27-01-08

Nederlanders worden gek


Guantanamolarge_306706De anders zo nuchtere Nederlanders worden blijkbaar zot gemaakt door Wilders en consoorten.

Dat geldt ook voor de Nederlandse staatssecretaris Ahmed Aboutaleb (PvdA). Hij heeft het over de 'enorme angst voor moslims', 'bommen in de wasruimtes van moskeeën', 'moslims die zichzelf opblazen omdat ze de koran niet goed begrepen hebben' en 'moslims die wegens hun hoofddoekjes geen werk vinden en bij hem niet hoeven aan te kloppen voor een uitkering'.

Straks komt Aboutaleb ons nog vertellen dat Nederland speciale kampen moet bouwen voor iederéén die 'verdacht wordt van terreur'. Het is bijna om bang van te worden...

---------------

'Moslims moeten angst erkennen'

AMSTERDAM - "Er is angst voor moslims in dit land en er rust een taak op de schouders van moslims daar iets aan te doen."

Dat zei staatssecretaris Ahmed Aboutaleb (PvdA) in Breda tijdens een werkbezoek.

"Zoek contact, open uw moskeeën en laat zien dat in die ruimten daarachter wasruimten zijn en dat daar geen bommen worden gemaakt. We moeten elkaar vasthouden!", zo citeert BN De Stem de politicus.

"Het is van belang dat migranten zich afvragen waar die haat vandaan komt. Als je nagaat dat er in de wereld een paar idioten zijn die zichzelf opblazen, dan moet je concluderen dat die de koran niet goed begrepen hebben. Maar gevolg is wel dat er een enorme angst bestaat voor moslims", aldus Aboutaleb in de regionale krant.

Aboutaleb over hoofddoekjes: "Als dat tot gevolg heeft dat u geen baan kunt vinden, accepteer dan de consequenties. Dan hebt u dus geen inkomen. Als u van vijf hoog naar beneden springt, weet u ook dat dat gevolgen heeft."

En vervolgde tegen de aanwezige moslims: "Als u niet kúnt werken, dan mag u mij aanspreken, maar u moet mij niet alléén aanspreken op een goede uitkering. Ik weiger mensen met hun 21ste met pensioen te sturen."

De Telegraaf, zo 27 jan 2008

http://www.telegraaf.nl/binnenland/3135681/__Moslims_moet...

21:03 Gepost door JaapjeJaap in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

Populisme Bisschop De Korte ergert zich aan populisme en verruwing in politiek


Mgr. Gerard de Korte maakt zich zorgen over het toenemend populisme in de politiek. Dat zegt hij vanavond in het RKK-radioprogramma Kruispunt met het oog op Prinsjesdag, de opening van het parlementair jaar. De bisschoppelijke referent voor Kerk en Samenleving roept Nederlandse politici op te waken over niveau binnen het parlement.

Op de man spelen
"Ik maak me zorgen over de tendens naar populisme, dat op dit moment ook in de Nederlandse politiek zichtbaar wordt. Daarbij gaat het niet echt meer om een argumentatiestrijd, maar om het spelen op de man of op de vrouw. En dat gebeurt aan de linkerkant en aan de rechterkant", zegt De Korte. "Dat is een ontwikkeling die heel slecht is. Het leidt ook tot verruwing in het parlement."

Simplificaties
"Wat mij ook erg tegenstaat is dat er veel oneliners zijn. De complexiteit van de problemen waarmee wij te maken hebben, komen daarmee op de achtergrond te staan", stelt de bisschop. "[Jacob] Burckhardt, de grote historicus uit de 19e eeuw, heeft wel eens geschreven over de terribles simplificateurs: de mensen die de zaken op een verschrikkelijke manier versimpelen en daarmee onrecht doen aan de complexiteit van het politieke leven. Daar moeten politici niet aan mee willen doen om er een paar zetels extra mee te winnen. We hebben te maken met moeilijke problemen rond arm en rijk, milieu, vergrijzing, onderwijs. Die kun je niet terugbrengen tot een paar gemakkelijke leuzen of slogans."

