28-02-09

STOP KINDERPORNO ! Angstpsychose bij Belgische justitieminister en Child Focus


logostopkindersex.jpg.20090208153622.resized.120x120declerck.286380Batiment_Contact kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

De Belgische Justitie en Child Focus die de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens een rapport van de federale politie- bijna 90.000 foto's van slachtoffertjes, in de doofpot wisten te steken, gaan het de eerstvolgende maanden moeilijk krijgen.
De Nederlandse vereniging 'STOP KINDERPORNO' heeft namelijk besloten om ook op Belgisch gebied te gaan opereren.

Zoals justitieminister De Clerck in 1998 in een gesprek over kinderporno en de bestrijding ervan, tegenover het Algemeen Dagblad op een bijna schijnheilig-profetische wijze verklaarde: 'Iederéén wist dat dit soort dingen al lang gebeurde. Als straks een Nederlands kind slachtoffer blijkt te zijn en de minister heeft te laat gereageerd, dan moet je omgaan met de emotie die het land in haar greep houdt. Je moet de burgers au sérieux nemen. Doe je dat niet, dan kunnen die gevoelens onder de bevolking wel eens omslaan in woede.
Vermits de overheid de ogen gesloten hield voor kinderporno, gaat de burger steeds meer de rol overnemen van politie en justitie, zoals de vzw Morkhoven. Dat zijn natuurlijk vrijbuiters op een bepaalde manier.
Ik heb als minister ook gesproken met deze mensen, maar ik ben wel heel voorzichtig. Ze zijn zelf niet omstreden, maar je kunt hen niet negeren. Ze beschikken over belangrijke informatie. Zolang ze die doorspelen aan de overheid, moet je hen krediet geven'.

Toch kan Stop Kinderporno maar best voorzichtig zijn met de mooipraterij van De Clerck. De woorden van De Clerck waren immers nog niet koud of Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem werd van het 'bezit van kinderporno' en van 'kindermisbruik' beschuldigd en die laatste beschuldiging kwam note bene van iemand die als voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals, zelf zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan.
De 'folteringen en verkrachtingen' waarvan men Marcel Vervloesem beschuldigde, hadden zogenaamd 20 jaar voordien plaats gehad, wat natuurlijk onmogelijk te bewijzen was.
Volgens de schriftelijke verklaring van één van de klachtindieners die praktisch allemaal een zwaar strafblad hebben, zou men door de halfbroer van Marcel Vervloesem voor de verklaringen aan de pers en de klachten bij justitie, betaald zijn geweest. De Procureur de Konings te Turnhout wenste met deze schriftelijke verklaring echter geen rekening te houden en stuurde ze gewoon terug want deze gegevens pasten niet binnen zijn kraam.

Justitie en de kindermisbruikers die ze beschermt, hadden maar één doel: Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven met alle middelen het zwijgen opleggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort. Vandaar dat Marcel Vervloesem door de Vlaamse media gedurende 11 jaren als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' door het slijk werd gesleurd; in de senaat alwaar hij nochthans door de senaatsvoorzitter was uitgenodigd, niet over kinderpornonetwerken mocht komen spreken; de gerechtelijke stukken uit zijn strafdossier verdwenen en hij bij gerechtelijk vonnis een spreekverbod met de pers kreeg opgelegd nadat men hem trachtte te psychiatriseren enzoverder, enzoverder.

Stefaan De Clerck die als parlementslid regelmatig over deze zaak werd aangeschreven, hield zijn mond. Het is mede dank zij zijn zwijgen dat er momenteel geen onderzoek wordt gevoerd naar de door de Hoge Raad van Justitie vastgestelde verdwijningen van dossierstukken uit Vervloesem's dossier. Het is dank zij Minister De Clerck ook dat er geen onderzoek wordt gevoerd naar de verdwijningen van de door de Hoge Raad van Justitie bevestigde verdwijning van de 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen alwaar de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een zeepbel' werd genoemd.

De Clerck blijft ook nog andere zaken doodzwijgen en wenst niet te antwoorden op de hem gestelde vragen over het geknoei met het medisch dossier van Marcel Vervloesem en de wijze waarop artikel 72 e.v. van de strafuitvoeringswet door hemzelf en zijn diensten wordt geblokkeerd.
Rekent De Clerck er misschien op dat Marcel Vervloesem die eerstdaags een zware hartoperatie zal moeten ondergaan waarvoor hij een drietal dagen in coma zal moeten blijven, de geest geeft zodat hij geen onderzoeken moet laten instellen ?


