30-09-08

Marcel Vervloesem - honger- en dorststaking - 26ste dag


Brief 2 aan de Nederlandse Koningin

BeatrixImage


Van: Jan Boeykens Werkgroep Morkhoven
Aan: postbus@kabinetderkoningin.nl
Bcc: redactie@belga.be, redactie@trouw.nl, redactie@volkskrant.nl, redactie@parool.nl, redactie@nu.nl, redactie@spitsnet.nl, revu@tijdschriften.vnu.com, redactie.vn@weekbladpers.nl, rtlnieuws@rtl4.nl, redactie@nd.nl
Datum: 30 sep. 2008
Onderwerp: Hoofdgetuige in kinderpornozaak Zandvoort moet beschermd worden

Aan de Nederlandse Koningin

Majesteit,

Zoals ik U op 25.9.2008 reeds mededeelde, bezorgde de Werkgroep Morkhoven U in 1998 enkele kopies van de kinderporno-cd-romsZandvoort.

Ook de Belgische Koning ontving een aantal kopies van deze cd-roms en hij liet deze cd-roms via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaken.

Enkele maanden geleden stelde de Hoge Raad voor de Justitie echter vast dat deze cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen waren.Zowel de Belgische justitieminister als Z.M. de Koning werden van de verdwijning van de cd-roms alsook van de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van ontlastende documenten uit het strafdossier van Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem, per aangetekende brief van respectievelijk 30.5.2008 en 3.6.2008, van deze diefstallen op de hoogte gebracht.
De minister liet echter geen onderzoek instellen omdat hij vond dat deze diefstallen deel uitmaakten van de 'gerechtelijke procedure'.
Ook het parket-generaal te Antwerpen liet tot nogtoe geen onderzoek instellen en het College van procureurs-generaal te Brussel deelde ons schriftelijk mede 'niet bevoegd te zijn' onze brieven 'enkel door te sturen naar het parket-generaal te Antwerpen'.
De Hoge Raad voor de Justitie kan dan weer alleen maar vaststellingen doen en heeft verder geen enkele bevoegdheid gekregen.

Marcel Vervloesem werd een zestal weken geleden door het College van procureurs-generaal in Den Haag uitgenodigd voor een hoorzitting over de kinderpornozaak Zandvoort.

Hij begint vandaag aan zijn 26ste dorst- en hongerstakingsdag in een isoleercel voor geinfecteerde gevangenen in de gevangenis van Brugge en dreigt, als hoofdgetuige in de kinderpornozaak Zandvoort, eerstdaags in een diabetische coma te geraken waar hij misschien niet meer levend of met een ernstige hersenbeschadiging uitkomt.

In bijlage zend ik U onze Open Brief aan Mter Jespers, de advocaat van Marcel Vervloesem, die een verzoek tot voorlopige invrijheidsstelling om gezondheidsredenen zou ingediend hebben dat door een Belgische justitieambtenaar die plotseling 'ziek' is geworden en 'onvervangbaar' zou zijn, blijkbaar geblokkeerd wordt.

Mag ik U verzoeken om, vooraléér het te laat is voor Marcel Vervloesem die toch de hoofdgetuige is in de kinderpornozaak Zandvoort, contact te laten opnemen met de Nederlandse minister van justitie die dan ongetwijfeld zijn Belgische ambtsgenoot zal raadplegen ?

Rekenende op Uw tussenkomst in deze zaak en in afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Prinses Jacqueline de Croÿ
Ondervoorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: (0032) (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

------------------

KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT

Open Brief aan de advocaat van Marcel Vervloesem, hoofdgetuige in de kinderpornozaak Zandvoort

---------- Forwarded message ----------
From: Jan Boeykens
Date: 30 sep. 2008
Subject: Marcel Vervloesem - DRINGEND !
To: Raf Jespers

Geachte Heer Jespers,

Hebt u het schrijven dat ik u vannacht opstuurde, ontvangen ?

Ik vernam zopas van Wendy, de dochter van Marcel Vervloesem, dat de vrouw van het justitiehuis te Turnhout die over het penitentiairverlof en de voorlopige invrijheidsstellingen moet beslissen en die gisteren reeds afzegde, heeft laten weten dat ze 'voor een week ziekzal zijn'.

En doordat zij de 'enige is die het dossier behandelt', zou niemand haar kunnen vervangen.

