gezegd.

Het archief is in de jaren zeventig aangelegd door een gemeenteambtenaar. ,,Alles wat met Leeuwarden te maken heeft moest destijds gearchiveerd worden, dus ook pornografische afbeeldingen, aldus de medewerker.

Tijdens een verhuizing is het archief verdwenen. ,,Het had geen vaste plek.'' De medewerker sluit niet uit dat een collega het stiekem mee naar huis heeft genomen.

---------

De website 'Klokkenluideronline' van journalist Micha Cat waarop heel wat informatie is weer te vinden over de zaak Demmink die in Nederland voor ophef zorgt, zou van Wikipedia en Google zijn gehaald.

Wikipedia wist Demmink, Google deze website

Foto's:
- Ad van den Berg, voorzitter van de nederlandse pedofielenvereniging
- Joris Demmink, een Nederlandse topambtenaar die sinds 2002 secretaris-generaal is van het ministerie van Justitie, werd in 2003 door de bladen Panorama en de Gay Krant in verband gebracht met seksueel misbruik van minderjarige jongens. De Rijksrecherche concludeerde in haar onderzoek dat er geen bewijzen waren voor strafbare feiten.

16:03 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: porno-archief verdwenen |  Facebook |

STOP KINDERSEX: Dirk Mellema in 'Rotterdam Vandaag & Morgen'


ad.van.den.Berg2_78809hpatientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Brussel, 14.2.2009

Op 11.2.2009 schreef de nederlandse journalist Dirk Mellema in 'Rotterdam Vandaag & Morgen' (ook wel eens 'De meest Rotterdamse krant van Rotterdam' genoemd) over de 'overéénkomsten tussen Yvonne van Hertum van 'STOP KINDERSEX' en actievoerder Marcel Vervloesem van de Belgische vereniging 'Werkgroep Morkhoven'.

Reeds in de eerste regels van zijn artikel, alwaar hij het heeft over Marcel Vervloesem als de 'zelfbenoemde bestrijder van kindermisbruik', laat Dellema merken uit welk vaatje hij zal tappen.

Dellema maakt zijn lezers vervolgens wijs dat de kinderpornozaak Zandvoort alleen maar sloeg op een kinderpornoverzameling waar niks verkeerd mee is terwijl er op de 90.000 foto's gefolterde en verkrachte kinderen (en zelfs baby's) staan die door de kinderpornoproducenten waarschijnlijk tegen een zacht prijsje aan allerlei perverse personnages verkocht werden.

Daarna volgen de elementen die in de vlaamse pers gedurende 11 jaren werden aangewend om Marcel Vervloesem als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal te nagelen.

Over het feit dat de beschuldigingen tegen Marcel Vervloesem volledig 'fake' waren en dat de Belgische justitie, zoals de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde, zelfs de ontlastende stukken uit het strafdossier deed verdwijnen, spreekt Dellema vanzelfsprekend niet.
Ook het feit dat de kinderpornozaak Zandvoort door het proces tegen Marcel Vervloesem in de doofpot werd gestopt waardoor de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten vrijuit konden gaan, zwijgt Dellema in alle toonaarden.

Dellema had toch minstens ook de vraag kunnen stellen waarom de kinderen op de kinderporno-cd-roms Zandvoort nooit geidentificeerd werden en waar (de evenééns door de Hoge Raad van Justitie bevestigde) verdwenen kinderporno-c-roms Zandvoort op het hof van beroep in Antwerpen gebleven zijn, in plaats van enkel een samenraapsel te maken van vroegere uitspraken en gezegdes ?

Het bewijst in ieder geval dat hij de moeite niet heeft gedaan om het dossier grondig te bestuderen en gewoon verder is gegaan op de zaken die al 1000 keren geschreven en weerlegd werden.

De boodschap van Dellema is dan ook zeer duidelijk: stel Yvonne van Hertum en Marcel Vervloesem op eenzelfde lijn en kieper ze zonder omwegen tesamen in de vuilbak van de nederlandstalige commerciële riooljournalistiek waar dat er voor onderzoeksjournalisten geen plaats meer is.


