02-02-15

Nederlandse justitie sloopt huis van activist

sloop woning justitie.jpg

Aan de officier van justitie van Oost-Brabant

t.a.v. Xandra Van Houten

Zonder enige juridische  titel en zonder dat gerechtsdeurwaarder directeur John Wisseborn heeft gereageerd op onze sommatie (lees hieronder) heeft hij mijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen met de hulp van de harde hand van hulpofficier Seggai onder verantwoordelijkheid van korpschef Frans Heeren van de politie Oost-Brabant uit mijn woning op 't Achterom 9-9a gezet en is hij nu bezig om al mijn eigendommen en de eigendommen van de daarin gevestigde bedrijven en de politieke partij de groenen (met daarbij vertrouwelijke stukken) op straat te zetten, af te voeren en te vernietigen. 

Ik verzoek u met de harde hand van justitie dit te laten stoppen en er voor te zorgen dat gerechtsdeurwaarder John Wissenborn per direct uitvoering geeft aan mijn volgende gedane sommatie

Sommatie aan directeur Mr. J.M. Wisseborn (persoonlijk) om op grond van de inhoud van dit e-mail bericht op 29 januari 2015 vóór uiterlijk 12.00 uur overeenkomstig uw EXPLOOT VAN BETEKENING van 28 januari 2015 (dossiernummer: 14100927) de om 9.00 uur van de huurders verkregen sleutels van de woningen ’t Achterom 9-9A, 5491 XB, Sint-Oedenrode aan korpschef Philip Pirard van de HAZODI politie te Hasselt te hebben afgegeven, zodat hij die daarna ter vrije beschikking kan stellen aan eigenaar A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België). .    

In afwachting van uw beslissing per kerende e-mail, verblijf ik,

 

A.M.L. van Rooij

Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, Belgie

e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com

tel: 003211758676 (vast)

 

0032484749360 (mobiel) 

