22-02-09

Terugtrekking van de Nederlandse troepen uit Afghanistan: Open Brief aan de partijvoorzitters


DU baby Afghanistan 3DeSmerigeOorloginAfghanistanWaaraanMoedigeNederlandseSoldatendeelnemen

Van: Jan Boeykens
Aan: pvda.nl, cda.nl, d66.nl, christenunie.nl, partijsolidara.nl, groenlinks.nl, partijvoordedieren.nl, sgp.nl, sp.nl, vvd.nl, degroenen.nl, duurzaamnederland.nl, libdem.nl, nederlandtransparant.nl, ncd.nu, ncpn.nl, klokkenluiderspartij.com, verenigdeseniorenpartij.nl, nmp.nl, psp92.nl, r.verboom.cddp.nl, libertarischepartij.nl, e.schuurman.eerstekamer.nl, ambassade.afghanistan, acrimeagainsthumanity, ad.nl, ambassade.irak, anne-wil.duthler.nl, avliegenthart.sp.nl, linda.augusteijns.eerstekamer.nl, b.nieuwenhuizen.tweedekamer.nl, ccvink, cabinet.mod.mil.be, GroenLinks.tweedekamer.nl, g.devries-leggedoor.nl, eerstekamer.nl, hoofdredactie.demorgen.be, h.c.m.vedder.eerstekamer.nl, harms.bmg.eur.nl, h.franken.eerstekamer.nl, ha.doek.nl, hantenbroeke.tweedekamer.nl, hans-gert.poettering.europarl, volkskrant.nl, trouw.nl, parool.nl, nd.nl, metronieuws.nl, nos.nl, r.verdonk.tweedekamer.nl, revu.tijdschriften, rotterdamsdagblad.nl, sgp.tweedekamer.nl, spfractie.tweedekamer.nl
Datum: 22 feb. 2009
Onderwerp: terugtrekking van de Nederlandse troepen uit Afghanistan

Geachte Partijvoorzitters,

Betreft: terugtrekking van de Nederlandse troepen uit Afghanistan

De tol die de Nederlandse bevolking voor de oorlog in Afghanistan moet betalen, wordt met de dag groter en is voor heel wat Nederlanders onaanvaardbaar geworden.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Nederlandse troepen zouden deelnemen aan een 'opbouwmissie' in Afghanistan. Dit is echter uitgemond in bijna dagelijkse gevechtshandelingen en bombardementen die ook de plaatselijke bevolking treffen.

Om de enorme financiële kosten en het verlies aan mensenlevens (zowel bij de Nederlandse soldaten als bij de Afghaanse burgers) te voorkomen, kunnen de Nederlandse troepen zich het best terugtrekken uit Afghanistan.

De Nederlandse bevolking kan zich via een volksreferendum over een al dan niet verdere deelname aan de oorlog in Afghanistan uitspreken.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

Foto: Slachtoffertje van bommen met verarmd uranium

Commentaren

Nederlandse politieke partijen
Partij van de Arbeid (PvdA)
Herengracht 54
1015 BN Amsterdam
Postbus 1310
1000 BH Amsterdam
tel. 0900 9553
fax 020 551 22 50
e-mail: pvda@pvda.nl
website: http://www.pvda.nl

Christen Democratisch Appèl (CDA)
Buitenom 18
Postbus 30453
2500 GL Den Haag
tel. 070 342 48 88
fax 070 364 34 17
e-mail cda@cda.nl
website: http://www.cda.nl

Democraten '66 (D66)
Laan van Meerdervoort 50
2517 AM Den Haag
tel. 070 356 60 66
fax 070 364 19 17
e-mail: info@d66.nl
website: http://www.d66.nl

ChristenUnie
Puntenburgerlaan 91
3812 CC Amersfoort
Postbus 439
3800 AK Amersfoort
tel. 033 422 6969
fax 033 422 6968
e-mail: bureau@christenunie.nl
website: http://www.christenunie.nl

Fractie Yildirim/ Solidara
Bartjensstraat 4-3
8012TG  Zwolle
tel. 06-242 89 886
fax: 038- 423 20 61       
e-mail: reactie@partijsolidara.nl
website: www.solidara.nl

GroenLinks (GL)
Oudegracht 312
Postbus 8008
3503 RA Utrecht
tel. 030 239 99 00
fax 030 230 03 42
e-mail: info@groenlinks.nl
website: http://www.groenlinks.nl

Party for the Animals
Postbus 16698
1001 RD Amsterdam
Telefoon: 020 - 623 65 51
e-mail: info@partijvoordedieren.nl
website: http://www.partijvoordedieren.nl/ 


Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Burg. Van Reenensingel 101
2803 PA Gouda
tel. 0182-696900
fax 0182-573222
e-mail: info@sgp.nl
website: http://www.sgp.nl

Socialistische Partij (SP)
Vijverhofstraat 65
3032 SC Rotterdam
tel. 010 243 55 55
fax 010 243 55 66
e-mail: sp@sp.nl
website: http://www.sp.nl

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
Thorbeckehuis
Laan Copes van Cattenburch 52
Den Haag
Postbus 30836
2500 GV Den Haag
tel. 070 361 30 61
fax 070 360 82 76
e-mail: alg.sec@vvd.nl
website: http://www.vvd.nl

De Groenen
Postbus 1251
3500 BG Utrecht        
tel. 030-2381700
fax 030-2381701
e-mail: info@degroenen.nl
website: http://www.degroenen.nl    

Duurzaam Nederland
Stationssingel 93-B
3033 HG Rotterdam
tel.: 06 – 53642897 
email: info@duurzaamnederland.nl
website: http://www.duurzaamnederland.nl 

Liberaal Democratische Partij - LibDem
Beelslaan 26
2012 PK Haarlem
tel.:  06 - 22605106
e-mail: info@libdem.nl
website: www.libdem.nl

Nederland Transparant
Socratesstraat 289
3076 BW  Rotterdam
tel.: 010 - 432 53 58
mob.: 06 - 24 64 70 17
fax: 010 - 419 67 29
e-mail: contact@nederlandtransparant.nl
website: www.nederlandtransparant.nl

Nederlandse Christen Democraten (NCD)
Secretariaat Rijenpad 9
1324 WC Almere
tel.: 036-5366931
e-mail: info@ncd.nu
website: http://www.ncd.nu/ 

Nieuwe Communistische Partij - NCPN
Haarlemmerweg 177 hs
1051 LB Amsterdam
tel.: 020 - 6825019
fax: 020 -  6828276
e-mail: ncpn@ncpn.nl
website: www.ncpn.nl

Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP)
Harlingerstraatweg 45
8913 AD Leeuwarden
tel. 058 - 2161938
fax: 084 - 7204558
mob.: 06 - 49704334
e-mail:  info@klokkenluiderspartij.com  
website: www.klokkenluiders.com

Verenigde Senioren Partij - VSP
Israëlslaan 37
3431 AS Nieuwegein
tel.: 030 - 63 00 208
faxmail: 084 - 22 84 699
e-mail: info@verenigdeseniorenpartij.nl
website: http://www.verenigdeseniorenpartij.nl/

Nieuwe Midden Partij - NMP
Westkade 227
1273 RJ Huizen
tel.: 035-5268153
Fax 035-5244142
e-mail: info@nmp.nl
website: http://www.sdnl.nl/nmp.htm

Pacifistisch Socialistische Partij - PSP'92
Postbus 23582
1100 EB Amsterdam
tel.: 020 - 400 2974
fax: 020 - 400 2974
e-mail: info@psp92.nl
website: www.psp92.nl

De Continue Directe Democratie Partij - CDDP/ Stemdirect
Sir Winston Churchillaan 289 flat 56
2288 DB  Rijswijk
tel.: 070 - 3991331 
E-mail: r.verboom@cddp.nl 
Website: www.stemdirect.nl

Libertarische Partij
e-mail: info@libertarischepartij.nl
website: http://www.libertarischepartij.nl/

Gepost door: Jaapjejaap | 22-02-09

Vechtmissie, geen 'opbouwmissie' - Taliban werd door Amerikanen ondersteund
'Nederland gaat bijtekenen in Afghanistan'
Over Nederland, Afghanistan en Irak


Een welingelichte bron uit het Nederlandse leger vertelde mij gisteren dat er voor hem nu 'zoveel indicatoren [zijn] dat het voor mij vast staat dat Nederland gaat bijtekenen in Afghanistan'. Hij spreekt regelmatig leidinggevenden die recent hebben gediend in Afghanistan. Gevoegd bij informatie uit openbare bronnen staat het voor hem vast dat er een vervolg komt van de missie in Afghanistan.

Tachtig procent van de bijna dertig militairen afkomstig uit Afghanistan die hij heeft gesproken, is ervan overtuigd dat de oorlog niet is te winnen. Hij hoorde van de militairen ook dat zij de missie zien als een vechtmissie. Zelfs de allerhoogste militair van de Nederlandse strijdkrachten, generaal Dick Berlijn, is van mening dat de term 'opbouwmissie' onjuist is. Defensieminister Van Middelkoop: 'We moeten wegkomen bij de tegenstelling dat het een opbouw- of een vechtmissie is. Je vangt het noch met het woord opbouw-, noch met het woord vechtmissie. Het is beide.' Minister Koenders: '[...] Het is niet een vechtmissie of een opbouwmissie. Het is allebei. [...]'. Journalist Henk Hofland schrijft in juli: 'Intussen heeft iedereen wel begrepen dat het om een 'vechtmissie' gaat [...]'.