België krijgt 'pedofielenwebsite'

BRUSSEL - De controversiële Nederlandse website Stop Kinderporno krijgt volgende week ook een Belgische versie. Dat meldt De Morgen zaterdag. Op de site kunnen mensen nagaan of er in hun wijk een veroordeelde pedoseksueel woont. Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) laat nagaan of er strafrechtelijk opgetreden kan worden.Initiatiefnemer Chris Hölsken, die de site dinsdag hoop te lanceren, blijft naar eigen zeggen binnen de wettelijke grenzen. Hij geeft geen namen vrij, enkel de buurt en in de toekomst mogelijk ook de precieze straat via een infolijn.

'Ik huiver van dit soort initiatieven. Dit creëert meer problemen dan oplossingen voor zowel dader als slachtoffer', laat minister van Justitie De Clerck weten in een eerste reactie. 'Dit is onze manier niet om met die problematiek om te gaan.'

Child Focus noemt het initiatief contraproductief. 'Waarom zouden pedoseksuelen zich laten behandelden als ze zo automatisch worden uitgesloten uit de maatschappij?' Child Focus vreest ook voor een onterechte angstpsychose.

zaterdag 28 februari 2009 | Bron: BELGA


Man1.fetch-15kinderrechtenenmensenrechtenbestaannietinBelgië

Foto's:
- Logo STOP KINDERSEX !
- justitieminister Stefaan De Clerck
- Het gebouw van Child Focus dat eerder als 'imago van België' bedoeld is en waarbij serieuze financiële belangen op nationaal een europees gebied gemoeid zijn.
- Manuel Schadwald, een Duitse jongen die in het kinderpornocircuit verdween en die door Marcel Vervloesem en de intussen vermoorde Gina Bernaer-Pardaens werd opgespoord. De ouders van de verdwenen jongen werden destijds door justitieminister De Clerck ontvangen. Minister De Clerck zei toen in een interview met een nederlands dagblad dat de leden van de Werkgroep Morkhoven in zekere zin 'vrijbuiters' waren maar dat zij 'belangrijke informatie hadden'. 'Zolang zij die aan justitie doorspelen, moet men hen krediet geven', aldus De Clerck. Dat die belofte niets waard was, bleek toen Marcel Vervloesem, na de afgifte van het kinderpornomateriaal aan het gerecht van Turnhout en Neufchâteau, werd vervolgd voor het 'bezit van kinderporno' terwijl het onderzoek naar de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de doofpot werd gestopt. Op de foto's van de kinderpornozaak Zandvoort die, volgens justitie -in tegenstelling tot de beschuldigingen tegen Marcel Vervloesem- 'te oud' waren om te onderzoeken, zijn talrijke gefolterde en verkrachte kinderen (en zelfs baby's) te zien... Op één van de foto's staat ook een meisje van hooguit tien jaar dat gewurgd werd.

Commentaren

Interview De Standaard, dinsdag 03 maart 2009

'Ik heb België toch maar mooi op z'n kop gezet'
Stichter antipedofielensite zelf verrast door aandacht in ons land

'Ik ben niet uit op wraak. Ik wil alleen dat pedofielentuig in kaart brengen om zo de mensen te waarschuwen.' Nederlander Chris Hölsken (26) - zelf een slachtoffer - wil met een speciale internetsite bekendmaken waar in België veroordeelde pedofielen wonen.

'Ik heb België toch maar mooi even op z'n kop gezet. Pedofilie is er plots weer het gespreksonderwerp van de dag. De stilte is doorbroken. Dat deel van mijn missie is dus alvast geslaagd.' Chris Hölsken glundert. De lancering van de Nederlandse versie van zijn antipedofielensite ging zes weken geleden nog bijna geruisloos voorbij. Maar sinds hij aankondigde ook naar België te komen, staat hij plots midden in de spotlights. Hij holt van de ene ontmoeting na de andere, zijn gsm rinkelt aan een stuk door.

Tot einde vorige week was de man een nobele onbekende die in de buurt van Utrecht op kamers woonde in het huis van een ouder echtpaar. Nu profileert hij zichzelf als 'een missionaris tegen pedofilie', met een site die Nederlandse en Belgische ouders wil waarschuwen als er een pedofiel in hun straat woont.

Child Focus, minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) en de privacycommissie rolden over elkaar heen om het initiatief af te keuren. Maar dat brengt Hölsken niet aan het twijfelen. 'De mensen staan achter mij. Zelfs van de Hells Angels heb ik al een steunbetuiging gekregen.'

Een logische vraag: woont er een pedofiel in uw eigen straat?

Hölsken: 'Neen. Dat heb ik gecontroleerd voor ik er ben gaan wonen. Geen van mijn buren is bij Justitie gekend voor kindermisbruik. Ik durf mijn hand voor hen in het vuur te steken.'

Had u anders een ander onderkomen gezocht? 'Neen, dat denk ik niet. Ik heb geen kinderen, dus ik loop geen risico.'

Wat bezielt u eigenlijk om zo ten strijde te trekken tegen pedofielen?