Taalverruwing
De Korte beschouwt het als een taak van de Kerk om politici te vragen 'om niveau te bewaren'. De Korte signaleert een toenemende taalverruwing in het politieke debat. Politiek is volgens hem op de eerste plaats 'een argumentatiestrijd, die uiteindelijk leidt tot goed beleid'. "Dan kom ik weer bij een notie uit de Katholieke Sociale Leer: het gaat in de politiek om de goede samenleving waarin de waardigheid van mensen overeind blijft."

Hilversum, 16 september 2007

http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2007/detail_objectID612857_FJaar2007.html

Gepost door: JaapjeJaap | 28-01-08

Angstpsychose Maarten van Rossem: 'Nederland lijdt aan angstpsychose'


‘Wie zijn wij om allochtonen in te burgeren met verhaaltjes over hoe fijn het wel niet was vóórdat zij kwamen? Wat voor normen en waarden denken we hen op te kunnen leggen? Er is geen enkele historische grond voor een typering van de Nederlandse ziel en van een nationale identiteit is al helemaal geen sprake. Het valt best mee met dat integratieproces. Decennia heeft het immers geduurd om van Brabanders enigszins notabele Nederlanders te maken. Dit land verkeert gewoon in een angstpsychose!’


‘Nationale angstpsychose’

Volgens Van Rossem lijdt Nederland aan een nationale angstpsychose, aangewakkerd door de ‘Kale Verlosser’. “Fortuyn toonde ons de puinhopen van acht jaar paars en de debiliteit van het zittend gezag. Na de door hem veroorzaakte politieke eruptie en zijn tragische dood, werden we vertegenwoordigd door een uit het gekkenhuis ontsnapte Kamerfractie. Momenteel toert er zelfs een licht ontspoorde minister met een bus door Nederland om het gekozen burgemeesterschap aan de man te brengen. Want ja, het volk denkt nu dat politici met oorwarmers onder een kaasstolp verstopt zitten. D66 heeft voor het gemak ook maar een nieuw districtenstelsel ontworpen, ik vermoed op basis van het spel Risk”, aldus van Rossem.


‘Allochtonen van nu zijn rooms-katholieken van jaren vijftig’

Van Rossem heeft de maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren met lede ogen aangezien. “Die onvrede over de politiek was er altijd al, dat heeft weinig te maken met luisteren naar de kiezers.” De beroepsrelativist ergert zich dood aan de hetze die ontstond na de moord op Theo van Gogh. Het migratievraagstuk wordt in zijn optiek onterecht gekoppeld aan het Islamitisch terrorisme. “De aanslag was meer een kwestie van een gestoorde geest”, beweert de historicus. “In de media wordt keer op keer genoemd dat er één miljoen moslims onder ons zijn. Worden die gezamenlijk aangestuurd of zo? Krijgen ze op een gegeven moment van hoger hand een teken het kromzwaard uit de kast te halen, aan te scherpen om vervolgens ons allen de strot door te snijden? Is dat een waarschijnlijk scenario?” Volgens Van Rossem zijn de allochtonen van nu de rooms-katholieken van de jaren vijftig. “De gereformeerden kregen destijds opeens een ongekende voortplantingsdrift, zodat verhinderd kon worden dat de rooms-katholieken de meerderheid zouden vormen. Ja, want dan waren de rapen gaar. Als zij de macht zouden grijpen waren processies door de straten aan de orde van dag. De paus zou hier de dienst uit maken.”


'Nederland heeft geen typische volksaard’

De professor kan niet begrijpen waarom Nederland zich zo druk maakt om de integratie van minderheden. “Het heeft decennia geduurd voordat we van de Brabanders enigszins notabele Nederlanders hebben gemaakt. Zo bezien doen die allochtonen van nu het best goed!” Over de inburgeringscursus van minister Verdonk is hij al helemaal niet te spreken. “Wat verlangen we van die mensen, het overnemen van onze identiteit? Onze normen en waarden?” Volgens Van Rossem heeft Nederland helemaal geen typische volksaard. “Is het waarschijnlijk dat in een vrij complexe samenleving, in de loop van ongeveer 500 jaar, de normen en waarden ongeveer het zelfde zijn gebleven? Denkt u eens aan hoe onze normen en waarden waren in 1953. Als ik in 1953 had gezegd wat ik in de afgelopen twintig minuten had gezegd, dan was er al een Deventer agent gekomen die mij had ingesloten. Ik kan geen terrein noemen waarop onze normen en waarden in de afgelopen halve eeuw niet essentieel zijn veranderd.”