Arnon Grunberg schrijft op 2 november in NRC Handelsblad: 'De discussie die op dit moment in Nederland wordt gevoerd over de verlenging van onze missie in Afghanistan is om diverse redenen futiel. Om te beginnen is de beslissing over de verlenging van die missie al genomen. De parlementariër die opmerkte dat de Tweede Kamer een voortzetting is van Barend & Van Dorp had gelijk. Hogere Nederlandse officieren in Afghanistan zijn bereid toe te geven dat er al een beslissing is genomen, mits ze niet met naam en toenaam worden genoemd. [...] Er zijn uiteraard geopolitieke redenen voor de aanwezigheid van NAVO in Afghanistan. Eén blik op de kaart kan iedereen daarvan overtuigen. Maar het electoraat dat bij voorkeur wenst te worden toegesproken in de taal van Jip en Janneke vindt geopolitiek een smerig woord'.
In dezelfde krant op dezelfde dag schrijft J.H. Sampiemon: 'Nederland had zich voorgenomen midden volgend jaar zijn troepen uit Afghanistan weg te halen. De gemaakte afspraken zijn nagekomen, anderen zouden de taak overnemen. Inmiddels wekt het kabinet de indruk dat op dat heldere standpunt te willen terugkomen. Het gaat niet langer om vervanging, maar om aanvulling van een met enkele honderden Nederlandse militairen verminderd detachement. Het publiek wordt wijsgemaakt dat er een soort morele verplichting is ontstaan om "het Afghaanse volk niet in de steek te laten"'. In april zegt de Amerikaanse ambassadeur Ronald Arnall tegen RTL4: "Ik heb begrepen dat de Nederlanders op sommige bases zullen blijven". Hierbij komt de vraag op: 'Wat weet Arnall dat wij niet weten?' De commandant der strijdkrachten Dick Berlijn is voor verleninging. Defensieminister Van Middelkoop ook, zij het dat hij die woorden later weer introk. Sampiemon: 'Opnieuw ontstaat een opiniemist rondom een beslissing die formeel nog niet maar praktisch al wel is genomen'.

Weggaan of blijven in Uruzgan?, is de vraag die EenVandaag eind oktober stelt aan twee Afghanistanveteranen uit de voormalige Soviet-Unie in een reportage met de titel De lessen van het Rode Leger. Kolonel Genaddy Shorokhov zegt in de reportage dat met 1400 man, de grootte van de Nederlandse troepen in Afghanistan, kan worden bereikt dat één vierkante kilometer kan worden gecontroleerd. Hij zeg dat in een gebied waar oorlog wordt gevoerd, opbouwen geen nut heeft. Generaal Berlijn ziet dit anders: 'Het feit dat er door de Nederlanders veelvuldig gevochten wordt, sluit wederopbouw niet uit, stelt Berlijn. Het verbeteren van de veiligheid en wederopbouw gaan volgens hem samen.' Generaal Lev Serebrov zegt tegen EenVandaag: '[De Afghaan] ziet [...] welk leger dan ook dat zich op zijn grondgebied bevindt, als agressor. Of we dat willen of niet, hij gaat schieten. Of je 't wilt of niet, het wereldbeeld van een gewone Afghaan verander je niet zomaar. Dat is ons in tien jaar ook niet gelukt. Voor de Afghaan komen eerst de islam en zijn land, daarna pas de rest.' Hij adviseert uit het land weg te gaan en te laten gebeuren wat moet gebeuren: het uitvechten van onderlinge twisten en het verdelen van de macht.

De Taliban zijn een uitvloeisel van Amerikaanse en Pakistaanse steun aan de Moedjaheddien. Deze steun was deel van de strategie om de SovietUnie te belasten ten tijde van de oorlog die de Unie in de jaren tachtig voerde in Afghanistan. Meer Amerikaanse ondersteuning volgde in mei 2001. Toen kreeg de Taliban aanzienlijke financiële steun van de VS in hun succesvolle strijd tegen de opium. Inmiddels is de opiumteelt zeer toegenomen en is 'drugsbestrijding [...] een speerpunt van de gezamenlijke militaire operatie van Nederland [...]'. De Taliban raakte in 2001 uit de gratie bij de VS toen het niet wenste mee te werken aan een oliepijplijn. De Taliban kwam voor het grote publiek in beeld nadat door president Bush de link werd gemaakt tussen deze groep en Osama bin Laden. Bin Laden was in het land terecht gekomen nadat hij Sudan niet meer welkom was. Het land had aan de VS aangeboden hem te overhandigen, maar de VS weigerden. Toen de Taliban kort na de aanslagen op Amerika aanboden aan de VS om Bin Laden te overhandigen, weigerden de VS opnieuw en begonnen met de opbouw van de oorlog tegen Afghanistan. Inmiddels vecht ook Nederland tegen de Taliban.

Regelmatig verschijnen in de pers berichten over door Nederland gedode Taliban. Dit werkt misleidend omdat het in de praktijk niet zo eenvoudig is aan te geven wie tot de Taliban behoort. Toen op een zeker moment een aantal Afghanen wilde meevechten met Nederlandse troepen, gebruikte een militair rood-wit afzetlint om hen te onderscheiden van de Taliban. En bij het doen van bombardementen is van onderscheiding al helemaal geen sprake meer. Dit bleek recentelijk nog toen van de 65 gedode Afghanen uit de stad Deh Rawod de helft bestond uit vrouwen en kinderen. 'Een mensenrechtenmedewerker van de Verenigde Naties, Richard Bennett, zei maandag dat in de eerste vier maanden van dit jaar in Afghanistan bij militaire operaties 320 tot 380 burgers zijn gedood. [...] Bennett zei ook dat het voor de Amerikaanse en Navo-militairen vaak moeilijk is onderscheid te maken tussen Taliban, andere rebellen en burgers. "Veel Afghanen hebben wapens in hun woningen en zullen wellicht hun woning beschermen. Wellicht zijn het geen Taliban. Anderszins zijn het misschien wel Taliban of andere opstandelingen", zei Bennett.' 'De Afghaanse president Hamid Karzai viel eind juni ongekend fel uit naar Nederland vanwege de slag om Chora en meer in het bijzonder het gebruik van de pantserhouwitsers, kanonnen voor de lange afstand. „Je opent niet het vuur op dertig kilometer afstand van het doel. Daarmee maak je vrijwel zeker slachtoffers onder de burgerbevolking'', aldus Karzai, schrijft Trouw: 'De Nederlandse pantserhouwitsers hebben op Chora gevuurd zonder waarneming van het doel. Dat is volgens [de commandant van Isaf, generaal] McNeill in strijd met het oorlogsrecht. Bij een beschieting moet er duidelijk onderscheid zijn tussen een militair doel en civiele objecten.'

Grunberg in de NRC: 'Ik durf te zweren dat de Nederlandse staat niet slechter wordt van deze missie, ook binnen de NAVO is onze invloed dankzij Afghanistan een klein beetje toegenomen. (Voor gewonde militairen en familie van gesneuvelde militairen is de staat vrees ik een cynische entiteit.)'. Dit citaat refereert indirect ook aan de Nederlandse deelname aan de oorlog in Irak. Nog steeds is het geheim op basis van welke feiten Nederland soldaten naar Irak stuurde. Onderzoek naar soortgelijke zendingen heeft plaatsgevonden in de VS en Engeland. Niet in Nederland. In maart schrijft NRC Handelsblad onder de kop Irak-onderzoek blijft achter ‘ijzeren gordijn’: 'Het was scherp verbaal geschut dat Bert Koenders, tegenwoordig PvdA-minister voor Ontwikkelingssamenwerking, maar destijds oppositioneel Tweede Kamerlid, op 30 juni 2004 in het parlement hanteerde. „Ondemocratisch”, noemde hij de opstelling van de regering, nadat toenmalig minister Kamp (Defensie, VVD) in een debat had duidelijk gemaakt dat er geen nadere informatie zou worden verstrekt waarom het kabinet-Balkenende in 2003 de oorlog tegen Irak politiek steunde. „Het ijzeren gordijn is gevallen”, stelde Koenders bitter vast. Bijna drie jaar later is duidelijk dat ook mét Koenders en de PvdA in de regering dat gordijn voorlopig gesloten zal blijven.'

President Bush en premier Blair maakten in het openbaar gebruik van een systeem dat hen via de wapeninspecteurs van de VN en geheime diensten zoals de CIA van informatie voorzag in de aanloop naar de Irakoorlog. Maar achter gesloten deuren volgden zij een verborgen traject waarbij misleiding van de buitenwereld centraal stond. DeepJournal heeft hierover voor, tijdens en na de oorlog bericht. In het traject van misleiding is Nederland meegenomen. In hoeverre het is gekend in de misleiding is onbekend. Naast deze belangrijke vraag, speelt een belangrijker kwestie. Nu duidelijk is geworden dat de landen die aan de basis stonden van de aanval op Irak zich hebben gebaseerd op ondeugdelijke informatie, is het van belang te weten op basis van welke informatie Nederland heeft deelgenomen aan de oorlog tegen Irak en deelneemt aan de oorlog in Afghanistan.

Een deel van die informatie bestaat uit een Brits rapport dat Balkenende kreeg van zijn collega Blair met daarin de claim dat Irak binnen 45 minuten kan toeslaan met massavernietigingswapens. Deze claim is vals gebleken. Televisieprogramma Nova schrijft in augustus 2003: 'Balkenende zei donderdag dat het rapport van Blair 'niet doorslaggevend' was in de bepaling van het Nederlands kabinetsstandpunt in de kwestie-Irak. Het was een van de bronnen waarop het kabinet zijn oordeel heeft gevormd. [...] Het besluit was in de eerste plaats ingegeven door het feit dat Saddam Hoessein jarenlang had geweigerd gehoor te geven aan resoluties van de Veiligheidsraad om te ontwapenen. "Het kabinet vond dat dat lang genoeg had geduurd," aldus de bewindsman. Minister Kamp (Defensie) weigerde vervolgens in te gaan op vragen van met name PvdA, GroenLinks en D66 om inzicht te geven in het onderzoek van de Nederlandse Militaire Inlichtingen en Veiligheids Dienst (MIVD) naar het Britse rapport.'