De overeenkomsten tussen twee pedojagers

Waarom komt de naam van de Belg Marcel Vervloesem telkens bovendrijven als de Rotterdamse pedojaagster Yvonne van Hertum weer eens op de voorpagina’s prijkt. Er zijn nogal wat overeenkomsten tussen die twee. Het Vlaamse dorpje Morkhoven werd in 1998 overspoeld door de wereldpers. Hier woonde Marcel Vervloesem, de zelfbenoemde bestrijder van kindermisbruik. Hij beweerde een wereldwijd netwerk van kinderporno op het spoor te zijn, waarvan een Nederlander uit Zandvoort de spil in het web zou zijn.

Die beschuldiging was onjuist. De man was wel een verzamelaar van kinderporno, die hij met anderen op internet uitwisselde, maar van een netwerk was geen sprake. Maar Vervloesems reputatie als kruisvaarder tegen kindermisbruik was gevestigd. Hij raakte verslaafd aan de publiciteit en kwam telkens met nieuwe onthullingen/beschuldigingen, die niet controleerbaar waren. Een bezoek destijds aan een politiebureau nabij zijn woonplaats was leerzaam. ,,Om privacyredenen kan ik niet alles zeggen, maar ik zou mijn kind niet aan hem toevertrouwen’’, vertelde een rechercheur. De rechercheur had gelijk. In 2006 werd Vervloesem door de rechtbank in Turnhout veroordeeld voor seksueel misbruik.

Hij kreeg vijf jaar cel, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Tussen 1974 en 1996 heeft hij negen minderjarige jongens misbruikt, onder wie zijn halfbroer. Volgens een psychiatrisch rapport vertoonde de pedojager grensoverschrijdend seksueel ‘gedrag en vertoonde hij een voorliefde voor jonge jongens. Vervloesem had een gestoorde persoonlijkheid en hij maakte hij misbruik van zijn machtspositie als zelfverklaard hulpverlener.
Waarom jaagt iemand op pedoseksuelen als hij zelf kinderen misbruikt? ,,Vaak zijn deze mensen als kind zelf ook slachtoffer geweest. Ze beseffen dat ze fout zijn en willen dat goed maken door zichzelf als verdediger van misbruikte kinderen op te werpen’’, verklaarde een deskundige van de zedenpolitie in Utrecht.

Vervloesem ontkent tot op de dag van vandaag alle beschuldigingen. Hij is een pathologische leugenaar. Nu gaan we terug naar de Yvonne van Hertum. Ook zij is geobsedeerd door de bestrijding van pedofilie en ook zij zoekt op alle mogelijke manieren de publiciteit en ook zij is niet over haar eerste leugen gevallen. Dat zij over een rijke fantasie beschikt valt te lezen op de internetencyclopedie Wikipedia. Hier staat over haar vermeld dat de autobiografie dat zij schreef onder het pseudoniem Vonne de Bruin verzonnen zou zijn..

Wikipedia: ,,Haar vader zou haar een trauma hebben aangepraat door zijn eigen belevenissen uit de oorlog uitentreuren aan haar te vertellen. Haar vader overleefde Auschwitz, haar moeder Sobibór. Dit boek kwam in opspraak toen de Joodse gemeenschap haar betichtte van het verkondigen van onwaarheden: het gehele boek zou van A tot Z zijn verzonnen”.

Toen het boek uitkwam gaf zij een interview aan het Rotterdams Dagblad. Zij zei toen onder meer: ,,De haat tegen Duitsers is mij met de paplepel ingegoten. Als een Duitster mij de weg vraagt, dan barst ik in woede uit’’.
Wat is er nog waar als iemand zoiets kan verzinnen?