‘Bruikbaar verleden’

De inburgeringscursus van Verdonk is volgens Van Rossem alleen samengesteld uit zogenaamd ‘bruikbaar verleden’, waarin we de allochtonen vertellen hoe fijn het wel niet was vóórdat zij kwamen. “Hoe hard we gewerkt hebben, hoe dapper we de wereldzeeën hebben bevaren. Als klap op de vuurpijl peperen we ze de Joods-christelijke traditie in en doceren we ze over de instituties van Thorbecke.” Tot Van Rossems overmaat van ramp propageert de VVD de liberale waarden. “Van Aartsen, wat is het nou? 1e bootsmaat, hopman?”, stuurman is de VVD-fractievoorzitter in ieder geval niet, dat staat voor de professor als een paal boven water.


Welkom in onze gezellige Hanzestad’

Ook Deventer moet er aan geloven. “Kom ik hier vanmiddag binnenrijden, zie ik op een bord ‘Welkom in onze gezellige Hanzestad’ Dan denk ik, hoezo Hanzestad? Ook misbruik van het verleden eigenlijk, he?! Bestaan die Hanzen nog of zo? Is dat iets wat mij ontgaan is? Meert er nog wel eens zo’n schip aan hier, en dat jullie dan op de kade staan, van hé daar: onze vrienden uit Lubeck!”


‘Postzegels verzamelen’

Hoe laagdunkend Van Rossem ook over Nederland denkt, de lachers wist hij wel op zijn hand te krijgen. Zijn zwartgallig relaas overschaduwde het pleidooi van de andere genodigde spreker: De voorzitter van de Vereniging van Geschiedenisleraren, Peter Wester, wees op het belang van vrije invulling van geschiedenisles in het basis- en middelbaar onderwijs. Van Rossem: “Geschiedenis leren is een tamelijk nutteloze en irrationale bezigheid, te vergelijken met postzegels verzamelen. Toch is het wel handig als je wat weet over het verleden van je overbuurman, bijvoorbeeld waarom hij de klootzak is geworden die hij nu is. Dan kun je nog enige sympathie voor ‘m opbrengen, voordat je ‘m op z’n bek rost.”


Bron: Politiek-Actie.net, 9 maart 2005
Auteur: Steven de Jong, hoofdredacteur Politiek-actie.net
Website: www.politiek-actie.net

http://www.politiek-actie.net/pages/nieuws/nieuwsberichten/index/index.html

Gepost door: JaapjeJaap | 28-01-08

Nederlandse regering maakt haar burgers doodsbang Alle hens aan dek na film Wilders

DEN HAAG - Zodra de film van Geert Wilders tegen de Koran en de islamisering wordt vertoond, moeten politie, brandweer en andere hulpdiensten alle verloven intrekken, administratief personeel inzetten en geplande controles en andere activiteiten afgelasten.

Dat schrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken in een gisteren verzonden brief aan de hulpdiensten.

Met de brief wil Binnenlandse Zaken helpen bij de 'operationele voorbereiding' van de hulpdiensten op 'mogelijke reacties in verband met een binnenkort te verwachten videoboodschap of tv-film met als onderwerp de Koran'. De verwachting is dat de 'Film Wilders' met 'geweld en onrust' gepaard gaat en dat 'verstoringen meerdere dagen zullen aanhouden'.

In geval van een landelijke crisis zal iedere regionale hulpdienst 'zijn eigen broek moeten ophouden', zo schrijft Eric van der Horst, hoofd van het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum.

Om toch een langdurige inzet van de hulpdiensten, waarbij het zwaartepunt bij de politie ligt, te waarborgen, geeft de brief enkele tips. Zo kan de dienstperiode worden opgerekt en wordt overwerk tijdelijk toegestaan. Leger paraat
Opleidingen, cursussen en oefeningen worden geannuleerd en politiebureaus en kazernes mogen hun deuren sluiten. Ook staan de marechaussee en het leger paraat om waar nodig bij te springen.

Als het tot rellen komt, moeten gebouwen van de hulpdiensten worden beveiligd. Auto's van personeel moeten op een veilige locatie worden geparkeerd om materi-ele schade te beperken, aldus de brief van Binnenlandse Zaken.