Van die voorlopige invrijheidsinstelling komt dus niets in huis en het is nu zeker (wat we reeds veronderstelden) dat men Marcel in coma wil laten geraken zodat men de onfrisse praktijken op het gerecht van Turnhout (dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort, diefstal van de ontlastende stukken uit Marcel Vervloesem's dossier enz.) in de doofpot kan stoppen.

Normaal gezien zou justitieminister Vandeurzen, vermits het hier niets met de 'gerechtelijke procedures' heeft te maken, of hetparket-generaal te Antwerpen, een onderzoek in deze zaak moeten bevelen maar dat gebeurt om één of andere reden niet.

Van het parket-generaal te Antwerpen kan ik dit wel aannemen.  Dat zit verveeld met de door de Hoge Raad voor de Justitie tevens vastgestelde diefstallen van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die de Koning in 1998 via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen liet overmaken.  En rechter G. Van Craen die Marcel Vervloesem tot vier jaar gevangenisstraf veroordeelde was van het hof van beroep te Antwerpen.
Ik vermoed dat ook de Antwerpse advocaat-generaal Mark Tack die de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een zeepbel' noemde en de 'zwaarst mogelijke straf' voor Marcel Vervloesem eiste, niet bepaald zit te wachten op een onderzoek.

Maar als het parket-generaal van Antwerpen geen onderzoek laat instellen en als justitieminister Vandeurzen geen onderzoek naar dediefstallen laat instellen, wie moet die diefstallen dan wel onderzoeken ?
De Hoge Raad voor de Justitie heeft geen enkelebevoegdheid en het College van procureurs-generaal te Brussel liet ons schriftelijk weten dat zij 'niet bevoegd is om eventuele klachtente behandelen' en dat zij onze brieven 'enkel doorstuurd naar de procureur-generaal van het ressort te Antwerpen'.

Iederéén weet dus dat onze klachten over de diefstallen gegrond zijn maar niemand heeft de bevoegdheid om de klachten te (laten)onderzoeken.
Iederéén weet ook dat Marcel Vervloesem die op basis van een onvolledig dossier werd veroordeeld (wat voor het hof van cassatie te Brussel al een voldoende reden had moeten zijn om de uitspraak van het hof van beroep van Antwerpen nietig te verklaren) ten onrechte in de gevangenis werd opgesloten en eerstdaags in de gevangenis van Brugge in coma kan geraken.  Toch wordt er niets ondernomen.
Is het werkelijk de bedoeling om Marcel Vervloesem, die -zoals u weet- zes weken geleden door het College van procureurs-generaal in Den Haag voor een hoorzitting omtrent de kinderpornozaak Zandvoort werd uitgenodigd, uit de weg te ruimen vooraléér het College vanprocureurs-generaal met haar rapport van de hoorzitting klaar is en er een afschrift van aan Marcel Vervloesem kan laten geworden ?

Mag ik u nogmaals vragen om zo snel mogelijk de nodige stappen te ondernemen om Marcel Vervloesem vanwege gezondheidsredenen (en in afwachting van een onderzoek) in voorlopige vrijheid te laten stellen ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

 Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
 Faiderstraat 10
 1060 Sint-Gilles (België)
 Erkenningsnr. 443.439.55
 Tel: 0032 (0)2 537 49 97
 WerkgroepMorkhoven@gmail.com
 http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
 http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

 PS. Door de voortdurende stakingen in de gevangenis te Brugge is het daar een echte chaos geworden. Er gebeuren ongelukken, de medicijnen komen niet op tijd, de gevangenen horen niets over wat er aan de hand is en wisten zaterdag rond bezoektijd pas dat het bezoek niet doorging. Zij mochten niet uit de cel en douchen kon ook helemaal niet.
Er is een constant gegil en de gevangenen worden langzaam aan gek. Er zijn gevangenen die zo beginnen door te slaan dat zij in een apart hok worden opgesloten waarin alleen een bed staat (zoals in het geval van Marcel Vervloesem) en waarin het licht 24 uur aan blijft.
Ik nam reeds opnieuw contact op met de Europese parlementsleden die deze zaak van dichtbij volgen en bracht de Belgisch en Nederlandse kamerleden op de hoogte.