Dirk Mellema
Rotterdam Vandaag & Morgen - De meest Rotterdamse krant van Rotterdam
woensdag, 11 februari 2009

Foto: Ad van den Berg, voorzitter van de nederlandse pedofielenvereniging

Olanda - Rotterdams Dagblad: Attacco su Marcel e il Werkgroep Morkhoven


ad.van.den.Berg2_78809hpatientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

February 11, 2009

Subject: Attacco su Marcel e il Werkgroep Morkhoven

Caro Giorgio,

In Olanda la bomba è esplosa dopo che l'associazione 'STOP KINDERSEX' (fermate il sesso coi bambini ) ha publicato delle foto di pedoporno su internet.
Ce ne erano tanti sul loro sito che il loro server americano non ha messo.
L'associazione dei pedoporno ha sporto denuncia contro Stop Kindersex.
Il Werkgroep Morkhoven ha sostenuto Stop Kindersex, ma chiede di fare attenzione per le pubblicazioni di uomini che sono accusati di pedopornografia come l'attivista del Werkgroep Morkhoven Marcel Vervloesem o nei casi di separazione.

Il Werkgroep ha spiegato che la giustizia è responsabile per questa sorta di reazione di Stop Kindersex perchè lei stessa soffoca i casi degli abusi sessuali su minori.

In Olanda, Il partito socialista ha fatto delle domande circa il trattamento dei dossier degli abusi sessuali dei minori.
Ci sono 900 dossiers in Olanda (secondo informazioni di RTL-Notizie olandesi) che sono restate negli armadi giudiziari senza seguito.

Il giornale belga De Standaard che ha sempre attaccato Marcel, ha intervistato il presidente di Stop Kindersex e diceva, come ci si poteva aspettare,che si deve attendere una legge sulla privacy e chiedeva in maniera ipocrita di fare attenzione di non mettere degli innocenti davanti al plotone di esecuzione (è per questa ragione che loro hannoagganciato per dieci anni Marcel davanti al plotone di esecuzione).
Nell'articolo seguente che è stato pubblicato su 'Rotterdams Dagblad' si mette Marcel e la presidente di Stop Kindersex sullo stesso piano.

---------

Riassunto:

Le somiglianze di due cacciatori di pedoporno

Perchè si parla sempre di Vervloesem quando si parla di cacciatrice di pedoporno abitante a Rotterdam, Yvonne van Hertum.
Ci sono molte rassomiglianze tra i due.
Il piccolo villaggio di Morkhoven era stato visitato dalla stampa internazionale nel 1998.

In questo villaggio abitava Marcel Vervloesem, che di fatto lui stesso era stimato comeoppositore agli abusi sessuali sui minori.

Lui pretendeva di aver trovato una rete internazionale di pedopornografia infantile di cui il personaggio principale era un olandese di Zandvoort il personaggio principale.

Questa accusa era falsa. Quell'uomo era un collezionista di pedopornografia e lui scambiava delle foto con altri su internet. Non c'era nessuna rete.
Ma la reputazione di Vervloesem come uomo crocefisso contro gli abusi sessuali ormai era fatta. Lui divenne un drogato della pubblicità ed arrivava tutti i giorni con nuove scoperte che non c'era modo di controllare sulla loro veradicità. La nostra visita all'ufficio di polizia di qualche anno fa era stata chiara: 'Per ragioni di vita privata, io non posso dire tutto,ma io non consegnarei mai un bambino a lui', ci confidava un ricercatore. Il ricercatore aveva ragione.

Nel 2006 Vervloesem era condannato dal tribunale di Turnhout per abuso sessuale. Gli venivano inflitti 5 anni di prigione, di cui due con la condizionale.

Tra il 1974 e il 1996, lui aveva abusato di 9 minori di cui un suo fratellastro.