'Ik ben zelf een slachtoffer. Toen ik een jaar of twaalf was, ben ik misbruikt door een voetbaltrainer. Ik heb aan den lijve ervaren hoe verscheurend zoiets is, hoeveel pijn het met zich brengt. Wie slachtoffer wordt van een pedofiel ziet zijn leven in één klap kapotgemaakt.'

'Al bij al ben ik nog goed hersteld. Ik heb moeten en kunnen leren om mezelf weer te waarderen. Ik heb het misbruik een plek kunnen geven. Er is alleen een litteken overgebleven. Bij veel andere slachtoffers blijft dat misbruik voor altijd een open wonde die niet genezen kan.'

Is de man die u misbruikte ooit veroordeeld?

'Ja, hij heeft een werkstraf van 240 uur gekregen. Zo gaat dat in Nederland. Daders van pedofilie komen heel goedkoop weg. Veel te goedkoop. Niet alleen in Nederland trouwens, maar ook in België.'

En dus dacht u: 'Ik begin mijn eigen wraakcampagne.'

'Ik ben niet uit op wraak. Misschien klinkt het raar, maar ik heb de man die mij heeft misbruikt vergeven. Ik speel zelfs met het idee om hem te gaan opzoeken en hem dat te zeggen.'

'Maar tegelijk is het mijn overtuiging dat iedereen het recht heeft het te weten als er een pedofiel in de buurt woont, en om ook te weten wie dat dan is. Het is volgens mij een taak van Justitie om dat openbaar te maken.'

Maar wat gaat u nu juist bekendmaken: namen, foto's, adressen?

'Zo ver ga ik niet. Op de site zullen mensen kunnen nagaan of er in een bepaalde wijk een pedofiel woont. Mensen kunnen ons ook contacteren met de vraag of wij weet hebben van een pedofiel in hun straat. Wij antwoorden dan met ja of neen. Namen geven we niet.'

En waar halen jullie die informatie?

'Via slachtoffers. We roepen slachtoffers op om ons op de hoogte te brengen. En we vragen hen om een kopie van het vonnis mee te sturen met de naam en het adres van de dader, zodat we kunnen controleren of ze de waarheid vertellen.'

Maar als slachtoffers geen informatie geven, dan weten jullie van niets?

'Neen, dat klopt.'

En als zo'n veroordeelde dader nadien verhuist naar een andere straat, dan verliezen jullie het spoor?

'Ja, dat klopt ook. Tenzij het slachtoffer daar weet van heeft en ons op de hoogte houdt.'

Hoeveel meldingen hebben jullie ondertussen al gekregen van slachtoffers?

'Een zestal uit België, maar die staan nog niet op de site. In Nederland hebben we al 36 veroordeelde pedofielen geregistreerd. We hopen op termijn vijf à tien procent van alle veroordeelde pedofielen geregistreerd te krijgen.'

Maar dat systeem is toch zo lek als een zeef? Jullie dreigen in de fout te gaan omdat de info snel verouderd zal geraken, amper gecontroleerd kan worden, totaal onvolledig is.

'Ikzelf ben ervan overtuigd dat onze info in 99 procent van de gevallen correct zal zijn. Maar natuurlijk kunnen we fouten maken. Iedereen maakt fouten. Alleen Justitie zelf kan zo'n systeem waterdicht maken. Maar Justitie doet niets.'

Wat verwacht u dat mensen gaan doen als u hen meldt dat er een pedofiel in hun buurt of in hun straat woont?

'Dan verwacht ik dat ze beter op hun kinderen gaan letten. Dat ze hun kinderen niet alleen buiten laten spelen. Dat ze extra waakzaam zijn.'

Het Belgische Child Focus vreest dat uw website tot lynchpartijen zal leiden.

'Dat risico is verwaarloosbaar en veel kleiner dan het risico dat een veroordeelde pedofiel zal hervallen en opnieuw een leven zal verwoesten. Door mensen te waarschuwen hoop ik juist levens redden.'

Child Focus vindt ook dat u veroordeelde pedofielen de kans ontneemt zich na hun straf weer in de samenleving te integreren.

'Daar kan ik dus niet tegen. Er wordt altijd maar gedacht vanuit het standpunt van de dader. Ik denk vanuit de slachtoffers. Ik wil dat pedofielentuig in kaart brengen, zodat ze gecontroleerd kunnen worden en zodat mensen weten wie ze zijn.'

Het hele initiatief staat duidelijk nog in de kinderschoenen. Wanneer zal u tevreden zijn over de resultaten?

'Voor mij is de strijd tegen pedofilie een roeping. Ik wil er mijn levenswerk van maken. En ik zie wel hoe ver ik geraak. Maar ik heb het thema pedofilie toch al opnieuw op de kaart gezet. Alleen al dat is een succes.'

www.stopkinderporno.tk

Steven De Bock

Gepost door: Jeroen | 03-03-09

De commentaren zijn gesloten.