Schrijf (het best per aangetekende brief) naar Marcel Vervloesem, zolang hij nog leeft, en verspreid zijn adres:
Ecrivez à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
Kamer 3909
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
(België - Belgique - Belgium)

België - Belgique - Belgium: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europa - Europe : Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

11:19 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: kindermisbruik nederlandse koningin |  Facebook |

28-09-08

De Telegraaf beschermt de kindermisbruikers


Telegraaf_126806eDe Nederlandse krant De Telegraaf berichtte op 25.9.2008 over de thans meer dan zorgwekkende gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven die vandaag aan zijn 24ste dorst- en hongerstaking begint in zijn isoleercel voor geinfecteerde gevangenen in de gevangenis van Brugge.

Marcel Vervloesem die als een gevaarlijke terrorist werd behandeld (geen schrijfmachine in de cel, geen brieven, geen enkel contact met medegevangenen, een bijna volledige afzondering, alleen maar een zeer beperkt bezoek van de familie, geen verluchting in zijn cel, dag en nacht opgesloten, geen recht om zijn advocaat te spreken enz.) drinkt weliswaar sinds de zevende of achtste dag van zijn honger- en dorststaking een paar kopjes water omdat hij anders binnen de 10 dagen al in coma was geweest zonder dat iemand zou weten waarom.
In geval van een hongerstaking is men echter verplicht om liters water te drinken. En het is thans al zover gekomen dat zelfs een paar kopjes water te veel zijn omdat zijn maag dit niet meer aankan.

Het is dus een goede zaak dat De Telegraaf deze zaak ter sprake bracht.

Het probleem met De Telegraaf is echter dat zij haar lezers op een goedkope manier bedriegt, misleidt en totaal niet informeert.

In het berichtje van De Telegraaf van 25.9.08 kon men bijvoorbeeld lezen: 'Vervloesem werd begin dit jaar tot een celstraf van vier jaar veroordeeld voor seksueel misbruik van vier minderjarigen. Hij was in de jaren negentig een zelfverklaarde pedofielenjager en verwierf ook in Nederland bekendheid. Maar tussen 1975 en 1995 misbruikte hij zelf kinderen.'

Marcel Vervloesem misbruikte tussen 1975 en 1995 echter helemaal geen kinderen. Hij werd voor de klachten van zijn halfbroer Victor V. en zijn pedo-vriendjes (als ik het zo mag zeggen) immers in 2006 al vrijgesproken.
Over zijn halfbroer die gemeenteraadslid werd en tot voorzitter van de Commissie voor Veiligheid en Politie van de Stad Herentals werd verkozen, bestaan er trouwens zo'n 30 processen-verbaals over zedenfeiten met kinderen en minderjarigen die nooit werkelijk onderzocht zijn. Zelfs nadat de lijst met pv's op het bureau van de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers was afgegeven, volgde er geen grondig onderzoek. Dat is ook enigszins begrijpelijk. Indien zou gebleken hebben dat Victor V. zelf kinderen misbruikte, dan was de hele Vlaamse pers en justitie met haar jarenlange verdachtmakingen tegenover Marcel Vervloesem immers als een corrupte bende door de mand gevallen.

De Telegraaf heeft het ook over vier minderjarigen terwijl het ging om drie minderjarigen uit de kringen van Victor V. die als eerste met zijn gefantaseerde verhalen over de zogenaamde folteringen en verkrachtingen waarvan hij in zijn jeugd het slachtoffer was geweest', naar de pers liep.
Eén van die minderjarigen had zelfs eerst een klacht tegen Victor V. ingediend maar wijzigde die klacht na een 8 uren durende ondervraging door de politie van Herentals, in een klacht tegen Marcel Vervloesem. De jongen vond dit waarschijnlijk het meest raadzame gezien hij met de andere minderjarigen bij een gewapende roofoverval en bij drugshandel was betrokken.

De Telegraaf vertelt er ook niet bij dat Marcel Vervloesem ten tijde van de zogenaamde verkrachtingen in 2005, impotent was tengevolge van zijn zware suikerziekte en dat er medische rapporten van bestaan die de rechter in Antwerpen, zonder een gerechtelijke tegenexpert aan te stellen, gewoon naast zich neerlegde.

De Telegraaf heeft het wel op een kinderachtige manier opnieuw over de 'zelfverklaarde kinderpornojager' alhoewel dit niets met de feiten heeft te maken en de meeste journalisten dit alleen maar tot vervelens toe blijven herhalen omdat ze er een plezier in vinden om de weerloze Marcel Vervloesem tot op de grond af te breken.

De krant verzwijgt dat de Hoge Raad voor de Justitie die tot driemaal een onderzoek instelde, schriftelijk bevestigde dat de ontlastende bewijzen en getuigenissen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem verdwenen zijn zodat Marcel Vervloesem veroordeeld werd op basis van een totaal onvolledig dossier dat alleen de gefantaseerde verhalen van de jeugdige misdadigers uit 2005 en een nooit op DNA-sporen onderzocht bamboo-stokje bevatte.

De Telegraaf zwijgt ook bewust over de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijning van 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen en die één of andere magistraat misschien per vergissing mee naar zijn slaapkamer heeft genomen.
De Werkgroep Morkhoven bezorgde deze cd-roms in 1998 aan de Koning die ze via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys voor 'onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken.

Het toppunt van kinderachtige verdachtmakingen is het plaatje dat De Telegraaf naast haar berichtje zette. Daarop werden de ogen van Marcel Vervloesem met een zwart streepje afgedekt zodat zelfs de meest stompzinnige lezers van deze krant zouden begrijpen dat Marcel Vervloesem een 'pedofiel' is. De Telegraaf wil haar domme lezers immers doen geloven dat zij de pedofielen keihard aanpakt terwijl de krant enkel de kindermisbruikers in de zaak Zandvoort die nooit werden opgespoord en vervolgd, wil beschermen.


Kinderpornojager Vervloesem in hongerstaking

Telegraaf.25.9.08.vervloesem_383247dBRUSSEL -  De zelfverklaarde Belgische kinderpornojager Marcel Vervloesem houdt al drie weken een honger- en drinkstaking in de gevangenis in Brugge. Dat meldt de voorzitter van zijn Werkgroep Morkhoven.

Vervloesem werd begin dit jaar tot een celstraf van vier jaar veroordeeld voor seksueel misbruik van vier minderjarigen. Hij was in de jaren negentig een zelfverklaarde pedofielenjager en verwierf ook in Nederland bekendheid. Maar tussen 1975 en 1995 misbruikte hij zelf kinderen.
Vervloesem beweert dat er een complot tegen hem is gesmeed. Zijn medestanders roepen Nederlandse Tweede Kamerleden op hem te beschermen omdat hij in de gevangenis als terrorist behandeld zou worden. Vervloesem heeft een hartkwaal en diabetes en zou volgens zijn werkgroep elk moment in een coma kunnen raken.

http://www.telegraaf.nl/buitenland/2025411/__Kinderpornojager_in_hongerstaking__.htmldo 25 sep 2008, 18:11


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Vidéos:
- http://www.dailymotion.com/alchimie33/video/x6idhy_marcel-vervloesem-petition-pour-sa_news
- http://www.youtube.com/watch?v=2PajOlfeLLY
- http://www.youtube.com/watch?v=KCdujI03CqU
- http://www.youtube.com/watch?v=MHJZZ9dtDw4
- http://www.youtube.com/watch?v=YFHui4vYaSI
- http://www.youtube.com/watch?v=LI-TTcN6Hrg
- http://www.youtube.com/watch?v=VY1Hl5rqZYE
- http://www.youtube.com/watch?v=etMKmCQmYDQ
- http://www.youtube.com/watch?v=GppAwZewpBo
- http://www.youtube.com/watch?v=tWGD-p4G95M
- http://www.youtube.com/watch?v=wtJbjXDo1fQ
- http://www.youtube.com/watch?v=iueMpyQhHyM
- http://www.youtube.com/watch?v=4EFm6dJt5So
- http://www.youtube.com/watch?v=2oUv-gb4ADg
- http://www.youtube.com/watch?v=tLuSGBjIsCo
- http://www.youtube.com/watch?v=7TcHFMgaHl0
- http://www.youtube.com/watch?v=EgNnpRyHwZk
- http://www.youtube.com/watch?v=eztlhl-CbQo
- http://www.youtube.com/watch?v=IkxpA35KBsY
- http://www.youtube.com/watch?v=H8Y-hQUeSxc
- http://www.blinkx.com/video/marcel-vervloesem-leader-du-werkgroep-morkhoven-r-sout-l-interdiction-de-distribuer-des-pamphlets/Ih3H8Z-C_iIcg9zlvGpB5A
- http://www.blinkx.com/video/action-werkgroep-morkhoven-dirrig-e-par-marcel-vervloesem-pamphletverbot/MXj28ouqkJmr-6-z7swbIw

Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr
- http://droitfondamental.eu/001-meurtre_d_un_hero_flamand_Jour_J-2-FR.htm
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr


Schrijf (het best per aangetekende brief) naar Marcel Vervloesem, zolang hij nog leeft, en verspreid zijn adres:
Ecrivez à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
Kamer 3909
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
(België - Belgique - Belgium)

België - Belgique - Belgium: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europa - Europe : Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

19-09-08

De kinderpornozaak Zandvoort


De kinderpornozaak Zandvoort en de vooraf beraamde moord op Marcel Vervloesem - Omzendbrief

vervloesem


Brussel, 18.9.2008 - In 1998 bezorgde de Werkgroep Morkhoven de Koning (het kabinet van de Koning) 7 cd-roms met kinderpornomateriaal uit de zaak Zandvoort. De Koning liet die via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys, die zoals de huidige justitieminister Jo Vandeurzen een 'justitieexpert' is van de CD&V (Christen Democraten), voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaken.

Reeds een half jaar geleden stelde Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven vast dat er op geen enkele wijze nog naar deze cd-roms werd verwezen. Hij concludeerde daaruit dat de cd-roms, zoals de tal van documenten ter zijner ontlasting, gestolen waren.

De verdwijning van de ontlastende documenten en de 7 kinderporno-cd-roms werd door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigd maar daar bleef het bij omdat de Hoge Raad voor de Justitie alleen maar kan vaststellen en verder geen enkele bevoegdheid heeft gekregen.

Justitieminister Vandeurzen deelde in zijn antwoord van 7.4.2008 aan Hugo Mertens van de Werkgroep Morkhoven die om een grondig onderzoek vroeg naar de gestolen documenten en de cd-roms, mede: 'Het grondwettelijk principe staat de Minister van Justitie niet toe op gelijk welke wijze tussen te komen in gerechtelijke procedures die uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht toebehoren. Evenwel maak ik kopie van uw schrijven over aan de Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen.'

De diefstallen hadden echter niets met de 'gerechtelijke procedure' te maken en men kon van de procureur-generaal van het hof van beroep te Antwerpen moeilijk verwachten dat hij de diefstallen die mogelijks door zijn eigen magistraten op het gerecht te Turnhout en het hof van beroep te Antwerpen gepleegd werden, zou laten onderzoeken.

Het was ook niet het juiste moment omdat procureur-generaal Mark Tack, openbare aanklager op het hof van beroep te Antwerpen, pas de 'zwaarste straf' voor Marcel Vervloesem had geëist en de kinderpornozaak Zandvoort met haar -volgens het rapport van de federale politie- 88.539 slachtoffertjes, 'enkel een luchtbel' had genoemd.

Er werd, zoals in het geval van de Open Brief met de 27 processen-verbaals inzake zedenfeiten op kinderen en minderjarigen van Vervloesem-aanklager Victor V. die door Jan Boeykens van de Werkgroep Morkhoven op 23 oktober 2006 op het kabinet van de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers werd afgegeven, dan ook niets meer van de aan de procureur-generaal overgemaakte klacht van de heer Hugo Mertens, vernomen.

De Werkgroep Morkhoven bracht in haar aangetekende brief (met rode antwoordkaart) van 30 mei 2008 de Koning van deze feiten op de hoogte. De Werkgroep kreeg echter enkel de rode kaart terug die op het kabinet van de Koning als bewijs van ontvangst werd afgetekend.

Het schrijven terzake van de Werkgroep Morkhoven aan Jacques van Ypersele, de kabinetschef van de Koning, bleef eveneens onbeäntwoord.

De Werkgroep Morkhoven diende in haar aangetekende brief met rode antwoortkaart van 3 juni 2008 tevens een klacht in bij justitieminister Vandeurzen. Zij vroeg de minister om de diefstallen te laten onderzoeken. De Werkgroep kreeg echter alleen de rode kaart terug die op het kabinet Vandeurzen als bewijs van ontvangst werd afgetekend.

Marcel Vervloesem werd kort nadien, zonder rekening te houden met de diefstallen van de ontlastende documenten uit zijn strafdossier en van de kinderporno-cd-roms Zandvoort, in de gevangenis opgesloten.
Ook met de tal van getuigenissen, bewijzen, expertiseverslagen... die de advocaten van Marcel Vervloesem in hun conclusies opnamen, werd geen rekening gehouden en rechter-voorzitter G. Van Craen van de 14de Kamer van het hof van beroep van Antwerpen die tevens rechter was in de zaak rond de isoleercellen in het Antwerps ziekenhuis Good Engels waarrond de Werkgroep Morkhoven destijds aktie voerde, nam er zelfs geen notitie van in zijn vonnis.

Op 8.9.2008 (de derde honger- en dorststakingsdag van Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout) nam Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens telefonisch contact op met het kabinet van justitieminister Vandeurzen. Op de vraag van Jan Boeykens waarom justitieminister Vandeurzen zijn klachtbrief van 3 juni 2008 niet beäntwoord had, deelde de secretaresse mede dat zij 'zou laten uitzoeken op welke dienst deze brief terecht gekomen was'.

Jan Boeykens telefoneerde opnieuw naar het kabinet Vandeurzen en wist te achterhalen dat kabinetsmedewerker Koen De Busser alle binnenkomende brieven ontvangt en het dossier van de Werkgroep Morkhoven binnen het kabinet opvolgt. 'Om de één of andere reden' had Koen De Busser 'de brief niet kunnen beantwoorden', werd hem gezegd.
Tenslotte kreeg Jan Boeykens Koen De Busser zelf aan de lijn.
Debusser reageerde op de vraag van Jan Boeykens met de dooddoeners dat hij 'zoveel brieven binnenkreeg' en 'dat hij iedere dag geen 20 brieven van de Werkgroep Morkhoven kon beantwoorden'. Jan Boeykens antwoordde hem dat het enkel over zijn aangetekende brief van 30 mei 2008 in verband met de diefstallen aan justitieminister Vandeurzen ging en dat hij geen zin had om over andere brieven te discussiëren.

Gezien De Busser hem niet verder wilde helpen, telefoneerde Jan Boeykens opnieuw naar het kabinet Vandeurzen. Er werd hem medegedeeld dat 'de brieven' aan de juridische dienst van justitie werden doorgegeven en hij werd geadviseerd om rechtstreeks contact op te nemen met de heer Anthony Christians van het kabinet Vandeurzen.

Jan Boeykens telefoneerde opnieuw en kreeg Anthony Christians aan de lijn die hem zei dat Koen De Busser de man was die, op het niveau van het kabinet, verantwoordelijk was voor het dossier. Jan Boeykens werd opnieuw naar De Busser doorverwezen.
Toen Jan Boeykens zei dat De Busser hem niet verder wilde helpen, liet Anthony Christians weten dat hij Koen De Busser 'zou vragen om de brief van 30 mei 2008 te beantwoorden'.

Jan Boeykens wacht nog altijd het antwoord af van justitieminister Vandeurzen terwijl Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge alwaar hij in een isoleercel zo groot als een hondenhok werd opgesloten, vandaag aan zijn 14de dorst- en hongerstakingsdag begon.

Het leven van de zwaar zieke Marcel Vervloesem (hartziekte, suikerziekte, kanker) hangt nu aan een zijden draadje. Hij kan ieder moment in een diabetische coma vallen waaruit hij (zeker met zijn hartproblemen) niet meer levend uitgeraakt. Zijn nieren kunnen op elke ogenblik blokkeren.

Marcel Vervloesem die eergisteren (terug) bij bewustzijn was, schijnt ondraaglijke pijnen te lijden waardoor hij bijna niet meer kan slapen.

Alles wijst er dus op dat hij, met medeweten van justitieminister Vandeurzen, op een berekende manier uit de weg wordt geruimd zodat de misdaden binnen justitie en de kinderpornozaak Zandvoort zonder onderzoek in de doofpot kunnen gestoken worden.

Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat de justitieminister die in zijn vorig leven een ziekenhuisdirecteur was en die als justitie- en gezondheidsexpert van de CD&V bekend staat, bij deze doofpotpolitiek effectief betrokken is.

Misschien hoopt Vandeurzen met de schending van de mensenrechten en het opsluiten en laten doodgaan van onschuldige zieken in de gevangenissen, het probleem van de 'overbevolking' in de gevangenissen op te lossen.

Marcel Vervloesem werd zes weken geleden door het College van procureurs-generaal in Den Haag (Nederland) nog uitgenodigd voor een hoorzitting in verband met de kinderpornozaak Zandvoort. Het rapport dat het College van procureurs-generaal beloofde op te maken en aan Marcel Vervloesem beloofde te bezorgen, zal wellicht na de dood van Marcel Vervloesem klaar zijn...

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
België - Belgique - Belgium
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com, webmaster@droitfondamental.eu
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/


Enkele adressen:

cie.just@tweedekamer.nl, ad@ad.nl, nieuwsdienst@anp.nl, redactie@bijeen.nl, bnn@omroep.nl, werkgroepmorkhoven@gmail.com, cda@tweedekamer.nl, christenunie@tweedekamer.nl, cie.bzk@tweedekamer.nl, cie.buza@tweedekamer.nl, cie.eu@tweedekamer.nl, cie.jeugd@tweedekamer.nl, cie.ocw@tweedekamer.nl, cie.szw@tweedekamer.nl, cie.vz@tweedekamer.nl, cie.vws@tweedekamer.nl, d66@tweedekamer.nl, redactie.elsevier@ebi.nl, eo@omroep.nl, p.vgeel@tweedekamer.nl, A.Slob@tweedekamer.nl, a.pechtold@tweedekamer.nl, F.Halsema@tweedekamer.nl, M.Hamer@tweedekamer.nl, B.vdVlies@tweedekamer.nl, agneskant@sp.nl, m.rutte@tweedekamer.nl, groene@groene.nl, groenlinks@tweedekamer.nl, redactie@haagschecourant.nl, hpdetijd@worldonline.nl, hos@omroep.nl, ikon@ikon.nl, redactie@katholieknieuwsblad.nl, f.koserkaya@tweedekamer.nl, a.vietsch@tweedekamer.nl, M.dePater@tweedekamer.nl, H.Jager@tweedekamer.nl, F.Joldersma@tweedekamer.nl, r.knops@tweedekamer.nl, N.vVroonhoven@tweedekamer.nl, F.dNeree@tweedekamer.nl, B.vBochove@tweedekamer.nl, pieter.omtzigt@tweedekamer.nl, J.Schreijer@tweedekamer.nl, C.Coruz@tweedekamer.nl, S.Buma@tweedekamer.nl, a.koppejan@tweedekamer.nl, J.Mastwijk@tweedekamer.nl, E.vHijum@tweedekamer.nl, a.willemse-vanderploeg@tweedekamer.nl, s.derouwe@tweedekamer.nl, j.schermers@tweedekamer.nl, r.vheugten@tweedekamer.nl, J.vanDijk@tweedekamer.nl, j.schinkelshoek@tweedekamer.nl, M.Smilde@tweedekamer.nl, K.Ferrier@tweedekamer.nl, J.Atsma@tweedekamer.nl, W.vandeCamp@tweedekamer.nl, c.jonker@tweedekamer.nl, m.vtoorenburg@tweedekamer.nl, JandeVries@tweedekamer.nl, G.Koopmans@tweedekamer.nl, J.tenHoopen@tweedekamer.nl, J.Hessels@tweedekamer.nl, j.biskop@tweedekamer.nl, M.Sterk@tweedekamer.nl, I.Aasted@tweedekamer.nl, e.bilder@tweedekamer.nl, H.Ormel@tweedekamer.nl, M.Haverkamp@tweedekamer.nl, L.Spies@tweedekamer.nl, e.blanksma@tweedekamer.nl, j.voordewind@tweedekamer.nl, e.cramer@tweedekamer.nl, c.ortega@tweedekamer.nl, e.wiegman@tweedekamer.nl, e.anker@tweedekamer.nl, B.vHam@tweedekamer.nl, C.Vendrik@tweedekamer.nl, W.vGent@tweedekamer.nl, N.Azough@tweedekamer.nl, m.besselink@tweedekamer.nl, J.Boelhouwer@tweedekamer.nl, t.heerts@tweedekamer.nl, J.Leerdam@tweedekamer.nl, M.Kraneveldt@tweedekamer.nl, k.arib@tweedekamer.nl, J.Dijsselbloem@tweedekamer.nl, s.bouchibti@tweedekamer.nl, A.Timmer@tweedekamer.nl, l.jacobi@tweedekamer.nl, D.Samsom@tweedekamer.nl, J.Tichelaar@tweedekamer.nl, a.kuiken@tweedekamer.nl, H.Waalkens@tweedekamer.nl, L.Blom@tweedekamer.nl, M.vDam@tweedekamer.nl, m.vdijken@tweedekamer.nl, e.vdveen@tweedekamer.nl, p.kalma@tweedekamer.nl, P.Smeets@tweedekamer.nl, m.vos@tweedekamer.nl, a.wolbert@tweedekamer.nl, S.Depla@tweedekamer.nl, h.spekman@tweedekamer.nl, l.roefs@tweedekamer.nl, A.Eijsink@tweedekamer.nl, r.vermeij@tweedekamer.nl, p.heijnen@tweedekamer.nl, c.gillard@tweedekamer.nl, p.tang@tweedekamer.nl, l.bouwmeester@tweedekamer.nl, d.graus@tweedekamer.nl, r.deroon@tweedekamer.nl, t.vdijck@tweedekamer.nl, C.vdStaaij@tweedekamer.nl, r.leijten@tweedekamer.nl, jdewit@sp.nl, s.gesthuizen@tweedekamer.nl, n.drooij@tweedekamer.nl, Jan@janmarijnissen.nl, rvraak@sp.nl, skarabulut@sp.nl, pjansen@sp.nl, f.luijben@tweedekamer.nl, r.poppe@tweedekamer.nl, A.Gerkens@tweedekamer.nl, h.vgerven@tweedekamer.nl, p.ulenbelt@tweedekamer.nl, p.lempens@tweedekamer.nl, m.langkamp@tweedekamer.nl, e.roemer@tweedekamer.nl, HvBommel@sp.nl, h.polderman@tweedekamer.nl, KvanVelzen@sp.nl, E.Irrgang@tweedekamer.nl, jasper.vdijk@tweedekamer.nl, C.Aptroot@tweedekamer.nl, h.nepperus@tweedekamer.nl, A.vMiltenburg@tweedekamer.nl, F.Teeven@tweedekamer.nl, j.remkes@tweedekamer.nl, S.Blok@tweedekamer.nl, h.kamp@tweedekamer.nl, L.Griffith@tweedekamer.nl, brigitte.vdburg@tweedekamer.nl, a.nicolai@tweedekamer.nl, f.weekers@tweedekamer.nl, J.Snijder@tweedekamer.nl, J.vBaalen@tweedekamer.nl, hantenbroeke@tweedekamer.nl, P.dKrom@tweedekamer.nl, edithschippers@tweedekamer.nl, h.zijlstra@tweedekamer.nl, W.vanBeek@tweedekamer.nl, I.Dezentjehamming@tweedekamer.nl, kro@omroep.nl, redactie@metronieuws.nl, ncrv@omroep.nl, redactie@nd.nl, info@net5.nl, radionieuws@nos.nl, publiek@nps.nl, nps@omroep.nl, nrc@nrc.nl, panorama@spaarnestad.nl, redactie@parool.nl, pvda_voorlichting@tweedekamer.nl, g.wilders@tweedekamer.nl, amsterdam.newsroom@reuters.com, revu@tijdschriften.vnu.com, eric.ingrid@home.nl, redactie@rotterdamsdagblad.nl, rtlnieuws@rtl4.nl, 5inhetland@rtl5.nl, rvu@omroep.nl, info@sbs6.nl, sgp@tweedekamer.nl, spfractie@tweedekamer.nl, redactie@spitsnet.nl, r.verdonk@tweedekamer.nl, teleacnot@omroep.nl, nieuwsdienst@telegraaf.nl, tros@tros.nl, redactie@trouw.nl, pix@upi.nl, vara@vara.nl, vermist@tros.nl, publiek@veronica.nl, redactie@volkskrant.nl, Voorzitter@tweedekamer.nl, info@vpro.nl, redactie.vn@weekbladpers.nl, vvdvoorlichting@tweedekamer.nl, wereldomroep@rnw.nl


Schrijf naar Marcel Vervloesem (best per aangetekende brief) en verspreid zijn adres:
Ecrivez à Marcel Vervloesem (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse:
Write to Marcel Vervloesem (registred mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling
Kamer 3909
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge
(België - Belgique - Belgium)

België - Belgique - Belgium: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europa - Europe : Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

----------

Interview Marcel Vervloesem:
- http://video.google.fr/videoplay?docid=-2677403120088841377&hl=fr
- http://video.google.fr/videoplay?docid=7841199076199452674&hl=fr

19:21 Gepost door JaapjeJaap in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kindermisbruik hoorzitting nederland |  Facebook |