Il rapporto psichiatrico diceva che il cacciatore di pedoporno aveva una perversione sessuale che oltrepassava i limiti e preferiva i giovanetti Vervloesem aveva una personalità non equilibrata ed utilizzava la sua posizione di potere come uomo di aiuto,ma autodichiaratosi tale.
Perchè questo tipo di uomini sono a caccia di pedoporno?
'E' perchè anche loro sono stati abusati nella maggior parte dei casi anche loro. Loro sanno che sono stati sedotti e vogliono farlo anche loro.
E' per questo che si presentano come difensori di minori abusati', dichiarava uno specialista di fatti di morale della polizia di Utrecht. Vervloesem nega tutto fino ad oggi, cioè tutte le accuse rivolte a lui.
E' un mentitore patologico.
Ciò che concerne Yvonne van Hertum. Lei anche è ossessionata dalla lotta contro la pedopornografia. Lei anche mente e cerca pubblicità.
Lei ha una fantasia ricca come si può leggere su Wikipedia.
Si può leggere che l'autobiografia che lei scriveva sotto lo pseudonimo Vonne de Bruin è completamente fantasioso. Wikipedia: 'Suo padre l'aveva traumatizzata e così ripeteva le sue esperienze durante la guerra mondiale.
Suo padre sopravvisse ad Auschwitz, ma non come sua madre Sobibór.
La comunità ebraica criticava questo libro in cui lei racconta nessuna verità, ma solo fantasie.
Al momento che il suo libro era pubblicato, lei diceva in una intervista con Rotterdams Dagblad: 'Io ho imparato l'odio contro i tedeschi da bambina'.
Se un tedesco mi chiede di trovargli una via, io vado in bestia.
Che cosa ci può essere di vero se qualcuno può fantasticare fino a questo punto come in questo caso ?

--------

Tu vedi, caro Giorgio, che questo articolo è veramente scritto per screditare Marcel e la presidente di Stop Kindersex. Queste sono tutte dicerie e gli elementi citati del rapporto psichiatrico di Marcel sono falsi.
Nel rapporto invece poi si legge che Marcel è attirato sessualmente da ragazzine e che non è del tutto uno squilibrato, come lo si vuole far passare.

Jan

Jan Boeykens
Presidente di Werkgroep Morkhoven


Man1.fetch-15patientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Fotografia:
- Ad van den Berg, presidente della parte pedofile (Olanda)
- Manuel Schadwald, un bambino scomparso in Germania ricercato da Marcel Vervloesem

07:00 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fermate il sesso coi bambini |  Facebook |

11-02-09

'Aanpak kinderporno voldoet niet'


nb06102004kinderpornokinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

In Nederland is er een politieke discussie losgebarsten rond de aanpak van kinderpornozaken.
In België daarentegen geeft men geen informatie vrij over de stand van zaken en schermt men uitsluitend met de privacy-wet.
Anti-kinderpornoactivisten als Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven worden bij de afgifte van te onderzoeken kinderpornomateriaal aan justitie, door de gerechtelijke autoriteiten voor het 'bezit van kinderporno' vervolgd.
Morkhoven-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens die met Marcel Vervloesem intensief rond de verdwijning van Manuel Schadwald in het Duitse kinderpornocircuit werkte, werd na maandenlange doodsbedreigingen zelfs koudweg afgemaakt.
In België worden kinderpornozaken zoals de kinderpornozaak Zandvoort systematisch in de doofpot gestopt en wie, zoals Marcel Vervloesem, de zaken durft aan te klagen, wordt gerechtelijk vervolgd en jarenlang door pedofielen en journalistieke moraalridders die herhalen dat 'niemand onschuldig aan de schandpaal mag genageld worden', minstens 10 jaren lang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal genageld.


SP-fractie wil een spoeddebat over de kwestie

900 zaken

Tegen honderden verdachten is aangifte gedaan en is er kinderporno in beslag genomen, maar vaak komt het niet tot vervolging. Inmiddels liggen er bij de politie 900 zaken op de plank.

Ernstig

Daarbij gaat het om ernstige zaken als misbruik van tieners voor seksfilms, peuters gebruikt voor sm-foto's en zelfs misbruik van baby's. Dat blijkt uit onderzoek van de politie, waarvan de uitkomsten in het bezit zijn van RTL Nieuws.

Buitenland

Op 1 oktober 2008 lag er bij de politie 500 kinderpornozaken op de plank. Daarnaast heeft de KLPD ook nog eens 400 zaken uit het buitenland liggen die nog onderzocht moeten worden.

Achterstand

De politie kampt al jaren met grote achterstanden in het wegwerken van kinderpornozaken. Eind 2007 liet minister van Justitie Hirsch Ballin al weten dat er ruim 200 kinderpornozaken op de plank lagen. Dat aantal is de afgelopen jaren explosief toegenomen.