------------------------------------

nfo@jwgd.nl, "J.M. Wisseborn" <jmw@jwgd.nl>, Kamercommissie Binnenlandse Zaken <cie.biza@tweedekamer.nl>, "korpschef@hazodi.be" <korpschef@hazodi.be>
Cc: "GJJ.Beukeveld@ziggo.nl" <gjj.beukeveld@ziggo.nl>, "A,M,L Van Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com>, "wede51gp@kpnmail.nl" <wede51gp@kpnmail.nl>, "a.gelder@wilnu.nu" <a.gelder@wilnu.nu>, "rob.brockhus@gmail.com" <rob.brockhus@gmail.com>, "hans.v.d.broek@planet.nl" <hans.v.d.broek@planet.nl>, Erik Braeken <erik.braeken@telenet.be>, THE EUROPEAN GREENS BELGIE <de.groenen.belgie@gmail.com>, Arend Loomeijer <arendloomeijer@gmail.com>, EKC <a.vanrooij1@chello.nl>, bianca <bianca.van.dijk.fitters@gmail.com>, Marjo v d Heuvel <marjovdheuvel@gmail.com>, No Cancer Foundation <nocancerfoundation@gmail.com>, "j.fitters1" <J.Fitters1@kpnplanet.nl>, "Anton F. P. van Putten" <anton37.putten@wxs.nl>, Henk Niggebrugge <henkn@hetechtenieuws.org>, Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>, Wim Muller <mullers@hotelzurems.de>, "info@degroenen.nl" <info@degroenen.nl>, Ronald van Uden <ronald.van.uden@gmail.com>, Rob Brekel <r.brekel@wilnu.nu>, Gerard Kucharek <kucharek0@gmail.com>, bosgroep wieteke van Dort <wieteke@wietekevandort.nl>, "R.KAHLMAN" <r.kahlman@quicknet.nl>, Arie van Velsen <mijnpleidooi@gmail.com>, bosgroep miep <miep@miepbos.nl>, "Gentechvrij (Miep Bos)" <miep@gentechvrij.nl>, Lijst Smolders Tilburg <smol.013@hetnet.nl>, "f.bovenkerk" <F.Bovenkerk@uu.nl>, GroenLinks <groenlinks@tweedekamer.nl>, julius vischjager <julius601@hotmail.com>, "kabinet.schauvliege@vlaanderen.be" <kabinet.schauvliege@vlaanderen.be>, Jan Pasterkamp <info@jpasterkamp.nl>, Jager Jikke <info@jikkejager.nl>, Jikke Jager <jjj17@live.nl>, Linda Van Vliet <linda_vanvliet@hotmail.nl>, "kareldewerd@kpnmail.nl" <kareldewerd@kpnmail.nl>, b.vojik@tweedekamer.nl, "(" <l.vtongeren@tweedekamer.nl>, wolbrin Veen <ine.veen@quicknet.nl>, pinodjem meramun <jeanthomassen@hotmail.com>, marcel vervloesem <marcelvervloesem@hotmail.com>, Ruud Rietveld <ruudrietveldvertelt@hotmail.com>, "sp@sp.nl" <sp@sp.nl>,tribune@sp.nl, "Raak van A.A.G.M." <r.vraak@tweedekamer.nl>, Emile Roemer <e.roemer@tweedekamer.nl>, "Agema, M." <m.agema@tweedekamer.nl>, FractiePartijvoordeDieren <partijvoordedieren@tweedekamer.nl>, "kabinet.homans@vlaanderen.be" <kabinet.homans@vlaanderen.be>, ruud merks <r.merks@home.nl>,m.broekmeulen@onsbrabantnet.nl, Barend Hoogteijling <b.hoogteijling.sp@gmail.com>, tonniewouters.1@kpnmail.nl,info@telveghel.nlveghel@sp.nlschijndel@sp.nl, 2e Kamerfractie PvdD <m.thieme@tweedekamer.nl>, Elly Brocken <ellybrocken@gmail.com>, Jose Goossens <josegoossens2@gmail.com>, Theo Groenemans <t.groenemans@kpnmail.nl>,remcostefanheeren@hotmail.com, helga helders <helgahelders@gmail.com>, jelle@jelledejong.nlrvdlooij@kpnmail.nl, .meulenbroeks2@chello.nlt.advies@gmail.com, "griffie@const-court.be" <griffie@const-court.be>, Parquet fédéral <federaal.parket@just.fgov.be>, "panorama@canvas.be" <panorama@canvas.be>, "info@xandervanvessem.nl" <info@xandervanvessem.nl>, Will Van gerwen <w.gerwen@chello.nl>, Will Van gerwen <willvangerwen@gmail.com>, Demorgen BE <info@demorgen.be>, katholieknieuwsblad <Redactie@katholieknieuwsblad.nl>, "redactie@volkskrant.nl" <redactie@volkskrant.nl>, "redactienbo@nieuwsblad.be" <redactienbo@nieuwsblad.be>, katohliek nieuwsblad <henk@katholieknieuwsblad.nl>, NOS Met het Oog op Morgen <oog@nos.nl>, "info@mooirooi.nl" <info@mooirooi.nl>, "redactiesecretariaat@hbvl.be" <redactiesecretariaat@hbvl.be>redactie@hln.beredactie@humo.be, "redactie@telegraaf.nl" <redactie@telegraaf.nl>, knack@knack.be, "groen@trouw.nl" <groen@trouw.nl>, Opgelicht TROS <opgelicht@tros.nl>, "buitenland@trouw.nl" <buitenland@trouw.nl>, "jan.tytgat@pharm.kuleuven.be" <jan.tytgat@pharm.kuleuven.be>, "jacques.janssens@rztienen.be" <jacques.janssens@rztienen.be>, "info@niburu.co" <info@niburu.co>, "alexandra@niburu.co" <alexandra@niburu.co>, Steven Brown <jestelesto@hotmail.com>, andre fleere <a.fleere@chello.nl>

14-02-14

Justitie, klokkenluiders en 'terroristen'

Klokkenluiders op sdnl.nl

Worden klokkenluiders op sdnl.nl weggezet als terroristen? 

