24-02-09

Actie stop de ‘slimme’ meters voor gas en elektriciteitsgebruik


cameraBewaking_pDe actie tegen de 'slimme' spionagemeters voor gas en elektriciteitsgebruik breidt zich uit via www.wijvertrouwenslimmemetersniet.nl. Op 3 maart vergadert de Eerste Kamer-commissie over de wetsvoorstellen en op 10 maart kan de beslissing tot verplichte invoering in de plenaire vergadering genomen worden. Haast is geboden dus help mee en doe het snel.

Het verplicht invoeren van ‘slimme’meters voor energieverbruik, zoals voorgesteld in de wetsvoorstellen no 31320 en 31374 is in strijd met het doelbindingsprincipe. Het registreren van energieverbruik dient om de kosten van de hoeveelheid afgenomen energie te kunnen berekenen en het is, op zijn zachts uitgedrukt, onwenselijk dat deze registratie voor andere doeleinden wordt ingezet.

Het invoeren van een meetsysteem waarmee draadloos, op afstand, minutieus gegevens worden vastgelegd over ieders gedrag, over wanneer men thuis is, slaapt of wakker is, hoe vaak de douche gebruikt wordt, hoeveel personen er zich volgens statistische gemiddelden in een woning bevinden, hoe warm woonruimte gestookt wordt enz, is een onnodige en onacceptabele inbreuk op het privé-leven. Inbreuk door het meetbedrijf, de netwerkbeheerder, de energieleverancier en indirect ook de overheid, die op grond van de Wet Vorderen Gegevens, onbeperkt toegang heeft tot alle vastgelegde gegevens over de burger.
Dat het systeem ten doel heeft om het gedrag van mensen te kunnen monitoren, de gegevens te kunnen doorspelen aan geïnteresseerde derden en energielevering op afstand te kunnen afsluiten, zijn technische mogelijkheden waaraan het gedrag ‘achter de voordeur’ niet gekoppeld dient te worden.

Het draadloze systeem is technisch bovendien ook niet te beveiligen tegen de mogelijkheid dat onbevoegden zich gegevens van gebruikers en/of van de energievoorziening toe-eigenen. Dat kan iedereen die aangesloten is op het systeem, maar ook allen die in eenzelfde gemeente of wijk of straat wonen, in gevaar brengen.
Gevaren die variëren van mogelijkheden tot chantage t/m simpelweg afsluiten door kwaadwillenden van elementaire levensvoorzieningen.
Ook daarom is een dergelijk systeem onacceptabel.

Het is uitermate ongepast dat de regering dergelijke wetsvoorstellen probeert in te voeren terwijl de burger hier totaal onwetend van is.

Als doel voor de zoveelste privacy inperking wordt deze keer geen terrorisme, maar promotie van energiezuiniger gebruik opgegeven. Terwijl de nieuwe meters nota bene zelf energie gebruiken, en niet zo ‘slim’ zijn dat ze overcapaciteit van eigen opgewekte zonne-energie kunnen meten. Het gedrag om energie te verspillen zal er in elk geval niet door veranderen.

De titel van de wetsvoorstellen doet vermoeden dat de invoering op voorschrift van hogerhand (de EU) gebeurd, maar ook dat is niet correct. Een alternatief meetsystemen waarbij uitsluitend de klant zelf precies kan aflezen hoeveel men op enig moment gebruikt voldoet en verdraagt zich wèl met de bepalingen van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens.
De wetsvoorstellen druisen qua privacy regelrecht in tegen de EVRM bepalingen.

Samenvattend: de wetsvoorstellen voor het invoeren van een ‘slimme’ meters voor energieverbruik druisen in tegen de fundamentele burgerrechten op vrijheid, en een ongestoord gezinsleven en introduceren een totaal onnodig risico voor ieders veiligheid.

De initiatiefnemers van de actie doen een dringend verzoek op allen voor steun en hulp.
De actie breidt zich uit en wordt gevoerd via www.wijvertrouwenslimmemetersniet.nl Haast is geboden, dus teken in elk geval snel de petitie en geef zoveel mogelijk bekendheid aan de actie.

vereniging vrijbit - 24.02.2009

Indymedia

09:46 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie stop slimme meters |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.