Als er ook slachtoffers vallen, geeft de brief het advies gewonde medewerkers naar een ander ziekenhuis te sturen dan gewonde relschoppers. Zo moet voorkomen worden dat rellen in het ziekenhuis worden voorgezet.


© Het Parool, 29-01-2008, 12:04 uur

Gepost door: Yvanoff | 29-01-08

De Nederlandse regering maakt haar burgers doodsbang... Nederlandse staat is zelf terroristisch geworden

Onder terroristisch oogmerk wordt in onze strafwet verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.

In zijn ijver een zo ruim mogelijke definitie van terrorisme te geven heeft de wetgever over het hoofd gezien dat daarmee de Nederlandse staat zelf tot terrorist wordt verklaard. Want de wijze waarop de Nederlandse Antillen een autonome staatsstructuur door de strot wordt geduwd, staat gelijk aan het ernstig ontwrichten van een fundamentele politieke, economische of sociale structuur aldaar. De dure snoepreis van onze Kamerleden daar naartoe was ook overbodig en potsierlijk.

De geldverslindende oorlog in Afghanistan à raison van 1,2 miljard euro voor de Nederlandse belastingbetaler promoveert ons ook tot terrorist. Want het eufemisme van wederopbouw verhult geenszins dat we daar de boel kapotschieten om vervolgens op te bouwen wat we zelf vernield hebben. Het is natuurlijk wel even slikken om onder ogen te zien dat de politieke elite in Noordwijk onder aanvoering van Jaap de Hoop Scheffer gewoon naar ons strafrecht een criminele organisatie met een terroristisch oogmerk is.

De politiek jegens Iran vertoont evenzeer een terroristisch oogmerk van onze politieke leiders. Met tomeloze inzet proberen politieke warhoofden ten minste een deel van de Iraanse bevolking ernstige vrees aan te jagen door te dreigen met sancties en oorlog als Iran niet afziet van zijn nucleaire ambities, die wijzelf ook hadden en nog hebben. De strijd tegen het terrorisme is dus in wezen de strijd van de ene terrorist tegen de andere. Het wordt dan ook tijd dat we onszelf gaan berechten!


Gerard Sprong, advocaat
Algemeen Dagblad, maandag 29 oktober 2007

http://www.nieuwsfeit.nl/content/view/3969/92

Gepost door: Yvanoff | 29-01-08

Levenslang of castratie
Veroordeelde pedofielen moeten de keuze krijgen: levenslange opsluiting of vrijwillige castratie. Maar dan échte castratie en geen chemische. Dat zegt Rita Verdonk, de voormalige Nederlandse minister van Justitie. De politica is momenteel partijleider van de recent opgerichte rechtse beweging 'Trots op Nederland'...

---------------------

AMSTERDAM - Veroordeelde pedofielen moeten of worden gecastreerd of voor altijd achter de tralies belanden. De pedofielen moeten zelf kiezen uit een van beide mogelijkheden.


Dat zegt onafhankelijk Kamerlid Rita Verdonk dinsdag in een interview met de krant Spits.
In de ogen van de voorvrouw van haar partij Trots op Nederland is de aanpak van pedofielen door de overheid momenteel onvoldoende.

Verdonk zegt dit, na de ontvoering van een 7-jarig meisje begin april in Ede. De twee mannen die hiervoor momenteel vastzitten, worden er ook van verdacht het meisje seksueel te hebben misbruikt. Een van de ontvoerders zou een tbs-er op proefverlof zijn. Verdonk noemt dit "te gek voor woorden".
Opsluiten
Wie met zijn handen aan een kind zit, moet volgens haar voor de rest van z'n leven worden opgesloten. In dat geval hoeft er ook niet meer te worden gesproken over proefverlof, zegt zij.
Keuze
Een veroordeelde pedofiel kan in haar ogen echter ook kiezen voor een echte castratie. Bij een echte castratie neemt de drift om aan kinderen te zitten af, zo blijkt volgens het onafhankelijk Kamerlid uit onderzoek.
Een pedofiel op een andere manier van zijn neigingen afhelpen, is bijna onmogelijk, stelt Verdonk.

Nu, 28 april 2009

Gepost door: JaapjeJaap | 02-05-09

De commentaren zijn gesloten.