Door Nel de Best en Henk Niggebrugge

DEN BOSCH - Rob Brockhus van de Sociale Databank en advocaten mrs. Kuijpers en Harff hebben vrijdag 27 juni j.l. beiden hun pleidooi gehouden in de rechtbank van Den Bosch. Het ging in hoofdzaak om het niet vooraf vragen van weerwoord bij de publicatie van een video. Maar wat doen al die andere stukken dan in die enorme map? (Zie "rechtbank verslag" op leugens.nl) 

Er was veel publiek in de rechtszaal aanwezig, w.o.: Peter Olsthoorn van leugens.nl, Gertjan van Beijnum van Kleintje Muurkrant , Gerard Kucharek, en klokkenluider Van Rooij.

STUKKEN NIETS MET ZAAK TE MAKEN

Voorzitter was rechter mr. B.C.W. Geurtsen van Eeden. Na de zitting heeft Ad van Rooij samen met Rob Brockhus alle openbare stukken ingezien. Toen bleek, dat er stukken aan het dossier zijn toegevoegd, die helemaal niets met deze hele zaak te maken hebben. Dhr. Kuijpers heeft velen betrokken in zijn zaak zonder deze mensen vooraf daarvoor toestemming te vragen, zoals dhr. Beukenveld, Karel de Werd, Arnold van der Voort, Pamela Hemelrijk, Harry Teernstra, Ad van Rooij, e.a. 

Van Rooij zegt dat hem al eerder is overkomen dat stukken van hem zomaar waren toegevoegd aan een zaak van een ander waarin hij geen partij was. Volgens Van Rooij betrof het toen een, door rechter mr. B.C.W. Geurtsen van Eeden valselijk opgemaakt dossier. Van Rooij stelt: "Wat deze mr. B.C.W. Geurtsen van Eeden toen heeft gedaan, met een vonnis als kort geding, waarin ik ben ingemengd zonder daarin partij te zijn geweest als basis, gaat ze dit met die voorkennis weer doen met een vonnis in kort geding tegen de SDN waarin niet alleen ik maar vele anderen zijn ingemengd zonder dat ze daarin partij zijn geweest. Dit met de wetenschap dat die anderen betreffend vonnis in kort geding daarop nooit kunnen laten herzien op nieuwe feiten (nieuwe stukken) die niet zijn ingebracht. Enkel omdat ze geen partij zijn geweest en omdat dat vonnis dan gebruikt kan worden als basis om al die anderen te bestempelen als een criminele organisatie, zoals Al-Qaida, waarna justitie bij ons allen tegelijk kan binnenvallen.

CRIMININELE/TERRORISTISCHE ORGANISATIE

Herziening van dat vonnis in kort geding door al die anderen kan niet worden gedaan omdat die geen partij zijn, waarmee wij op grond van dat onherroepelijke vonnis in kort geding een criminele organisatie blijven en wij allen kunnen worden opgepakt. De advocaten Kuijpers en Harff wisten dit al vooraf en hebben hun pleitnotitie daarop al geschikt gemaakt, luister maar naar de video." 

Tevens is er door mr. H.F.C. Kuijpers produktiestuk 7 (pdf) ingebracht, waarin staat dat Kucharek gedreigd zou hebben Al-Qaida op mensen af te sturen.

Volgens Van Rooij is dat bij vonnis in kort geding onherroepelijk en schorst een hoger beroep daar niet op. Dat zou volgens Van Rooij betekenen dat justitie al deze, in de stukken ingebrachte personen kan oppakken en als terroristische organisatie achter de tralies kan zetten. Daarom is het volgens Van Rooij belangrijk om er met man en macht voor te zorgen dat dit kort geding vonnis er niet komt

Worden klokkenluiders op de Sociale Databank Nederland (SDNL) weggezet als terroristen?


Brockhus
Rob Brockhus van de Sociale Databank Nederland betreedt de rechtbank van Den Bosch.


video
Zie hier een .wmv videoverslag (bron: sdnl.nl).


De 12 centimeter dikke aanklacht
De 12 centimeter dikke aanklacht


Van Rooij
Thuis bij dhr. van Rooij zijn alle stukken onderzocht.