Reactie politie

Programmamanager Kinderporno bij de politie Peter Reijnders noemt het grote aantal plankzaken ernstig: "Ik ben zelf ook ouder van drie kinderen en je moet er niet aan denken dat je eigen kinderen voor dat soort viezigheid misbruikt worden, daar moeten we gewoon tegen optreden."

Miljoen foto's

Zedenrechercheur Van Dassel: "Over een tijdspanne van 2 à 3 jaar sprak je bij één verdachte met 100.000 foto's al over veel. Bij lopende onderzoeken komen we al meer dan een miljoen afbeeldingen per verdachte tegen".

Onvoldoende capaciteit

De opsporingscapaciteit blijkt volstrekt onvoldoende voor de grote hoeveelheid kinderpornozaken. In de politieregio's is gemiddeld maar 'anderhalf' rechercheur beschikbaar. Landelijk komt dat neer op 40 kinderpornorechercheurs, inclusief het Team Kinderporno van het KLPD.

Plan

De politie heeft een verbeterplan gemaakt. Zo verwacht de politie winst te halen door in beslag genomen materiaal door een computer te laten onderzoeken. Daarnaast wordt de hulp ingeroepen van de Boven Regionale recherche. Maar dit soort verbeterplannen zijn er de afgelopen jaren al vaker gepresenteerd en daar is weinig van terecht gekomen.

Spoeddebat

De Tweede Kamer heeft onthutst gereageerd op het grote aantal plankzaken. De SP-fractie wil een spoeddebat over de kwestie. Arda Gerkens van de SP zegt: "Ik vind dat echt verschrikkelijk. Seksueel misbruik van kinderen is een van ergste misdaden die we kennen en dat mag nooit maar dan ook nooit een plankzaak zijn".

Signaal

PvdA-kamerlid Kadija Arib: "Het signaal dat je daarmee afgeeft met name aan criminelen die zich schuldig maken aan seksueel misbruik van kinderen is dat eigenlijk de overheid gewoon niks doet, ze kunnen gewoon hun gang gaan en ze maken daardoor meer slachtoffers en ik vind dat wel heel kwalijk.

Verder:

- "Politie kan explosieve groei van kinderporno niet bijbenen
- Politie laat honderden kinderpornozaken liggen
- Pedofielen en kinderpornoproducenten hebben weinig te vrezen van politie en justitie.

RTL-Nieuws.nl, 10 februari 2009
RTL-Nieuws


72143-akinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

DEN HAAG (ANP) – De SP in de Tweede Kamer wil een spoeddebat over kinderpornozaken die bij de politie op de plank blijven liggen. Dat liet de fractie dinsdag weten naar aanleiding van een uitzending van RTL Nieuws. Daarin werd melding gemaakt van politiecijfers waaruit zou blijken dat momenteel negenhonderd zaken blijven liggen.

Kamerlid Gerkens vindt het een schrikbarend hoog aantal. „We spreken hier over een van de ergste misdrijven die we kennen: seksueel geweld tegen kinderen. Zo’n zaak mag nooit blijven liggen".

Gerkens wil dat minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie de Kamer elke twee maanden op de hoogte stelt van de aantallen aangepakte en opgeloste zaken. „We moeten hier nu bovenop zitten”.

PvdA-Kamerlid Khadija Arib zei in het RTL Nieuws dat aan daders het signaal wordt afgegeven dat „de overheid niks doet”. Mensen die kinderen misbruiken voor pornografisch materiaal, krijgen volgens haar zo het idee dat zij hun gang kunnen gaan.

De Raad van Hoofdcommissarissen van de politie kondigde in december aan dat kinderporno breder aangepakt wordt. De politie zal zich meer richten op de slachtoffers van kinderporno. Dat betekent dat doorgerechercheerd moet worden en dat kan tot gevolg hebben dat onderzoeken langer zullen duren. „Maar het levert een grotere kans op het bevrijden van slachtoffers uit situaties van ernstig misbruik”, aldus de raad.

Met behulp van rechercheurs uit bovenregionale en lokale teams moet de ’werkvoorraad’, het aantal zaken dat in onderzoek is, worden verkleind. De extra inzet wordt ook gebruikt om de grote hoeveelheden cd’s, dvd’s, videobanden of ander in beslag genomen materiaal te onderzoeken. Het gaat soms om tienduizenden van dergelijke informatiedragers. Het aantal digitale experts en kinderpornospecialisten wordt uitgebreid.

Reformatorisch Dagblad, 10-2-2009


tweede_kamer_politi_112764hkinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Spoeddebat over kinderporno

DEN HAAG - De Tweede Kamer houdt donderdagavond een spoeddebat over kinderpornozaken die bij de politie op de plank blijven liggen.

SP-Tweede Kamerlid Ada Gerkens had dat aangevraagd naar aanleiding van een uitzending van RTL Nieuws.

Uit politiecijfers zou blijken dat negenhonderd zaken blijven liggen. Een jaar geleden waren het er tweehonderd.

De Raad van Hoofdcommissarissen kondigde in december aan dat de poltie zich meer zal richten op de slachtoffers van kinderporno met als gevolg dat onderzoeken langer zullen duren.

Algemeen Dagblad, woensdag 11 februari 2009 (ANP)
Algemeen Dagblad

Foto's: Kinderporno op Internet, Kamerlid Gerkens, Tweede Kamer

SP wil spoeddebat over kinderporno die blijft liggen


72143-akinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

In Nederland lijkt er politiek gezien wel iets te bewegen rond de aanpak van kinderpornozaken.
In België daarentegen worden anti-kinderpornoactivisten als Marcel Vervloesem bij afgifte van te onderzoeken kinderpornomateriaal aan justitie, voor het 'bezit van kinderporno' vervolgd en jarenlang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal genageld.

---------

DEN HAAG (ANP) – De SP in de Tweede Kamer wil een spoeddebat over kinderpornozaken die bij de politie op de plank blijven liggen. Dat liet de fractie dinsdag weten naar aanleiding van een uitzending van RTL Nieuws. Daarin werd melding gemaakt van politiecijfers waaruit zou blijken dat momenteel negenhonderd zaken blijven liggen.

Kamerlid Gerkens vindt het een schrikbarend hoog aantal. „We spreken hier over een van de ergste misdrijven die we kennen: seksueel geweld tegen kinderen. Zo’n zaak mag nooit blijven liggen".

Gerkens wil dat minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie de Kamer elke twee maanden op de hoogte stelt van de aantallen aangepakte en opgeloste zaken. „We moeten hier nu bovenop zitten”.

PvdA-Kamerlid Khadija Arib zei in het RTL Nieuws dat aan daders het signaal wordt afgegeven dat „de overheid niks doet”. Mensen die kinderen misbruiken voor pornografisch materiaal, krijgen volgens haar zo het idee dat zij hun gang kunnen gaan.

De Raad van Hoofdcommissarissen van de politie kondigde in december aan dat kinderporno breder aangepakt wordt. De politie zal zich meer richten op de slachtoffers van kinderporno. Dat betekent dat doorgerechercheerd moet worden en dat kan tot gevolg hebben dat onderzoeken langer zullen duren. „Maar het levert een grotere kans op het bevrijden van slachtoffers uit situaties van ernstig misbruik”, aldus de raad.

Met behulp van rechercheurs uit bovenregionale en lokale teams moet de ’werkvoorraad’, het aantal zaken dat in onderzoek is, worden verkleind. De extra inzet wordt ook gebruikt om de grote hoeveelheden cd’s, dvd’s, videobanden of ander in beslag genomen materiaal te onderzoeken. Het gaat soms om tienduizenden van dergelijke informatiedragers. Het aantal digitale experts en kinderpornospecialisten wordt uitgebreid.

Reformatorisch Dagblad, 10-2-2009

Foto: Kamerlid Gerkens

11:24 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: sp wil spoeddebat over kinderporno |  Facebook |