Premier Balkenende heeft zich dus gebaseerd op een rapport dat onjuist bleek te zijn, op aantekeningen bij dit rapport door de MIVD en op andere bronnen. Waaruit bestonden de aantekeningen van de MIVD? 'De inhoud van vertrouwelijke documenten van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), die NRC Handelsblad in juni 2004 publiceerde, geven in ieder geval aan dat de MIVD aanzienlijk genuanceerder dacht over de massavernietigingswapens dan de Amerikaanse en Britse leiders in hun conclusies deden blijken', schrijft NRC-redacteur Joost Oranje in maart in zijn krant. Als de MIVD de Engelse bronnen (die later vals bleken te zijn) nuanceerde, dan moet aan die nuances toentertijd zeer weinig waarde zijn gehecht door de Nederlandse regering. Henk Hofland schrijft in februari in de NRC: 'In alle opzichten, politiek, militair, volkenrechtelijk, had het toenmalige kabinet beter kunnen weten. Heeft het zich bewust voor onwelgevallige informatie afgesloten? Hadden de ministers niet begrepen dat ze hielpen een heksenketel op het vuur te zetten? Waarom zouden we dat nu niet mogen weten?' 'Inlichtingenexpert Kees Kalkman kan zich voorstellen dat de MIVD-rapportages misschien iets «té genuanceerd» waren: 'Het is vreemd dat de minister zelfs niet in beslotenheid de tekst van de MIVD-rapportage laat lezen. Dat wekt de suggestie dat je die MIVD-rapporten ook met andere ogen zou kunnen lezen', schrijft de Groene Amsterdammer.
Wat bleef er over na de nuance door de MIVD van de Engelse documenten? Er waren nog de 'andere bronnen' waarover Balkenende sprak. Waaruit bestonden die? Had Nederland andere, betere bronnen dan Engeland en de VS? Dit is hoogst onwaarschijnlijk. Het is veel waarschijnlijker dat Nederland vertrouwde op bronnen van Engeland en de VS, waaronder mogelijk de inmiddels beruchte toespraak van Powell voor de VN-Veiligheidsraad. Die bronnen zijn vals gebleken. Zodra premier Balkenende opening van zaken geeft kunnen parlement en regering op basis van die nieuwe gegevens bepalen of het verstandig is de missie in Afghanistan te verlengen of af te breken.


Daan de Wit, 5 november 2007

Bron:

Gepost door: Jaapjejaap | 22-02-09

De 'Nederlandse missie in Afghanistan'
Ik las op de website van de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken dat Nederland 'sinds 2001 helpt bij het bouwen van een stabiel en veilig Afghanistan'.

Vandaar misschien dat de Amerikaanse president Obama zopas besliste om nog eens 13.000 man naar Afghanistan te zenden om er te gaan vechten.

Er is geen sprake van een 'bouwen van een stabiel en veilig Afghanistan' en de situatie in Afghanistan is er alleen maar op verslechterd.

De Nederlandse bevolking wordt met propagandafilmpjes over lachende ministers en journalisten in T-shirt die moeten aantonen dat het in Afghanistan de goede kant opgaat, om de tuin geleid.

Men heeft het over 'Onze Nederlandse moedige jongens die in Afghanistan sneuvelen' maar in werkelijkheid ontbreekt het de Nederlandse regering aan moed om NEE te zeggen tegen de deelname aan deze vuile oorlog.

De oorlog in Afghanistan draagt helemaal niet bij aan de 'veiligheid in Nederland en de rest van de wereld' maar zorgt er juist voor dat de onveiligheid in Nederland en de rest van de wereld toeneemt.

-------

Nederland geeft sinds 2001 hulp aan Afghanistan bij het bouwen van een stabiel en veilig Afghanistan, zowel via de diplomatieke weg, via de inzet van militairen als via hulp voor humanitaire nood en ontwikkeling. Stabiliteit en wederopbouw van Afghanistan zijn belangrijk voor het land zelf, maar dragen ook bij aan meer veiligheid in Nederland en de rest van de wereld.

Gepost door: Jaapjejaap | 22-02-09

Eer aan de Nederlandse gesneuvelden: 'Hij was een sociale jongen'
Komt er nu wél of geen nieuwe Nederlandse missie in Afghanistan ?
En als er geen nieuwe missie komt, waarom mag niemand dan openlijk kritiek geven op de ware toedracht van de huidige missie ?

---

'Kritiek over missie Afghanistan respectloos'

NU, 22 februari 2009

AMSTERDAM - Politici en familieleden van Nederlandse militairen in Uruzgan zijn gevallen over uitlatingen van luitenant-kolonel Bosch over de missie in Afghanistan.

Die vroeg zich eerder deze week in De Telegraaf af of de gesneuvelden wel zijn gevallen 'voor de goede zaak'. Daarmee gaf hij kritiek op het nut van de missie.
Familieleden van gesneuvelden vinden dat respectloos en ook Kamerleden van CDA, VVD en PVV menen dat de uitlatingen ''een klap zijn voor de nabestaanden''.

Onterend
Wim van den Burg laat van de militaire vakbond AFMP vindt er het zijne van. Tegen de krant zegt hij: "De doelstellingen van stabiliteit en veiligheid in Uruzgan gaan waarschijnlijk niet gehaald worden, dus de discussie moet worden gevoerd. Maar niet over de rug van onze strijdkrachten."
Ook de Tweede Kamer toont weinig begrip voor de openlijke twijfel van de officier.
"Kort door de bocht en getuigt van weinig respect voor degenen die op missie zijn", aldus CDA-Kamerlid Raymond Knops. "Hiermee onteert hij de gesneuvelden", vindt VVD-Kamerlid Arend-Jan Boekestijn. De kamerleden doen hun uitspraken in De Telegraaf.

© NU.nl/ANP

----------

Balkenende wil geen nieuwe grote missie Afghanistan

NU, 23 januari 2009

DEN HAAG - Premier Jan Peter Balkenende vindt niet dat Nederland na 2010 een missie in Afghanistan met dezelfde omvang van de missie die nu plaatsheeft in de zuidelijke provincie Uruzgan moet doen.

''Dat is zeer bezwaarlijk. Daar moeten we mee uitkijken'', zei Balkenende vrijdag na afloop van de ministerraad.
Op dit moment dienen er ongeveer 1650 Nederlanders in Afghanistan, verreweg de meesten in Uruzgan. Kleinere eenheden zitten in Kabul en Kandahar.

Geen verschil
De premier vindt niet dat er een verschil zit tussen zijn visie en die van minister Eimert van Middelkoop (Defensie).
De defensieminister kwam in de Tweede Kamer echter in de problemen toen hij in de media had verkondigd dat hij een nieuwe grote missie geen optie vond en dat daarna weer ontkende.

Spoeddebat
Dit tot ergernis van de Kamer, die in een spoeddebat donderdag opheldering wilde. De minister bleef er donderdag bij dat er geen grote missie elders in Afghanistan komt.
Dat wil de Kamer graag horen. De meeste partijen staan niet te springen om een nieuwe grote missie, vanwege de enorme belasting van de krijgsmacht, het personeelstekort en de hoge kosten.
Vooral de oppositie zag licht tussen Van Middelkoop en aan de andere kant Balkenende en minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken).

Rol
Balkenende wilde vorige week vrijdag niet speculeren, maar sloot tegelijk nadrukkelijk niets uit over een mogelijke rol van Nederland na het vertrek uit Uruzgan eind 2010.
De premier herhaalde vrijdag dat er een nieuw weegmoment zal komen als er verzoeken komen. Die zijn er nu niet, zei hij.
Bij de afweging voor een nieuwe missie zal rekening worden gehouden met de Nederlandse capaciteiten en de omstandigheden in Afghanistan maar ook elders in de wereld, aldus Balkenende.

© ANP

----------

Kamer wil Van Middelkoop niet betichten van leugens

NU, 22 januari 2009

DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft veel kritiek op en vragen over het optreden van minister Eimert van Middelkoop (Defensie) in de media.

Maar geen van de fracties betichtte hem van liegen. De minister is wel een politieke brekebeen, stuntelt en schuift zijn fouten af op zijn ambtenaren, zo viel donderdag te horen in een spoeddebat in de Tweede Kamer.
Van Middelkoop moest daar voor de derde keer tijdens zijn ministerschap verantwoording afleggen over optredens in de media.

Grote missie
Dit keer ging het over uitspraken in het Nederlands Dagblad en De Telegraaf, waarin hij zei dat de krijgsmacht niet in staat is om na 2010 nog langer een grote missie in Afghanistan uit te voeren.
De minister zei vorige week dinsdag in de Tweede Kamer dat het bericht in De Telegraaf niet geautoriseerd was. Daar moest kwam hij dezelfde avond in een persbericht op terug. ''Ik vond dat De Telegraaf daar recht op had'', zei de minister. Vooral de SP was boos omdat hij wel de pers, maar niet de Kamer daar op dat moment over informeerde.

Vergist
Van Middelkoop vindt dat hij vorige week niet heeft gelogen of gejokt. ''Ik heb me vergist'', hield hij de Kamer voor. Zijn voorlichter had het verhaal van De Telegraaf goedgekeurd en dat wist hij niet toen hij daar weken later op terugkwam. over in de Kamer werd ondervraagd, zei de minister. Hij betreurde de gang van zaken.
D66 maakte het niet uit of het bericht wel of niet geautoriseerd is, maar fractieleider Alexander Pechtold wilde gewoon weten of het gezegd is of niet.

Motie
Tweede Kamerlid Rita Verdonk heeft donderdag een motie van wantrouwen tegen minister Eimert van Middelkoop (Defensie) ingediend. PVV-Kamerlid Hero Brinkman ondersteunt de motie. De motie zal geen meerderheid halen in de kamer.

© ANP

----------

Oppositie ontevreden over brief Van Middelkoop

NU, 21 januari 2009

DEN HAAG - Minister Eimert van Middelkoop (Defensie) betreurt dat hij in de Tweede Kamer verkeerd antwoord heeft gegeven op vragen over zijn uitlatingen in De Telegraaf.

Dat schrijft hij woensdag, daags voor een spoeddebat hierover, aan de Tweede Kamer. Oppositiepartijen VVD, SP, GroenLinks en D66 nemen echter geen genoegen met zijn brief. Het spoeddebat zal hem echter niet zijn kop kosten.

Afghanistan
In De Telegraaf zei de minister dat Nederland na 2010 geen missies meer in Afghanistan op zich zou nemen, omdat dit teveel beslag legt op de krijgsmacht.

Aanvankelijk ontkende hij het bericht in De Telegraaf te hebben geautoriseerd, maar nu erkent hij dat een Defensievoorlichter dat namens hem heeft gedaan.

Brief
In de brief stelt de minister dat met het parlement is afgesproken dat Nederland na 1 augustus 2010 zijn leidende rol in Uruzgan zal beëindigen.
Of Nederland daarna actief blijft in Afghanistan is niet aan de orde, schrijft Van Middelkoop. Hij herhaalt in de brief niet meer dat er geen missies meer mogelijk zijn.
In plaats daarvan neemt hij de woorden van premier Jan Peter Balkenende over. Die stelde eerder dat een eventueel verzoek van de NAVO aan Nederland om een bijdrage in Afghanistan na 2010 zal leiden tot een nieuw ''weegmoment''.

VVD
De VVD stelt vermoeid vast dat de minister weer is vergeten te melden dat met de Kamer is afgesproken dat eind 2010 alle militairen uit Uruzgan zullen weg zijn. Daarnaast willen de liberalen weten welke lessen de minister leert. D66 vraagt zich af of deze minister nog wel gezagsvol en effectief kan opereren.

GroenLinks
GroenLinks noemt de brief summier en hekelt het feit dat de minister nu weer alle opties openlaat voor een eventueel vervolg op de missie in Uruzgan. De SP vindt dat zo een verkeerd signaal wordt gegeven aan de NAVO en de Verenigde Staten die binnenkort zullen aankloppen om meer troepen.

© ANP

----------

Spoeddebat over uitspraken Van Middelkoop

NU, 14 januari 2009

DEN HAAG - Minister Eimert van Middelkoop (Defensie) moet zich tegenover de Tweede Kamer verantwoorden over uitspraken die hij dinsdag in het vragenuur deed over Afghanistan.

De SP vroeg woensdag een spoeddebat aan en kreeg daarvoor steun van de PvdA, VVD en GroenLinks.
SP-Kamerlid Harry van Bommel sprak de minister dinsdag aan op uitspraken die hij in december in De Telegraaf had gedaan.

Daarin stond dat Van Middelkoop een nieuwe grote missie na 2010, eventueel elders in Afghanistan, geen optie vond. De minister zei, tot woede van De Telegraaf, dat het bericht ''uit de lucht was gegrepen''.
Deze bewering bleek onwaar, zo moest Defensie later die dag toegeven. De minister had het wel gezegd.

Geen antwoord
Van Bommel is boos, omdat hij door deze fout geen antwoord op zijn vragen kreeg. Het is nog niet duidelijk wanneer het debat plaatsheeft, omdat Van Middelkoop deze week aan zijn gebroken pols wordt geopereerd.
Opmerkelijk vindt Van Bommel dat in de persverklaring staat dat de uitspraken in De Telegraaf overeenstemmen met ''hetgeen een en andermaal met de Tweede Kamer is besproken.''
Maar dat is volgens de SP'er niet het geval. ''Hij heeft nooit in de Kamer gezegd dat hij straks geen nieuwe grote missie meer wil in Afghanistan'', aldus Van Bommel.

Uitspraken
Hij ziet licht tussen uitspraken van Van Middelkoop en van minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) en premier Jan Peter Balkenende.
De premier zei onlangs dat er ''een nieuw weegmoment'' zal komen, ook naar aanleiding van het nieuwe Amerikaanse beleid in Afghanistan. Verhagen laat alles open, ook een nieuwe missie elders in Afghanistan.
In ieder geval stopt in 2010 wel de Uruzganmissie, zoals is besloten.

© ANP

----------

Verhagen sluit nieuwe missie Afghanistan niet uit

NU, 11 januari 2009

DEN HAAG - Het staat volgens minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken niet vast dat Nederland na 2010 geen nieuwe missie meer zal uitvoeren in Afghanistan.

In een zondag gepubliceerd vraaggesprek met De Telegraaf zegt Verhagen dat het kabinet daar nog geen besluit over heeft genomen.
Nederlandse militairen zijn sinds 2006 actief in de Afghaanse provincie Uruzgan, in het kader van Taskforce Uruzgan. Die missie loopt in 2010 af. ''Dat is het besluit wat wij genomen hebben, niets meer en niets minder. Ik ga niet bij voorbaat zeggen dat dit het is'', aldus Verhagen in de zondagseditie van het ochtendblad.

Van Middelkoop
De woordvoerder van minister Eimert van Middelkoop van Defensie zei desgevraagd in een reactie dat er geen licht zit tussen de uitspraken van Verhagen en het standpunt van Van Middelkoop.
''Hij heeft altijd gezegd dat Nederland als leidende natie in 2010 weggaat uit Uruzgan. Dat is precies wat Verhagen zegt'', aldus de woordvoerder.

Balkenende
Premier Peter Jan Balkenende zei vorige maand in een aflevering van het tv-programma Pauw & Witteman, dat er voor het kabinet ''een nieuw weegmoment'' ontstaat als de aanstaande Amerikaanse president Barack Obama Nederland vraagt om militair actief te blijven in Afghanistan.
Buitenlandwoordvoerder Harry van Bommel van de SP wil dinsdag tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer Van Middelkoop opheldering vragen over de ''tegenstrijdige uitspraken van kabinetsleden over de Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan na 2010''.

© ANP

----------

Van Middelkoop bezoekt troepen in Afghanistan

NU, 25 december 2008

DEN HAAG - Minister Eimert van Middelkoop (Defensie) heeft tijdens de kerstdagen een troepenbezoek in Afghanistan afgelegd.

Hij werd vergezeld door de commandanten van de land- en luchtmacht, luitenant-generaal Rob Bertholee en luitenant-generaal Jac Jansen. Dat heeft Defensie donderdag bekendgemaakt.
De minister bezocht zowel de Nederlandse militairen op het hoofdkwartier van de internationale troepenmacht ISAF in Kabul, als in de provincies Uruzgan en Kandahar in het zuiden van het land.

In Uruzgan deed hij behalve Kamp Holland, ook Deh Rawod en Chora aan om de uitgezonden militairen en burgers tijdens de kerstdagen een hart onder de riem te steken.
"Namens het hele kabinet wordt met u meegeleefd en dat geldt vast ook voor de rest van Nederland."

Mark Weijdt
In een toespraak stond de minister ook stil bij het overlijden van sergeant Mark Weijdt, die afgelopen vrijdag sneuvelde door een geïmproviseerd explosief.
De minister prees de troepen die gevechtskracht combineren met ontwikkeling en diplomatie. "Samen met het Afghaanse leger worden veel resultaten geboekt. We zijn er echter nog lang niet."

Lappendeken
Van Middelkoop gaf verder aan dat de angst voor een lappendeken van verschillende nationaliteiten die met elkaar tijdens de missie moeten samenwerken, onterecht was.
Het blijkt in de praktijk te leiden tot een uitstekende samenwerking tussen Nederlanders, Afghanen en andere coalitiepartners. Eerder veegde de minister al de angst van tafel dat de komst van duizenden Amerikaanse militairen de Nederlandse aanpak in gevaar brengt.

Kerstviering
Op kerstavond woonden Van Middelkoop en zijn gezelschap de oecumenische kerstviering van de Nederlandse, Australische, Franse, Slowaakse en Singaporese troepen op Kamp Holland bij. Luchtmachtcommandant Jac Jansen schoof aan bij het kerstdiner van de luchtmachtmilitairen van de Air Task Force en het overige op Kandahar geplaatst Nederlands personeel.
De minister bezocht verder de patrouillebasis Buman, van waaruit hij is rondgeleid langs de bouw van het nieuwe gezondheidscentrum, de nieuwe bazaar van Sorgh Margab en een nabijgelegen politiepost waar het Nederlandse Police Mentoring Team aan het werk was.

© ANP

----------

Nederlandse dode in Uruzgan

NU, 19 december 2008

AMSTERDAM - In Uruzgan is een Nederlandse militair om het leven gekomen. Dat heeft commandant der strijdkrachten Peter van Uhm vrijdag bekendgemaakt.

De 24-jarige sergeant Mark Weijdt is vrijdagochtend dodelijk gewond geraakt. Vermoedelijk ging hij tijdens een vuurgevecht op een bermbom staan. Een andere militair raakte lichtgewond. Zijn naam geeft Defensie niet vrij.
De betrokken militairen waren met hun eenheid bezig aan een meerdaagse operatie, die bijna was afgerond. Het ging om een gebied waar de Nederlanders nog amper waren geweest.

Contact
De operatie was bedoeld om contact te maken met de bevolking. De fatale gebeurtenis had plaats om 14 uur plaatselijke tijd. De slachtoffers zijn met een helikopter afgevoerd.
Het slachtoffer is de achttiende Nederlander die sinds de start van de missie in 2006 om het leven is gekomen. Dit jaar vonden zes militairen de dood.
De families van beide militairen zijn inmiddels geïnformeerd.

Sociale jongen
Een 'spontane, sociale jongen'. Dat was Weijdt volgens Albert van Linder, voorzitter van voetbalvereniging SCP. De 24-jarige, in Druten woonachtige Weijdt speelde er in het derde elftal.
Burgemeester Anton Aelberts van Druten noemde het sneuvelen van Weijdt vrijdagmiddag 'vreselijk nieuws.'

Gevechtshandelingen
Van Uhm zei vrijdag dat er de laatste acht maanden minder gevechtshandelingen zijn geweest en dat er ruimte is voor vooruitgang en meer civiele inbreng.
Het incident van vrijdag brengt daar volgens hem geen verandering in, ''hoe zwaar dit verlies ook is''. Hij wees erop dat de Taliban in Uruzgan zijn verzwakt en zich voornamelijk richten op dit type aanslagen.

Offensief
Lokale strijders van de Taliban in Uruzgan willen in het voorjaar weer een offensief beginnen tegen de Nederlandse militairen. Dat hebben zij gezegd tegen NOS-verslaggever Peter ter Velde, zo meldde hij vrijdag.
Ter Velde ontmoette de taliban zonder dat hij militaire bescherming kreeg (unembedded). Hij sprak de groep van zes strijders in een huis ergens in de Zuid-Afghaanse provincie waar Nederland ruim 1600 militairen gestationeerd heeft.
Onder het zestal bevond zich een lokale leider die zei dat hij al twintig keer tegen de Nederlanders heeft gevochten. De taliban lieten Ter Velde weten dat zij nu zwak zijn in Uruzgan maar dat hun leiders in de lente vanuit Pakistan terugkeren.
Ze menen dat de buitenlanders zijn gekomen om hen te doden en hun huizen te vernietigen.

Reactie
Commandant der strijdkrachten Peter van Uhm stelde vrijdag in een reactie op de bevindingen dat het gaat om 'kleine' Taliban en dat hij niet onder de indruk is van de aangekondigde aanval.
De Taliban zeggen dat volgens hem al jaren. Wel ziet hij bevestigd dat deze strijders voor de Taliban kiezen uit economische motieven en dat het daarom zo belangrijk is het bestuur te versterken. Dat is ook een van de speerpunten van de ISAF-missie.

© NU.nl/ANP

----------

Van Middelkoop betreurt uitspraken

NU, 24 september 2008

DEN HAAG - Minister Eimert van Middelkoop van Defensie betreurt zijn uitspraken in Vrij Nederland dat hij blij was dat hij niet in militaire dienst hoefde, en de ophef die zij hebben veroorzaakt.

"Indien mij geen vrijstelling was verleend, had ik uiteraard gehoor gegeven aan de oproep voor werkelijke dienst. Daarover kan geen misverstand bestaan", schrijft de minister woensdagavond aan de Tweede Kamer. Die had eerder op de dag om opheldering gevraagd.
Van Middelkoop hoefde niet in dienst omdat hij als medewerker van de GPV-fractie in de Tweede Kamer (een voorloper van de ChristenUnie) uitstel kreeg wegens persoonlijke onmisbaarheid.

Keuring
In Vrij Nederland zei hij bij de militaire keuring gevoeld te hebben dat de krijgsmacht niks voor hem was, ook omdat hij moeite had met gezag.
In zijn brief aan de Kamer schrijft de minister dat hij zijn "persoonlijke gevoelens van destijds over het vervullen van mijn dienstplicht en over het accepteren van gezag" reeds lang achter zich heeft gelaten. Als Tweede en Eerste Kamerlid heeft hij steeds zijn "intensieve betrokkenheid getoond bij vraagstukklen over Defensie".

Toewijding
Zijn functie van minister vervult Van Middelkoop met "toewijding en respect" voor de militairen die hun taken op "voortreffelijke wijze" uitvoeren en "met erkenning van de betekenis van de gezagsverhoudingen zoals deze binnen de krijgsmacht gelden".
Van Middelkoop schrijft zijn brief mede namens premier Jan Peter Balkenende en minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie. De Kamer wilde uitleg van laatstgenoemde over een uitspraak van Van Middelkoop over het homohuwelijk. In Vrij Nederland noemde hij dat "de ontbinding van het familierecht".

Standpunt
Van Middelkoop schrijft aan de Kamer dat deze woorden gezien moeten worden tegen de achtergrond van het standpunt dat de ChristenUnie in 2000 innam bij de totstandkoming van het homohuwelijk. Hij zegt zich volledig gebonden te achten aan het regeerakkoord, waarin het homohuwelijk intact is gelaten.
Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie laat in een reactie weten tevreden te zijn over de brief van zijn partijgenoot Van Middelkoop. Voor de ChristenUnie is de zaak hiermee afgedaan.

© ANP

----------

Ophef over uitspraken Van Middelkoop

NU, 24 september 2008

AMSTERDAM - De uitlating van minister Eimert van Middelkoop (Defensie) dat hij "heel blij" was met het uitstel dat hij jarenlang achter elkaar kreeg voor zijn militaire dienstplicht, leidt zowel binnen als buiten de krijgsmacht tot commotie.

"Het is voor mij een bevestiging van een al langer bestaand beeld van de verkeerde man op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats", stelt voorzitter Wim van den Burg van de militaire vakbond AFMP.
Volgens zijn collega Jean Debie van de VBM NOV gooit hij zijn geloofwaardigheid te grabbel en worden militairen heel ongelukkig van deze minister. "Het was beter voor de minister en de krijgsmacht geweest als hij het ambt van minister van Defensie niet had aanvaard."

Onmisbaarheid
Van Middelkoop kreeg jaren achter elkaar uitstel wegens 'persoonlijke onmisbaarheid' voor de GPV-fractie in de Tweede Kamer, een van de voorlopers van de ChristenUnie waar hij medewerker van was. Dat duurde tot hij dertig was en niet meer hoefde.
Van Middelkoop geeft aan moeite met gezag te hebben. "Tijdens die twee dagen militaire keuring voelde ik: dit is helemaal niets voor mij. Hier ga ik doodongelukkig van worden. Het is een vorm van eigenzinnigheid."

Milder
Van Middelkoop liet woensdagochtend in het Radio 1 Journaal weten dat de militaire vakbonden "milder zouden moeten zijn in de beoordeling van een zeer betrokken minister".
"Niemand moet mij zeggen dat ik niets heb met de krijgsmacht", aldus de minister. "In tegendeel. Alleen, ik ben een politicus en draag politieke verantwoordelijkheid. Je moet mij alleen niet vragen met terugwerkende kracht een uniform aan te trekken."

Betrokkenheid
De minister benadrukte zijn betrokkenheid bij de krijgsmacht. "Ik heb mijn hele politieke leven al een focus op veiligheidspolitieke vraagstukken en voor de krijgsmacht. Als ze eerlijk zijn moeten ze toegeven dat het heel herkenbaar is."
"In die tijd was dienstplicht een heel ingrijpende plicht, maar een politieke carrière lag me meer."

© ANP

Gepost door: Jaapjejaap | 22-02-09

Nederland speelt vuile rol in Afghanistan: Afghanen in Nederland
Dat de Nederlandse regering liegt over haar 'opbouwmissie' in Afghanistan, blijkt ook uit het volgende artikel dat op 4 december 2007 in Trouw verscheen.

---

De voorzitter van het Afghaanse parlement wil dat Nederland gevluchte landgenoten die van oorlogsmisdaden worden verdacht, met rust laat. Ze hebben recht op bescherming, vindt hij.

Het huidige Afghaanse regime bemoeit zich nadrukkelijk met het lot van onderdanen die begin jaren negentig naar Nederland zijn gevlucht. Een paar honderd Afghanen worden verdacht van oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen. Justitie weigert hen een verblijfsvergunning en onderzoekt of ze strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

In een brief aan Kamervoorzitter Gerdi Verbeet maakt de voorzitter van het Afghaanse parlement zich hard voor ’voormalige militaire officieren van lagere rang’ die in de jaren tachtig werkten voor het communistische regime. „Volgens onze nauwkeurig verzamelde informatie hebben zij geen schending van de mensenrechten begaan”, schrijft Mohammad Younus Qanooni.

Het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken vindt van wel. In het landenrapport over Afghanistan staat dat het onvermijdelijk is dat ’alle onderofficieren en officieren van de Khad zich schuldig hebben gemaakt aan schendingen van de mensenrechten’. De Khad is de toenmalige veiligheidsdienst, berucht vanwege martelingen en executies.

Op basis van het ambtsbericht weigert de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) officieren die voor die dienst hebben gewerkt een verblijfsvergunning en verklaart hen ongewenst. Dat doet de IND met een verwijzing naar artikel 1F van het VN-vluchtelingenverdrag. Daarin staat dat personen tegen wie ernstige verdenkingen van mensenrechtenschendingen bestaan, geen recht hebben op een vluchtelingenstatus.

Qanooni noemt het rapport van buitenlandse zaken ’niet accuraat’. De voor de officieren belastende informatie zou komen van Pakistaanse bronnen die niet objectief zijn, omdat zij nauwe contacten onderhouden met de taliban.

Buitenlandse Zaken kan niet inhoudelijk reageren, want daar is de brief niet bekend. Een woordvoerder benadrukt wel dat bij het opstellen van een ambtsbericht ’zorgvuldigheid vooropstaat’. „Wij raadplegen altijd een groot aantal bronnen, waaronder mensenrechtenorganisaties. Daarnaast spreken we met mensen van wie de identiteit vanwege de veiligheid geheim moeten blijven.”

De brief ligt nu bij de Kamercommissie voor buitenlandse zaken.

In Nederland verblijven naar schatting ruim duizend asielzoekers die worden verdacht van oorlogsmisdaden, voornamelijk Afghaanse ex-officieren. Staatssecretaris Albayrak (Vreemdelingenzaken) komt begin volgend jaar met een notitie over deze zogenoemde ’1F’ers’, die grotendeels als illegalen gedoogd worden.

Albayrak staat voor een lastig probleem: 1F’ers strafrechtelijk vervolgen is complex en tijdrovend. Terugsturen naar het land van herkomst mag volgens het Europees Verdrag voor de rechten van de mens vaak niet, omdat ze dan gevaar lopen.

© Trouw 2009, op dit artikel rust copyright.

„Een opvallende, maar ook wat algemene tekst. Het zal alleen effect kunnen hebben bij een nadere onderbouwing”, zegt advocaat H. Verstrepen over de brief van Mohammad Younus Qanooni.

„Je merkt dat Afghanistan grote moeite heeft met de wijze waarop Nederland asielzoekers beschuldigt van mensenrechtenschendingen. Alleen verkijkt Qanooni zich op de stelligheid waarmee dat gebeurt.”

Verstrepen doelt op de algemene ambtsberichten van het ministerie van buitenlandse zaken, waarin de mensenrechtensituatie van landen wordt beschreven. Aan de gewelddadige Afghaanse militaire dienst Khad en de beweging Hezb-i-Wahdat zijn aparte rapporten gewijd. Deze ambtsberichten beschrijven gruwelijke verhoor- en martelmethoden door agenten van die diensten.

De veelal geheime bronnen die Buitenlandse Zaken heeft geraadpleegd, zijn eensgezind: bij de Khad hebben alle onderofficieren en officieren zich hieraan schuldig gemaakt. Bij de Hezb-i-Wahdat gaat het onder meer om alle hoge officieren.

In Nederland zijn deze mensen daarom in de regel uitgesloten van een verblijfstitel. Procederende asieladvocaten vangen steevast bot, tot aan de Raad van State. De hoogste vreemdelingenrechter beschouwt ambtsberichten immers als een ’deskundigenadvies, dat op objectieve, onpartijdige en inzichtelijke wijze is opgesteld’.

De kritiek van de asieladvocatuur zit in het bij voorbaat uitsluiten van groepen Afghanen.

„Wij vinden het helemaal niet erg dat Nederland onderzoek doet naar eventuele misdrijven. Niemand wil namelijk oorlogsmisdadigers huisvesten”, zegt Verstrepen, die meerdere Afghaanse cliënten heeft. „Maar beoordeel mensen na individueel onderzoek, niet op basis van een algemeen ambtsbericht.”

In juni dit jaar richtte advocaat P. Bogaers zich tot Mohammad Younus Qanooni, de voorzitter van het Afghaanse parlement. Nederland handhaaft zijn ingenomen standpunt over misdaden van de Khad-officiers, schreef Bogaers. ’Wij breken daar niet doorheen. Wij hebben uw hulp nodig’.

Qanooni stuurde zijn antwoord in augustus naar Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet, en schreef dat volgens zijn ’nauwkeurig verzamelde informatie’ de officieren met lagere rang geen mensenrechten hebben geschonden.

Zijn politieke brief roept vooral vragen op. Zo is niet bekend welke rangen de officieren hebben die hij bedoelt en evenmin waar zijn informatie precies uit bestaat.

Wel is duidelijk dat Afghanistan zich meer bemoeit met de situatie rond deze naar Nederland gevluchte, veronderstelde oorlogsmisdadigers. In maart dit jaar bezocht een Afghaanse parlementaire delegatie de Nederlandse collega’s. Daar is naar verluidt door de Afghanen aangedrongen op clementie voor deze landgenoten.

Nederland voelt daar niets voor. ’Dit land moet geen toevluchtsoord voor oorlogsmisdadigers zijn’, is de achterliggende gedachte. Justitie probeert verdachten ook strafrechtelijk te vervolgen, maar dat blijkt nagenoeg onmogelijk. In de praktijk worden ze meestal als illegalen gedoogd.

Niet alleen advocaten, ook de vluchtelingenorganisatie UNHCR van de Verenigde Naties protesteert tegen de Nederlandse gang van zaken. De UNHCR schreef vorige maand aan minister Hirsch Ballin van justitie dat Nederland sommige Afghaanse asielzoekers ten onrechte uitsluit op basis van het vluchtelingenverdrag, dat nota bene in 1951 door de VN werd opgesteld.

In de brief staat dat de uitsluitingsclausule die artikel 1F biedt voor mogelijke oorlogsmisdadigers, ’met grote voorzichtigheid moeten worden gebruikt en alleen na volledig onderzoek van elke individuele zaak’.

En: ’Het gegeven dat iemand (...) lid was van een regering of organisatie die onwettig geweld heeft gebruikt, betekent niet automatisch dat elk individu daarvoor verantwoordelijk is’. De UNHCR dringt aan op herziening van de Nederlandse procedures.

Gepost door: Jaapjejaap | 23-02-09

De Nederlandse 'opbouwmissie' in Afghanistan De 'blijheid' van de Nederlandse politieke partijen over de beslissing van Obama om, voor de Afghaanse verkiezingen, 17.000 extra troepen naar Afghanistan te sturen, staat in schril contrast met het rapport van Amnesty International waarin gesproken wordt over de tienduizenden Afghanen die op de vlucht zijn voor de gevechtshandelingen en op zoek zijn naar voedsel...

*****************

Politiek blij met extra troepen Afghanistan

De Nederlandse politiek is blij met het Amerikaanse voornemen om meer troepen te sturen naar Afghanistan.

CDA, PvdA en VVD noemen tegenover RTL Nieuws het plan van president Obama om 17.000 extra troepen te sturen 'heel verstandig'. Nu zijn er volgens de partijen te weinig troepen om het vertrouwen van de bevolking te kunnen winnen. Zeker met de verkiezingen voor de deur is een 'robuuste aanwezigheid' nodig, aldus het CDA.

De SP is tegen het plan. De partij vreest dat het sturen van meer troepen enkel zorgt voor meer geweld.

---

Extra VS-troepen naar Afghanistan - President Obama van de VS stuurt 17.000 extra militairen naar Afghanistan

Die zijn nodig omdat de situatie in het land volgens de VS verslechtert. Momenteel hebben de Amerikanen 38.000 militairen in het land. De nieuwe troepen moeten voor 20 augustus in het land zijn. Dan worden in Afghanistan verkiezingen gehouden.

De meeste extra troepen gaan naar het zuiden van Afghanistan, waar opstandelingen de meeste problemen veroorzaken. In het zuiden zitten naast Amerikanen onder meer Nederlanders, Britten en Canadezen.

http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2009/02_februari/18/binnenland/0218_1215_politiek_blij_met_troepen.xml

------------------

Afghanistan: Tens of thousands of people displaced by fighting and hunger

19 februari 2009 - Tens of thousands of Afghans displaced from their homes by escalating fighting and ongoing food shortages require immediate humanitarian assistance, said Amnesty International today.


The organization called on the international community to implement a comprehensive strategy for assisting the Afghan people. The call came as US President Barack Obama announced the deployment of an additional 17,000 US troops to Afghanistan and urged the international community to commit more forces.

“The US and the international community should adopt an approach that emphasizes the rights and well being of the Afghan people and not just focus on a military solution,” said Sam Zarifi, Amnesty International’s Asia-Pacific director.

Around 235,000 people are currently displaced in Afghanistan, according to estimates by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Most of them are displaced as a result of the fighting between government forces (and allied US and NATO troops) and armed opposition groups, including the Taleban, particularly in the South, Southeast and Northwest regions of Afghanistan.

“We are already half way through another hard winter in Afghanistan and tens of thousands of Afghans who already had some of the lowest standards of economic development in the world have been forced out of their homes because of fighting and a dangerous crisis of food shortage,” said Sam Zarifi.

The fighting between various armed groups in Afghanistan has aggravated the effects of an ongoing drought and growing food insecurity in northern and western Afghanistan and forced thousands of families to seek shelter in relatively safer and wealthier areas, such as Herat and Kabul. People who have been displaced by the fighting in southern Afghanistan have arrived at camps near Kandahar, where they are vulnerable to ongoing fighting between government forces and the Taleban and are largely cut off from international assistance.

In December 2008 Amnesty International researchers visited several informal camps established by the displaced in Kabul and Herat provinces. They found more than 700 families settled in slum-like conditions in western Kabul. In Herat province, in western Afghanistan, they witnessed hundreds of families are living in Maslakh and Shaidayee camps. Thousands of other displaced people either live with their relatives or in rented accommodations in Kabul and Herat.

There are estimated to be tens of thousands of people in makeshift camps and shantytowns in Herat and Kabul. Those interviewed told Amnesty International that they had escaped fighting and insecurity in their areas, particularly in the south. The people gathered at these camps repeatedly reported that they received little, if any, assistance from government or non- government agencies.

“People in the camps in Kabul and Herat are living in extremely inadequate shelters with almost no heating and no bedding, where small children and elderly people have to sleep on the wet floor. Most people in those camps have little or no access to food, drinking water, health services and education,” Sam Zarifi said. “Our researchers also came across numerous instances of communicable diseases such as tuberculosis.”

A 35-year-old woman and mother of eight children who is now in an informal camp in Kabul told Amnesty International that:

“It’s about a year that we became displaced from Helmand province to Kabul because of the fighting between government and Taleban insurgents. Our homes were bombed [by NATO forces] and we lost everything we had during fighting. Here we have nothing, no job and no assistance from any national and international agency. It was long ago when we received some rice and coal from an Afghan businessman and since then we have nothing and I have to spend days and nights with no food.”

Many of the displaced people in Herat and Kabul told Amnesty International that they were forced to leave their homes because the Taleban and other armed opposition groups were preventing aid agencies from assisting the civilian population in the conflict-affected areas of southern and eastern Afghanistan.

According to the Afghan NGOs Safety Office (ANSO), which maintains comprehensive records of NGO activity in Afghanistan, in 2008 31 staff members of non-governmental organizations were killed in Afghanistan, while 78 were abducted by armed opposition and criminal groups.
ANSO recorded 176 attacks against NGO staff and facilities. So far in 2009, one NGO staff member has already been killed, seven have been abducted, and there have been 25 attacks against aid convoys and facilities.

“By targeting and killing aid workers, armed opposition and criminal groups are committing war crimes. They are also preventing the delivery of essential humanitarian assistance, thereby worsening the already miserable conditions facing tens of thousands of people who are already suffering from hunger and cold, particularly women and children cut off from health care and education,” Sam Zarifi said.

In line with international humanitarian law, all parties to the conflict, including armed opposition groups, have a legal obligation to allow and facilitate safe passage of impartial humanitarian assistance to civilians lacking supplies and services essential for their survival.

Amnesty International calls upon the Afghan government, particularly the Ministry of Refugee and Repatriation Affairs, and all the other national and international aid agencies to provide immediate assistance for the displaced, including essential food and potable water, basic shelter, appropriate clothing and heating materials as well as essential medical services and sanitation, in line with the UN Guiding Principles on Internal Displacement.


Gepost door: Jaapjejaap | 23-02-09

Correctief referendum: ministerraad blokkeert voorstel
'Meerderheid Tweede Kamer voor correctief referendum'

18 februari 2009

De Tweede Kamer debatteerde gisteravond over twee initiatiefwetsvoorstellen voor de invoering van een referendum. Voor beide voorstellen bestond er een meerderheid van PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, SP en PVV. De initiatiefwetsvoorstellen zijn ingediend door Femke Halsema (GroenLinks), Paul Kalma (PvdA) en Boris van der Ham (D66).

Het eerste initiatiefwetsvoorstel behelst het bindend correctief referendum. Omdat voor een bindend correctief referendum de Grondwet moet worden aangepast en er in tweede lezing een tweederde meerderheid nodig is ter goedkeuring, is de toekomst van dit wetsvoorstel nog onzeker. Het tweede initiatiefwetsvoorstel stelt een raadgevend correctief referendum voor. Voor dit type referendum is geen grondwetswijziging nodig.

Minister Ter Horst had eerder laten weten positief te staan tegenover het bindend correctief referendum. In de ministerraad kon echter geen overeenstemming worden bereikt over het voorstel. Het kabinet zal later met een standpunt komen.


Correctief referendum

Met een correctief referendum kunnen kiezers zich uitspreken over een reeds door de overheid genomen beslissing, of over een beslissing die de overheid op het punt staat te nemen maar nog niet officieel vaststaat. Een correctief referendum is dus gericht op het tegenhouden of terugdraaien van een overheidsbeslissing. De uitslag van een correctief referendum zal in het algemeen bindend zijn, maar kan ook niet-bindend zijn.

bron: stenogram Tweede Kamer

Gepost door: Jaapjejaap | 23-02-09

Antwoord SP
Geachte Jan Boeykens

Dank voor uw bericht aan Agnes Kant, die mij vroeg te antwoorden. In Nederland bestaat geen wet die een referendum mogelijk maakt. Dat was bij uitzondering wel het geval in 2005 toen er tijdelijke wet werd gemaakt om over de grondwet van de EU te stemmen. Er gaan weer stemmen op om referenda mogelijk te maken. Zover is het echter nog niet.

Overigens was de SP tegenstander van het sturen van Nederlandse troepen naar het zuiden van Afghanistan. Dat is nog steeds zo. Voor een volledig overzicht van de standpunten over Afghanistan verwijs ik u naar de website. Zie met name http://www.sp.nl/dossier/afghanistan.html.

Met vriendelijke groet,

Guido van Leemput
Fractiemedewerker SP

Info:

Gepost door: Jan Boeykens | 26-02-09

Antwoord Partij voor de Dieren Geachte heer Boeykens,

Hartelijk dank voor uw email over het terugtekken van de Nederlandse troepen uit Afghanistan.

De Partij voor de Dieren is geen voorstander van de missie in Uruzgan. De Partij voor de Dieren is voor vrede, veiligheid, vrijheid, democratie en wederopbouw; ook in Uruzgan. Helaas hebben we niet de indruk dat de Nederlandse missie in Uruzgan daaraan deze zaken bijdraagt. We gingen naar de Afghaanse provincie onder het mom van wederopbouw, maar inmiddels hebben we Ghurka's (Nepalese vechtjassen in Britse dienst) nodig voor waar de missie kennelijk echt voor bedoeld is. President Karzai ziet de Taliban als "een verslagen strijdgroep". Hij onderhandelt met de Taliban om hen op te nemen in zijn regering. Ondertussen zetten Nederlandse mannen en vrouwen hun leven op het spel in een oorlog met de Taliban. De Partij voor de Dieren is voor een Ghurka-verbod en tegen verlenging van de missie in Uruzgan.

In het partijprogramma van de Partij voor de Dieren staat het volgende over onze visie op deelname aan militaire missies:

"Het buitenlandse beleid dient er op gericht te zijn de oplopende spanningen in de wereld te verminderen. Het is noodzakelijk om steeds de oorzaken van de spanningen en conflicten te onderzoeken en niet louter te reageren op het geweld dat door dieper liggende oorzaken wordt opgewekt. Daarmee ontstaan immers vicieuze cirkels van geweld die mensen tot steeds extremere opvattingen en daden brengen. De voedingsbodem voor geweld en internationale politieke en militaire conflicten dient te worden weggenomen en Nederland zal daarin eerder een rol moeten vervullen dan in deelname aan militaire missies."

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Imke Banen
Partij voor de Dieren


Gepost door: Jan Boeykens | 26-02-09

Antwoord CDA

26 feb. 2009

Onderwerp: Afghanistan: terugtrekking van de Nederlandse troepen

Beste heer Boeykens,

Dank voor uw bericht, waaruit uw betrokkenheid bij de Afghaanse burger blijkt.

De Verenigde Naties hebben in 2003 de wereldgemeenschap opgeroepen bij te dragen aan de ISAF-missie in Afghanistan. Nederland neemt sinds medio 2006 deel aan deze missie. 1400 Nederlandse militairen werken aan veiligheid, stabiliteit en wederopbouw in de provincie Uruzgan. Voor een betere toekomst van de Afghanen en voor stabiliteit in de regio. Maar ook om te voorkomen dat Afghanistan opnieuw een toevluchtsoord wordt voor internationale terroristen.

In december 2007 heeft de CDA-fractie ingestemd met verlenging van de missie in Uruzgan tot eind 2010. Voor de CDA-fractie was toen belangrijk dat de kracht van ons leger in 2010 gelijk moet zijn aan die in 2006. Ook de minister van Defensie heeft in het debat hierover duidelijk gemaakt dat deze missie niet mag leiden tot afname van de capaciteit en omvang van de krijgsmacht.

De opvolging van de Nederlandse troepen na 2010 in Uruzgan is de verantwoordelijkheid van de NAVO. Nederland hoeft dit dus niet zelf te regelen. De secretaris-generaal van de NAVO en het kabinet hebben dat toegezegd. Dat is voor het CDA erg belangrijk.

Ook is nu duidelijk dat de Amerikanen tienduizenden extra militairen gaan inzetten in het zuiden en oosten van Afghanistan. Dat maakt de opvolgingskwestie waarschijnlijk minder problematisch dan in 2007.
Het is duidelijk dat na 2010 nog veel militair en andere opbouwwerk gedaan moet worden. Maar de huidige missie in Uruzgan eindigt in 2010.

Met vriendelijke groet,
Peter van Heeswijk,
Partijvoorzitter CDA

(Sylvia van Eijk cda.nl)

donderdag 4 juni 2009: Europese Verkiezingen!

Gepost door: Jan Boeykens | 26-02-09

Nederland in Afghanistan - Afghaanse gevangenen
Premier in cel?

De dreiging van het Strafhof
24-05-2008
Door Marian Husken

Het Nederlandse leger zou medeverantwoordelijk zijn voor de schending van de mensenrechten van Afghaanse gevangenen. Wie belandt daarvoor straks in het beklaagdenbankje?

Er waren sluitende afspraken gemaakt volgens het kabinet-Balkenende in 2006. De Nederlandse vredesmissie in Afghanistan kon niet medeplichtig worden aan mishandeling, marteling of verdwijning van gevangenen. Er werden geen talibanstrijders aan de VS uitgeleverd, en ook met Afghanistan was een Memorandum of Understanding gesloten. Nu blijken die garanties niet waterdicht. In 2007 hebben de Nederlandse troepen gevangenen overgedragen aan de Afghaanse geheime dienst en zeker drie daarvan zouden zijn geslagen, blijkt uit een vertrouwelijk rapport van Buitenlandse Zaken waarop NRC Handelsblad recent de hand legde. Eerder al lekte een rapport van Defensie uit. Drie gevangengenomen talibanstrijders hadden 'onacceptabel' lang naakt in de regen en kou moeten wachten op hun verhoor. Het was geen opzet geweest, zo viel te lezen, het was wel aanleiding om de regels aan te passen.

Hoeveel gevangenen moeten er worden mishandeld of hoeveel burgerslachtoffers moeten er vallen wil je spreken van schending van de mensenrechten? En wanneer en door wie kunnen opperbevelhebber Berlijn en zijn opvolgers ter verantwoording worden geroepen? 'Nederland heeft zelf de primaire verplichting tot vervolging van internationale misdrijven,' zegt Geert-Jan Knoops.

Als hoogleraar internationaal strafrecht aan de Universiteit Utrecht werd hij voorafgaand aan de verlenging van missie in Uruzgan als deskundige geraadpleegd door de Tweede Kamer.
Knoops acht de kans dat Nederlandse militaire commandanten worden vervolgd voor het Internationaal Strafhof voor internationale misdrijven (waaronder schending van het oorlogsrecht) niet groot. 'Pas als een verdragsstaat niet kan of wil vervolgen komt het Strafhof in beeld. Er zal bovendien eerst moeten worden bewezen dat een militair commandant zoals generaal Berlijn in redelijkheid kon weten dat er mogelijk schendingen van mensenrechten van de zijde van Nederlandse militairen hebben plaatsgevonden. Ook voor superieuren geldt dat een vorm van schuld in de zin van grove nalatigheid moet worden aangetoond.'

Zou minister-president Balkenende zich bij het Internationale Strafhof moeten verantwoorden als er sprake is van schending van de mensenrechten?
'Er is onder dit Strafhof geen sprake meer van immuniteit voor staatshoofden of regeringsleiders. Premier Balkenende kan echter persoonlijk niet strafrechtelijk worden vervolgd louter op basis van het feit dat er een schending heeft plaatsgevonden van bepaalde (politieke) afspraken als het gaat om behandeling van gevangenen (Memo of Understanding). Maar wanneer de Nederlandse regering, dan wel bepaalde ministers op de hoogte zijn van het schenden van het internationaal oorlogsrecht - daaronder valt ook de behandeling van krijgsgevangenen - en toch doorgaan met de missie zonder in te grijpen, kan er wel degelijk sprake zijn van een strafrechtelijke aansprakelijkheid. Ministers hebben immers de macht om bepaalde militairen ter verantwoording te roepen. Ook kunnen ze adequate maatregelen treffen. Regeringsleiders kunnen wel degelijk voor het Strafhof ter verantwoording worden geroepen. Kijk bijvoorbeeld ook naar een aantal voormalig ministers uit Servië die zouden hebben nagelaten om in te grijpen tijdens de oorlog op de Balkan. Enkele staan nu terecht voor het Joegoslavië Tribunaal en sommigen worden vervolgd omdat ze onvoldoende hebben ingegrepen voor bepaalde bevolkingsgroepen die onmenselijk zouden zijn behandeld en zelfs zijn gemarteld.'

Theo van Boven, voormalig VN-rapporteur mensenrechten, deed in het NRC een oproep om voorlopig geen gevangenen meer uit te leveren aan de Afghaanse veiligheidsdienst. Stel dat de overheid hier op ingaat, ontslaat dat de ministers van hun verantwoordelijkheid?

'Het mechanisme om voorlopig geen gevangenen meer uit te leveren, is natuurlijk geen strafrechtelijke vrijbrief voor wat betreft de mogelijke schendingen die reeds hébben plaatsgevonden. Het zal afhangen van het structurele karakter en de ernst van deze schendingen. Als het slechts om incidenten gaat, kan een aanklager zeggen dat vervolging van politieke leiders derhalve niet opportuun is. Kortom: het zijn de bewijslast en ook de aanwijzingen dat de mensenrechten van de krijgsgevangenen stelselmatig zijn geschonden die de kans op vervolging bepalen. Tegelijkertijd roept dit alles een strafrechtelijke verantwoordelijkheid in het leven voor ministers om via de commandolijn in te grijpen. Doen zij dit niet, dan komt vervolging dichterbij, zowel bij het Strafhof als bij een nationale rechtbank. Afghanistan is overigens partij bij het Strafhof, zij kan dus ook zelf een dergelijke zaak daar aanhangig maken.'

Gepost door: Jeroen | 27-02-09

Oorlogskosten: 140 miljard
De oorlogen in Irak en Afghanistan kosten de VS dit jaar 140 miljard.

Ook de Nederlandse regering betaalt zich blauw aan de oorlog en het zijn niet de ministers en hooggeplaatste decisionmakers die ervoor moeten opdraaien.

Gepost door: Jaapjejaap | 27-02-09

Groen Links - Tweede Kamerfractie
Re: Afghanistan: terugtrekking van de Nederlandse troepen


Geachte heer Boeykens,

Hartelijk dank voor uw bericht, GroenLinks vindt het erg belangrijk om berichten uit de samenleving te ontvangen, ook als deze uit België komen.

GroenLinks is tegen de verlening van huidige de ISAF-III missie in de zuid Afghaanse provincie Uruzgan. Van wederopbouw komt bijna niets terecht, terwijl de Nederlandse militairen vrijwel uitsluitend bezig zijn met het afslaan van aanvallen door Taliban. GroenLinks bepleit voor Afghanistan een alternatieve strategie.

In de huidige missie worden de Nederlandse militairen ook vaak ingeschakeld bij grootscheepse offensieve acties van de Britten, Canadezen en Amerikanen tegen de Taliban. Nederlandse F16’s worden door deze landen voortdurend ingezet boven heel zuid Afghanistan, waarbij ook bombardementen worden uitgevoerd op Afghaanse dorpen. Daarbij vallen onschuldige slachtoffers.

Nederland dreigt zo verzeild te raken in een uitzichtloze grondoorlog.

GroenLinks is voor een alternatieve strategie, waarin het militaire mandaat wordt veranderd. Militaire inzet van Nederland en bondgenoten wordt beperkt en de offensieve operaties van Navo en Operation Enduring Freedom worden beëindigd. In plaats daarvan komt er veel meer nadruk op diplomatie, wederopbouw en versterking van de Afghaanse veiligheidstroepen. De Verenigde naties moeten, net als civiele organisaties, veel meer betrokken worden bij de wederopbouw en de corruptie onder de regering Karzai moet worden beëindigd.

GroenLinks steunt wèl de ISAF-missie in het noorden en westen van Afghanistan, waar relatieve rust en veiligheid heerst, waardoor de VN en hulporganisaties kunnen werken aan wederopbouw.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Maud van der Meer
Publieksdienst
Tweede Kamerfractie GroenLinks

Oorspronkelijk e-mailbericht: ------------------------
Landelijk Bureau GroenLinks
Oude Gracht 312
3511 PK Utrecht
tel. 030-2399900
Postbus 8008,
3503 RA Utrecht

Gepost door: Morkhoven | 25-03-09

'NAVO wil meer geld voor Afghanistan'
Er is 1,6 miljard euro extra nodig voor de Afghaanse veiligheidstroepen. Laat de burgers maar bezuinigen vanwege de 'crisis'....

------------

LONDEN – De NAVO hoopt ieder jaar circa 1,6 miljard euro extra in te zamelen voor de Afghaanse veiligheidstroepen. Het Britse dagblad The Financial Times berichtte dat NAVO-chef Jaap de Hoop Scheffer dat zondag heeft gezegd.

De Hoop Scheffer zei dat hij hoopt dat ook landen die geen lid zijn van het Noord-Atlantisch bondgenootschap bijdragen aan de bekostiging van de Afghaanse politie en strijdkrachten.

Een van de belangrijkste punten op de Afghanistantop maandag in Den Haag is volgens de NAVO-chef het spekken van een speciaal fonds voor de Afghaanse veiligheidstroepen. De NAVO heeft dat al opgericht, maar beschikt nog slechts over 20 miljoen euro. Dat moet de komende vijf jaar elk jaar 1,6 miljard euro worden, meende de secretaris-generaal van het bondgenootschap dat de internationale inspanningen om Afghanistan te pacificeren leidt.

Aan de vooravond van de grote Afghanistantop in Den Haag hebben Amerikaanse en Iraanse functionarissen al overlegd over de aanpak van de problemen in Afghanistan. De voormalige aartsvijanden spraken onder meer over mogelijkheden het geweld in het Iraanse buurland te beteugelen.

Volgens de Britse krant The Sunday Times ontmoetten Iraanse en Amerikaanse diplomaten elkaar vrijdag in Moskou. De functionarissen waren op initiatief van Rusland bij elkaar gekomen. „Het is voor het eerst in twee jaar dat ik optimistisch ben over Afghanistan”, zei een westerse diplomaat die aanwezig was bij het overleg.

De Amerikaanse delegatie stond onder leiding van Patrick Moon. Iran had onderminister van Buitenlandse Zaken Mehdi Akhundzadeh naar de Russische hoofdstad gestuurd. Een Britse gezant trad op als bemiddelaar.

Akhundzadeh zei dat dat zijn land zich vooral zorgen maakt over de productie van drugs in Afghanistan, die gretig aftrek vinden bij Iraniërs. De Iraanse onderminister stelde dat Iran elke dag 3 ton opium in beslag neemt aan de grenzen met het buurland.

De ontmoeting tussen de Amerikaanse en Iraanse functionarissen volgde kort op het eerste officiële contact van Iran en de NAVO in dertig jaar. Een Iraanse diplomaat en een NAVO-functionaris spraken eerder deze maand in Brussel met elkaar over de situatie in Afghanistan.


Iran zou belangstelling hebben getoond voor eventuele samenwerking om de problemen rond het buurland aan te pakken, zoals de opiumproductie en de stroom Afghaanse vluchtelingen naar Iran. De NAVO en Iran hadden officieel geen contact meer na de zogenoemde islamitische revolutie in 1979 in het voormalige Perzië.

De aanwezigheid van Iran op de Afghanistantop in Den Haag is van belang voor stabiliteit in de regio, aldus minister van Buitenlandse Zaken Verhagen zondag in het tv-programma Buitenhof. De vraag is of Iran zich actiever gaat opstellen om te voorkomen dat vanuit dit land wapens aan de taliban worden verkocht, stelde hij.


Reformatorisch Dagblad
30-03-2009

Gepost door: Yves | 30-03-09

De commentaren zijn gesloten.