04-02-14

Nederlandse activisten in beeld: Ad van Rooij

 

Gericht aan: 

-       Ingrid Lieten, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding

Martelarenplein 7 – 1000 Brussel

(e-mail: kabinet.lieten@vlaanderen.be

 

Kopie aan:

-       Geert Houben, freelance journalist (gehouben@hotmail.com);

-       Ivo Van De Kerkhoven, hoofdredacteur van HetBelang van Limburg (redactiesecretariaat@hbvl.be);

-       Erik Verbeek, Kroatië, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac

-       No Cancer Foundation (nocancerfoundation@gmail.com);

-       Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen (milquet@ibz.fgov.be,joelle.milquet@ibz.fgov.be )

-       Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (info@laurette-onkelinx.be);

-       Elio Di Rupo, Eerste Minister van de Belgische Federale regering (info@premier.fed.be);

-       Johan Delmulle, Federaal procureur des konings (federaal.parket@just.fgov.be);

-       Lieve Pellens, Federaal magistraat, parket Brussel

(federaal.parket@just.fgov.be);

-       Yves Liégeois procureur-generaal parket Antwerpen(srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be);

-       Griffie Belgisch Grondwettelijk Hof (griffie@const-court.be);

-       Prof. Jan Tytgat, HoogleraarToxicologie en Farmacologie universiteit Leuven (jan.tytgat@pharm.kuleuven.be);

-       Prof. dr. Jacques Janssens, oncoloog Campus Virga Jesse te Hasselt (jacques.janssens@rztienen.be eninfo@loc.be);

-       Ann Eeckhout, FAGG (comm@fagg-afmps.be);

-       Marc Michils, algemeen directeur van de Vlaamse Liga tegen Kanker (vl.liga@tegenkanker.be);

-       Ronny Switten, voormalig voorzitter sp.a Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek (ronny.switten@skynet.be);

-       Sven Lieten, sp.a voorzitter gemeente Zonhoven;

 

Ons kenmerk:

-       EV/030214/Ingrid-Lieten

 

Betreft:

-       Verzoek aan Vlaams “Media” minister Ingrid Lieten om op grond van de inhoud van dit verzoekschrift op een zo kort mogelijke termijn samen met Ad van Rooij, Erik Verbeek, Ann Eeckhout (FAGG), Ivo Van DeKerkhoven en Geert Houben een bijeenkomst te beleggen, welke moet leiden tot een correctie artikel in het Belang van Limburg en andere kranten overeenkomstig de waarheid om de reeds aangerichte schade jegens Erik Verbeek, zijn familie, No Cancer Foundation vwz en Verimmoban NV niet nog groter te maken.  

(bevat 8 pagina’s met de producties A t/m I (57 blz.), totaal: 65 blz.)

 

 

Zonhoven 3 februari 2013

 

Geachte Minister Ingrid Lieten,

 

U bent als “Media” minister politiek verantwoordelijk dat in de Vlaamse kranten de waarheid wordt geschreven. Om in de woorden van Nederlands minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie te spreken “een minister liegt niet”.

 

Het is u bekend dat ondergetekende A.M.L. (Ad) van Rooij, vanaf 1 januari 2011 als uw gebuur woont op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven en vanuit zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. en zijn kennis als Europees erkend hogere veiligheidskundige Erik Verbeek en No Cancer Foundation vzw juridisch bijstaan in de door hen eerlijk gevoerde strijd tegen de vergiftiging van 7000.000.000 wereldbewoners onder de dekmantels van Agenda 21, ecologisch, milieuvriendelijk, biomassa, groene stroom, duurzaam, CO2-reductie, KOMO-keur, KEMA-Keur, milieubeton, secundaire brandstof, hergebruik, Cleantech, Close the Circle, innovatie, Rio de Janeiro protocol en Kyoto-protocol, etc. Daarover hebben Erik Verbeek en Ad van Rooij u steeds volledig geïnformeerd en zelfs tweemaal met u daarover persoonlijk overleg gevoerd, waarvan de laatste keer in het bijzijn van Ronny Switten, voormalig voorzitter van de sp.a Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek.

 

Als “Innovatie en Armoede” minister is het u ook bekend dat u als minister van Overheidsinvesteringen daarin niet moet investeren omdat dit alle Belgische inwoners ziek maakt, waaraan de kankerexplosie van heden valt toe te schrijven, wat nog maar het begin is van een nog veel grotere explosie.

 

Als “Armoede” minister is het bij u bekend dat als mensen ziek worden en kanker krijgen de medische behandelkosten de pan uitrijzen en zieke mensen niet meer kunnen werken, waardoor zij ook nog in de armoede terechtkomen. Het zijn deze groep mensen die Erik Verbeek en No Cancer Foundation vzw, met het aanprijzen van natuurproducten als Flaraxin veelal met eigen geld, helpen. Dit omdat de Vlaamse regering daarin tekort schiet.

 

Als “Media” minister bent u verplicht ervoor te zorgen dat hierover de waarheid in de Vlaamse kranten wordt geschreven, want “een minister liegt niet”.

 

Ondanks deze bij u aanwezige kennis, verkregen vanuit Erik Verbeek en No Cancer Foundation vzw, naar aanleiding van een rechtszaak welke op 30 januari 2014 onder ref. HA.60.L1.19356-09 voor de correctionele rechtbank te Hasselt is behandeld, hebben de Vlaamse kranten daarover bol gestaan met onwaarheden daarover, waarvoor u als “Media” minister politiek verantwoordelijk en aansprakelijk bent.

 

Voor de feitelijke onderbouw van al die onwaarheden, lees mijn bijgevoegd verzoekschrift met de producties A t/m I aan bewijzen aan “Media” minister Ingrid Lieten in de volgende link en print het uit:

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-februari-2014-verzoek-aan-vlaams-media-minister-ingrid-lieten-ivm-fout-krantenartikel.pdf

 

Naar aanleiding daarvan heb ik aan de schrijver van dat artikel freelance journalist Geert Houben de volgende vraag gesteld:

 

·         Bent u bereid om samen met Ad van Rooij, Ingrid Lieten (gebuur van Ad van Rooij), Erik Verbeek, Ivo Van De Kerkhoven (hoofdredacteur Belang van Limburg) op zeer korte termijn een bijeenkomst te beleggen om te komen tot een correctie artikel, gebaseerd op de waarheid?

 

Freelance journalist Geert Houben antwoordde daarop “Ja daartoe ben ik graag bereid”.

 

Aan verantwoordelijk Vlaams “Media” minister Ingrid Lieten wil ik dan ook vragen naar de bereidheid  om hierover op een zo kort mogelijke termijn een bijeenkomst te hebben metGeert Houben (freelance journalist), Ivo Van De Kerkhoven (hoofdredacteur Belang van Limburg), Ann Eeckhout (FAGG), Erik Verbeek (misdaadslachtoffer) en Ad van Rooij (Europees erkende deskundige) om te komen tot een correctie artikel overeenkomstig de waarheid, waarmee het voortbestaan van het leven van het menselijk ras op onze aarde kan worden gered

 

Als goede buurman geef ik, gezien het levensbelang van alle wereldbewoners, aan u persoonlijk hiervan ook een kopie af op uw woonadres in Zonhoven, als ook aan huidig sp.a voorzitter Sven Lieten van Zonhoven en voormalig sp.a voorzitter Ronny Switten van Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek omdat de sp.a met het opzeggen van zijn voorzitterschap en zijn opstappen uit de gemeenteraad van Zonhoven een goede persoon heeft verloren.                 

 

In afwachting van uw zo spoedig mogelijke reactie op deze wereld reddende uitnodiging, van waaruit een nieuwe economie kan ontstaan waarin onze kinderen en kleinkinderen ook nog kunnen leven,  verblijf ik;

 

Hoogachtend

 

Ad van Rooij

Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven.

e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com

tel: 011 759676 (vast) en 04 944749360 (mobile)

13:51 Gepost door JaapjeJaap in activisten, Actualiteit, Nederland | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |